Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Čeprav so bile spremembe na področju koriščenja davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj sprejete že spomadi, pa je izvedbeni predpis ugledal luč sveta šele v teh dneh. Kljub temu, da je še dovolj časa za pripravo na davčni obračun za leto 2012, pa vsak čas pričakujemo tudi spremenjene obrazce davčnega obračuna. V osrednji rubriki vas tokrat opozarjamo na dileme obračuna davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča, ki se obračunava od začetka veljavnosti ZUJF – to je od 31. maja dalje. Vabljeni tudi k udeležbi na spletnih seminarjih, kjer vas seznanjamo s spremembami predpisov in drugimi novostmi!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/38, 10. oktober 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

V članku Finančne naložbe v tuji valuti – vidik tečajnih razlik pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela opozarja na vpliv tečajnih razlik pri opredeljevanju donosnosti vlaganj v vrednostne papirje v tuji valuti.

 
Davčne novosti

Kratkotrajno delo je potrebno presojati po določbah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) in obračunati ustrezne prispevke, čeprav plačila za to delo niso predvidena, pojasnjuje Inštitut za računovodstvo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obravnava storitev prenosa računov v elektronski obliki po ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Islandijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka vzpostavlja osnove za delovanje Zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Islandijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BISIDO).

• Na podlagi Obvestila o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izogibanju dvojnega obdavčevanja posameznikov in Obvestila o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom je od 31. avgusta 2012 zagotovljeno izvajanje zakonskih podlag BGBIMIDO in BGBIMIDZ ter s tem ustrezna davčna obravnava davčnih zavezancev.

• S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2K) se do 31. Decembra 2013 podaljša koriščenje ugodnosti vštevanja 50 % drugih dohodkov v davčno osnovo pri opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti, kamor se uvrščajo potencialni tržni dohodki od pridelave na zemljiščih in panjih ter drugi dohodki (ukrepi kmetijske politike, državne pomoči).

• Nov Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj sledi zadnjih spremembam ZDDPO-2, na novo opredeljuje dejavnosti raziskav in razvoja ter določa, da mora poslovni načrt zajemati tudi oceno stroškov po posameznih aktivnostih in obdobjih. Čeprav je odslej potrebno v osnovnem obrazcu za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj v Prilogi 1 navajati skupne stroške izvajanja notranjih in zunanjih raziskovalno-razvojnih dejavnosti, pa bo potrebno v skladu z metodologijo k obrazcu v Prilogi 2 davčnemu organu na njegovo zahtevo posredovati tudi specificirane podatke. Spreminja se tudi priloga 3, ki davčnim zavezancem služi pri opredeljevanju raziskovalno-razvojnega projekta.

Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki velja od 9. oktobra in se uporablja eno leto, določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji naftnih derivatov, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine. Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x + 2 in velja do ponedeljka v tednu x + 4, distributerji pa so dolžni že v ponedeljek v tednu x + 2 o višini oblikovane cene obvestiti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Višina marže za bencin znaša 0,08530 evra/liter, za dizel 0,07998 evra/liter in za ekstra lahko kurilno olje 0,05265 evra/liter in se med veljavnostjo uredbe ne spreminja.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Davčna osnova za Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča je razlika med prodajno vrednostjo in vrednostjo stavbnega zemljišča na dan spremembe namembnosti.

 
Izbor iz arhiva

S sklepom G 11/2012 je vrhovno sodišče odločilo, da zgolj pavšalno utemeljevanje hipotetičnega nastanka škode zaradi ne-izvrševanja glasovalnih pravic pri morebitnem sprejemanju skupščinskih sklepov v ciljni družbi ne izkazuje, da bi šlo za težko popravljivo škodo po drugem odstavku 32. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1). Ne gre namreč za dejansko grozeče posledice izpodbijane odločbe, ki bi bile zaradi zapoznelega sodnega varstva težko popravljive, temveč le za neupoštevna hipotetična dejanska stanja.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile avgusta 2012 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,7 %.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se prijavite na jesenske spletne seminarje in izkoristite ugodnosti zgodnjih prijav:

• Spletni DDV paket – vse o DDV od 1.1.2013
1. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (I. del) – četrtek, 11. oktober 2012, ob 13.00
2. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (II. del) – četrtek, 18. oktober 2012, ob 13.00

Med posnetki ne spreglejte:
- M. Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

 
Spletni seminarji

Še je čas, da se udeležite tradicionalnih Dnevov slovenskih pravnikov, ki bodo letos osvetljevali korelacijo med pravom, politiko in gospodarstvom.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.