Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tedniku tokrat izpostavljamo odgovore na nekatera praktična vprašanja, ki odstirajo pomembnost poznavanja posebnosti poslovanja vsakega posameznika oz. podjetja. V pričakovanju novih zakonodajnih sprememb vas vabimo na četrtkov spletni seminar o izdelavi davčnega obračuna, ki vam lahko pomaga pri zadnjih ukrepih vaše davčne optimizacije za leto 2012.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/37, 3. oktober 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela v članku Vpliv izrednih dogodkov na poslovni izid (na primeru NLB) opozarja na pravilno branje bilanc in na s postavkami povezana pojasnila, ki le tako lahko vodijo v korektno izoblikovano mnenje opazovalca.

 
Davčne novosti

Zakaj je obračun DDV smiselen šele po unovčitvi bona, pojasnjuje Inštitut za računovodstvo v mnenju Obdavčitev neunovčenih darilnih bonov.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Popravek davčne osnove v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom 39. člena ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 1. oktobra se uporablja Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju, ki vzpostavlja sistem ISPAP pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in določa, da mora porabnik proračuna podatke o plačah poslati AJPES naslednji delovni dan po izplačilu plač oziroma najpozneje do 18. dne v mesecu. Podatke o plačah je možno AJPES posredovati le v elektronski obliki, s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prejete podatke informacijski sistem preveri in pošlje potrdilo o prejemu, oziroma jih zavrne, če so v datoteki ugotovljene napake.

• Organizator trga za električno energijo je izdal Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo, ki zajemajo organiziranje, članstvo in način sodelovanja na izravnalnem trgu, poročanje in obveščanje ter obračun in finančno poravnavo, ki ju iz naslova izravnalnega trga izvaja klirinški agent. Obračun tako sklenjenih poslov se izvrši najkasneje v roku dveh delovnih dni po končanem obračunskem obdobju, ki traja od ponedeljka od 00. ure do nedelje do 24. ure.

Tarifa za izvajanje storitev Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije določa način obračunavanja storitev in povračila stroškov, ki jih Slovenski filmski center opravlja v skladu z določbami Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije in jih plačajo uporabniki storitev v višini točk, pri čemer je vrednost ene točke v višini 5 evrov. Tarifa se ne uporablja za projekte, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih agencije, objavljenih pred začetkom veljavnosti te tarife.

• S spremembo Pravil borze se na novo določa pogodbeni odnos med članicami, osebo za uvrstitev na borzno kotacijo in Borzo, pravila za uvrstitev, začasno ustavitev trgovanja in umik instrumentov denarnega trga, prenehanje pogodbenega razmerja ter umešča novo poglavje »Pravila v zvezi s postopkom odločanja borze v zadevah v zvezi z borznimi člani«. Spremembe se začenjo uporabljati 6. oktobra, borzni člani pa morajo v roku dveh mesecev borzo obvestiti glede nudenja neposrednega ali sponzoriranega dostopa do borznega trga in svojim strankam ter borzi posredovati podatke o strankah z omogočenim sponzoriranim dostopom.

Pravilnik o vpisih v kataster stavb, ki se uporablja od 13. oktobra, določa vsebino in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, obrazce , vlogo Geodetske uprave, podatke ki se zajemajo z registra nepremičnin, idr. Do določitve državnega koordinatnega sistema, ki bo temeljil na evropskem referenčnem sistemu, se v katastru stavb uporablja koordinatni sistem iz 139. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN). Do začetka vodenja grafike stavb o načrtih stavb in načrtih etaž pa se obrazci, na katerih se izdela elaborat, zapisniki ter izjave izdelajo tudi na papirju.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Čeprav gre za vsakdanjo temo, pa mag. Slavi Pirš iz Združenja delodajalcev Slovenije v članku odgovarja na pogoste Dileme obračuna dela na dan praznika ter podaja praktične napotke.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v zadevi I U 6/2012 poudarilo, da je posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane po zakonu možno uveljavljati najkasneje v pritožbi. Tožeča stranka jo je želela uveljaviti v obnovljenem postopku na podlagi spremembe sporazuma davčnih zavezancev o tem, kateri od njiju jo bo uveljavljal. Kasnejša sprememba izjave volje, ki je bila izražena pred dokončnostjo odločbe v davčnem postopku, ni razlog, ki bi v skladu z zakonom dovoljeval obnovo.

 
Aktualni koristni podatki

Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2012 v primerjavi s povprečjem leta 2011 je bil 0,021.

Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec julij znaša 1.498,05 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.511,81 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi oz. 3,52 evra za javne uslužbence po Dogovoru
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se prijavite na jesenske spletne seminarje in izkoristite ugodnosti zgodnjih prijav:

B. Guzina: DDPO raziskave in razvoj – kako pripraviti dokumentacijo – četrtek, 4. oktober 2012, ob 13.00

In/ali na

• Spletni DDV paket – vse o DDV od 1.1.2013

1. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (I. del) – četrtek, 11. oktober 2012, ob 13.00
2. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (II. del) – četrtek, 18. oktober 2012, ob 13.00

Med posnetki ne spreglejte:
- M. Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

 
Spletni seminarji

Seznanite se s Prenosom lastništva samostojnega podjetnika s spremembami v letu 2012 še danes.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.