Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni dvojni številki komentiramo ključne spremembe obrazcev oziroma prilog k davčnemu obračunu za leto 2012 ter opozarjamo na uporabo enotnega kontnega okvira od 1. januarja 2013 dalje. Prihaja čas izvajanja poplačil upnikov na podlagi predložene izvršnice, o čemer lahko vrsto informacij pridobite v posnetku spletnega seminarja ali v strokovnih člankih. Čas uvajanja številnih sprememb se odraža tudi v programu spletnih seminarjev in vabimo vas, da si zagotovite udeležbo in izkoristite ugodnejši nakup z zgodnejšo prijavo. Predvsem pa ne pozabite, da prihajajo krompirjeve počitnice in želimo vam, da jih čim bolje izkoristite!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/40, 24. oktober 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela v članku ZPIZ-2 in vpliv rezervacij za odpravnine v pokoj opozarja, da bo potrebno pri oblikovanju rezervacij slediti možnostim, ki jih ponuja novi pokojninski zakon, načelu previdnosti ter upoštevati najzgodnejši možen datum upokojitve posameznika.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v mnenju Prodaja osebnega avtomobila – obračun DDV navaja, da v primeru, ko davčni zavezanec ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV, je plačila DDV oproščena tudi dobava blaga.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obravnava skrbniških storitev po ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 9. oktobra se izvajajo spremembe Sklepa o naložbah investicijskega sklada, ki uvrščajo med druge organizirane trge iz tretjih držav le redno delujoč in za javnost odprt večstranski sistem trgovanja, ki ga upravlja upravljavec organiziranega trga - polnopravni član svetovnega združenja borz (World Federation of Exchanges – WFE oziroma FIBV), in ki zagotavlja poslovanje v skladu s pravili varnega in skrbnega poslovanja ter pravili ravnanja kot jih določa ZISDU-2. Na trgu institucionalnih vlagateljev lahko kot nasprotna stranka nastopa tudi kreditna institucija, katere zadnja razpoložljiva dolgoročna kreditna ocena mora dosegati najmanj BBB pri Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa2 pri Moody's.

Pravilnik o vpisih v kataster stavb, ki se uporablja od 13. oktobra, določa obseg podatkov katastra stavb, vpis stavbe v kataster ter vrste elaboratov in obrazce, ki jim morajo biti ob vpisu v kataster priloženi.

• Vsi gospodarski subjekti bodo morali od 1. januarja 2013 dalje uporabljati Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije. Z začetkom njegove uporabe pa prenehajo veljati vsi dosedanji kontni okviri, kot so Kontni okvir za gospodarske družbe in zadruge, Kontni okvir za male samostojne podjetnike posameznike, Kontni okvir nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter Kontni okvir za društva in invalidske organizacije.

• Objavljen je Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2013–2017, ki določa izvajanje statističnih raziskovanj v skladu z določbami Zakona o državni statistiki (ZDsta) za naslednje srednjeročno obdobje.

• Z Obvestilom o začetku veljavnosti Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko so postavljeni temelji stabilnega monetarnega sistema v Europi.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Kako bo potrebno izdelati davčni obračun za leto 2012 opozarja avtorica v članku Zakonskim spremembam sledijo tudi spremembe v obrazcih davčnega obračuna.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je v sodbi X Ips 103/2011 potrdilo, da se morajo odpisi in popravki vrednosti terjatev opraviti na podlagi ustreznih verodostojnih listin, ki dvomljivost ali spornost terjatev verjetno izkazujejo, da bi bili davčno priznani. Slovenski računovodski standardi (SRS) določajo, da morajo biti vpisi v poslovne knjige opravljeni na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin, narekujejo pa tudi, kdaj se štejejo terjatve za dvomljive in kdaj za sporne.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec avgust znaša 1.512,95 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.504,11 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi oz. 3,52 evra za javne uslužbence po Dogovoru
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se prijavite na jesenske spletne seminarje in izkoristite ugodnosti zgodnjih prijav, med katerimi izpostavljamo

- Spletni seminar o DDV - T. Urbanija: Popravek izhodnega DDV - kako privarčevati? – torek, 13. november 2012, ob 13.00

- Spletni paket - Vse kar morate vedeti o cenitvah neopredmetenih sredstev:

1. Katera neopredmetena sredstva (ni)so v računovodskih izkazih? – četrtek, 15. november 2012, ob 13.00

2. Cenitve neopredmetenih sredstev za različne namene – četrtek, 22. november 2012, ob 13.00

 
Napovednik dogodkov

Med številnimi dogodki o obračunavanju DDV opozarjamo na DDV - Aktualne novosti v letu 2012 ter poglobljena obravnava DDV pri nepremičninah z zgledi.

 
Aktualno

Obveščamo vas o novosti na portalu - t.j. FinD Alert, s pomočjo katere bodo naročniki portala po elektronski poti dnevno obveščeni o vseh novih objavah na portalu oz. z objavami tistih vsebin, ki jih še posebej potrebujejo. Po naročilu na FinD Alert se bo uporabnik s klikom na ikono »Kuverta« pri posameznem zakonu naročil na sklop vsebin, ki ga v zvezi z izbranim zakonom zanimajo.

Osnovni vpogled v nove objave, ki zajema tako zakonske spremembe kot tudi nove objave strokovne literature, pa lahko obiskovalec portala pridobi že z vpogledom v Rokovnik, ki posebej opozori na davkoplačevalske obveznosti in posebej na objave zakonodajnih sprememb ter strokovne literature.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.