Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratnem osrednjem članku opozarjamo na tveganja pri izdaji izvršnice. Ker gre za novo obliko plačilnega naloga, banka namreč ne preverja ali je dolg že bil predhodno poplačan, temveč je njena naloga le izvršnico vnovčiti. Med drugimi zanimivi branji izpostavljamo odgovore na vprašanja o odpovedi pogodbe o zaposlitvi in izvajanja sheme DDV. Prav tako vas vabimo, da izkoristite ugodnosti zgodnje prijave na razpisane spletne seminarje, katerih vsebina vam bo v pomoč pri izpolnjevanju vaših delovnih obveznosti. Želimo vam prijetno branje in bogato jesen!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/34, 12. september 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Iz primera sodne prakse Odpoved pogodbe zaradi neupravičene odsotnosti izhaja, da je neopravičen izostanek z dela samostojni odpovedni razlog, ki pa hkrati pomeni tudi hujšo kršitev pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v mnenju Obdavčljivi preprodajalec - uporaba posebne sheme za rabljena vozila opozarja, da ima prodajalec lahko status preprodajalca, le če je nadaljnja prodaja del redne dejavnosti davčnega zavezanca ali če je cilj nadaljnje prodaje obstajal ob nakupu.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Vračilo DDV v zvezi s prenosom novega prevoznega sredstva v drugo državo članico

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo velja od 1. septembra in določa mejne vrednosti emisije snovi in emisije toplote, ki nastajata pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic v vode. Za obratovanje ali vsako večjo spremembo v obratovanju naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo, mora upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, razen v primeru izjem, ki jih določa 27. člen.

• Skladno s spremenjeno Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih je podaljšano obdobje znižanja sejnin članom organov nadzora oziroma upravljanja v javnih skladih, javnih agencijah in tistih javnih zavodih, katerih ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada Republike Slovenije, zaradi omejitev učinkov finančne krize, in sicer do 31. decembra 2014.

• Sprememba Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini spreminja in dopolnjuje seznam ter vrednotenje nekaterih delovnih mest uslužbencev napotenih v tujino.

Pravilnik o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij, ki se bo uporabljal od 15. septembra, ureja pogoje za uvrstitev na seznam aktivnih računovodij, ki jim je Slovenski inštitut za revizijo izdal potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva računovodja. Pravilnik tudi opredeljuje razloge za izbris iz navedenega seznama, če računovodja ne opravi programa izobraževanja v skladu s tem pravilnikom in po preteku dveh let ponovno ne zaprosi za objavo.

• Po Sklepu o objavi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija se od 1. januarja 2013 plačuje prispevek 11,48 evra za zasebno rabo in 32,52 evra za javno rabo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Avtorica in predavateljica Mateja Babič tokrat v članku Banka ne preverja upravičenosti izvršitve izvršnice opozarja, da banka ne preverja, če je dolg upniku že plačan, temveč izvrši izvršnico, četudi bi bil lahko upnik dvakrat poplačan.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je s sodbo I Cp 3246/2011 odločilo, da je za nastanek in prenehanje stvarne služnosti odločilen obstoj koristi za gospodujoče zemljišče, ne pa javnopravni položaj tega zemljišča (v zadevi je bila služnost ustanovljena za potrebe kmetijske dejavnosti, ki pa se zdaj ne izvaja več). Tako določa prvi odstavek 222. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ). Če koristi za služeče zemljišče ni več, lahko stvarna služnost preneha.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se prijavite na jesenske spletne seminarje in izkoristite ugodnosti zgodnjih prijav:
1. D. Jeraj: Ali boste od predlagane davčne poenostavitve z normiranimi stroški imeli korist tudi vi? – četrtek, 20. september 2012, ob 13.00
2. B. Guzina: DDPO raziskave in razvoj – kako pripraviti dokumentacijo – četrtek, 4. oktober 2012, ob 13.00

In/ali na

Spletni DDV paket – vse o DDV od 1.1.2013 1. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (I. del) – četrtek, 11. oktober 2012, ob 13.00
2. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (II. del) – četrtek, 18. oktober 2012, ob 13.00

Med posnetki ne spreglejte:
- M. Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

 
Spletni seminarji

Opozarjamo na novost - Pravni vidik mobbinga in ostalih oblik nedopustnega ravnanja.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.