Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Vlada do konca leta napoveduje sprejem že tretjega varčevalnega paketa, ki bo med drugim prinesel tudi ugodnosti malim davčnim zavezancem, medtem pa je potrebno že danes urediti svoje evidence in pravilnike, ki morajo slediti realnim poslovnim tokovom vsakega podjetja. Vabimo vas, da zapolnite še nekaj prostih mest na četrtkovem spletnem seminarju, na katerem vam bomo predstavili tudi koristi nove davčne ureditve za vas. Obeta se pestra jesen in naj bo odeta v vaše barve!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/35, 19. september 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Računovodsko spremljanje priprave malice v zasebnem centru za institucionalno varstvo opozarja na pomembnost uporabe internega kontega načrta, ki sledi priporočenemu kontnemu okviru in delovnim procesom, ki se izvajajo v podjetju.

 
Davčne novosti

Ob bok četrtkovem spletnem seminarju predstavljamo v članku Se nam obetajo nova merila za normirance? del sprememb, ki naj bi jih do konca leta prinesel tretji varčevalni sveženj.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Plačilo najemodajalca najemniku po najemni pogodbi in DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Odslej je Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike obsežnejši za novo poglavje »Začasna možnost prekinitve ali sremembe pogojev operacij dolgoročnejšega refinaniranja«, ko lahko Eurosistem odloči, da smejo nasprotne stranke pod določenimi pogoji pred zapadlostjo prekiniti ali znižati znesek določenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja. Novo je tudi poglavje »Dodatno začasno primerno finančno premoženje za zavarovanje terjatev Eurosistema«, ki ga lahko nasprotne stranke uporabljajo le začasno, dokler Svet ECB ne odloči drugače. Njegovi podpoglavji »Dodatni listinjeni vrednostni papirji« in »Dodatna bančna posojila« pa določata, da se Banka Slovenije lahko odloči, da v zavarovanje terjatev Eurosistema sprejema bančna posojila, ki ne izpolnjujejo kriterijev primernosti Eurosistema, o čemer obvesti nasprotno stranko.

• Od 22. septembra velja Pravilnik o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov, ki določa zajemanje podatkov o sklenjenih kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in o sklenjenih najemnih pravnih poslih za stavbe in dele stavb, ki jih posredujejo Davčna uprava Republike Slovenije, prodajalci in najemodajalci z neposrednim vnosom v elektronski obrazec ali v predpisanem izmenjevalnem formatu z uporabo spletne aplikacije, ki jo zagotovi Geodetska uprava Republike Slovenije. Izjema od navedenega so najemodajalci, ki so fizične osebe, ki lahko podatke o sklenjenih najemnih pravnih poslih pošljejo tudi po pošti, na obrazcu, ki ga objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh. Ta pravilnik se začne uporabljati z dnem začetka uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin v skladu s prvim odstavkom 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-A), ki jo s sklepom razglasi minister.

• Z Obvestilom o začetku veljavnosti Protokola o spremembah Sporazuma z dne 3. maja 2006 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja in Obvestilom o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Guernseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom se vzpostavlja sodelovanje med Slovenijo in omenjenimi davčnimi območji na novih podlagah.

• 1. oktobra se bo začel uporabljati Aneks h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, ki je dopolnil kriterije za določanje presežnih delavcev, saj se bodo uporabljali le v primeru odpovedi iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev v primerih iz 96. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR).

• Nova Pravila poslovanja KDD, ki bodo veljala od 29. septembra, podrobneje urejajo način vodenja centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, izvedbene postopke za posamezna opravila, pogoje opravljanja storitev KDD, pravice in obveznosti KDD in uporabnikov njenih storitev ter tarifo KDD, ki določa višino, zavezance in roke za plačilo nadomestil, do katerih je KDD upravičena in bo storitev, proti plačilu, tudi izvedla.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku Računovodska opredelitev neopredmetenih sredstev je relevantna tudi za davčne namene pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela v povezavi z že izvedenim spletnim seminarjem opozarja na posebnosti pripoznavanja neopredmetenih sredstev in izkazovanja med odloženimi davki.

 
Izbor iz arhiva

Etažni lastnik postane zavezan za plačilo vseh stroškov upravljanja že po sami pogodbi o upravljanju in po 30. členu Stanovanjskega zakona (SZ-1), ne pa šele z izstavitvijo računa, kot je v zadevi I Cp 3034/2011 trdila toženka, je poudarilo višje sodišče.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se prijavite na jesenske spletne seminarje in izkoristite ugodnosti zgodnjih prijav:

1. D. Jeraj: Ali boste od predlagane davčne poenostavitve z normiranimi stroški imeli korist tudi vi? – četrtek, 20. september 2012, ob 13.00
2. B. Guzina: DDPO raziskave in razvoj – kako pripraviti dokumentacijo – četrtek, 4. oktober 2012, ob 13.00

In/ali na

Spletni DDV paket – vse o DDV od 1.1.2013 1. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (I. del) – četrtek, 11. oktober 2012, ob 13.00
2. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (II. del) – četrtek, 18. oktober 2012, ob 13.00

Med posnetki ne spreglejte:
- M. Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

 
Spletni seminarji

Računovodski in davčni vidik obresti boste spoznali na seminarju Vse kar mora računovodja vedeti o obrestih.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.