Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Pred izrekom prve večje sodbe pri korporativnem upravljanju, med članki izpostavljamo komentar sprememb Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) ter odstiramo dileme obravnave osnovnih sredstev v javnih zavodih. Nikoli ni odveč ponoviti nekatere osnovne zakonitosti, kot jih ponuja članek Inštituta za računovodstvo in se pravočasno pripraviti na prihajajoče davčne spremembe, s katerimi vas bomo seznanili na razpisanih spletnih seminarjih. Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/33, 5. september 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Novela Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-C) skladno z določbami Kazenskega zakonika (KZ-1) ureja kazensko odgovornost pravne osebe in prinaša novosti na področju strankinih kazni.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v mnenju DDV pri nepremičninah in razpolaganje z gotovino s.p. pritrjuje, da je nepremičnina obdavčena z DDV vedno tam, kjer le-ta leži in da je razpolaganje z gotovino poslovna odločitev samostojnega podjetnika.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Pojasnila določb Zakona za uravnoteženje javnih financ v delu, ki ureja davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Z 20. avgustom se je začela uporabljati novela Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2), ki uvaja enoten sistem ureditve subvencioniranja prevozov dijakov in študentov ter vprašanje subvencionirane vozovnice, prenovljenega sistema načina obračunavanja in prodaje subvencioniranih mesečnih vozovnic. Z novelo se strožje obravnavajo tudi domače ali tuje pravne osebe oziroma samostojni podjetniki, pri katerem opravlja avtotaxi prevoz voznik, s katerim nima sklenjenega delovnega razmerja. Takšen subjekt se kaznuje za prekršek z globo v višini do 8.000 evrov.

• do 31. decembra 2012 se uporablja Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, po kateri se najvišje cene proizvodov in storitev v podrazredih voda, ravnanje z odplakami in zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi, ki so jih oblikovale obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja na dan 28. februarja 2012, določijo kot najvišje.

• Po novem 30.b členu Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013, ki velja od 25. avgusta, lahko upravičenci, ki so prevzeli obveznosti za izvajanje podukrepa KOP-a 214-I/8 za neprezimne posevke in so zahtevke za dodelitev plačil za leto 2012 za ta podukrep uveljavljali v rokih, določenih za izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2012, zaradi spremenjenega pogoja za izvajanje tega podukrepa, umaknejo zahtevke v 15 dneh od veljavnosti sprememb Uredbe in izstopijo iz njegovega izvajanja v skladu s predpisi kmetijske politike za leto 2012.

• Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na delovni čas in uvrščanje medicinske sestre v socialno varstvenih zavodih opozarja na pravilno določanje specialnih laboratorijev in delovnih mest, na katerih imajo delavci pravico do skrajšanega delovnega časa, ki znaša 36 ur tedensko in katerim se tak delovni čas šteje kot polni delovni čas, upoštevanje varnega delovnega okolja ter pretežne dejavnosti laboratorija.

• Po spremembi Pravilnika o zemljiškem pismu se bo nov obrazec zemljiškega pisma uporabljal šele od 1. januarja 2013 in ne od 1. septembra, kot je bila sprva predvideno.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Državna notranja revizorka mag. Hermina Krajnc v članku Sredstva v upravljanju v občinskih javnih zavodih opozarja, da so osnova sredstva zavodov del javne lastnine, ne glede na vir njihovega financiranja.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v zadevi I U 6/2012 poudarilo, da je posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane po zakonu možno uveljavljati najkasneje v pritožbi. Tožeča stranka jo je želela uveljaviti v obnovljenem postopku na podlagi spremembe sporazuma davčnih zavezancev o tem, kateri od njiju jo bo uveljavljal. Kasnejša sprememba izjave volje, ki je bila izražena pred dokončnostjo odločbe v davčnem postopku, ni razlog, ki bi v skladu z zakonom dovoljeval obnovo.

 
Spletni seminarji

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. julija 2012 do 31. julija 2012 znaša 381,69 evrov na 1000 litrov.

Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec junij znaša 1.501,40 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.518,81 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi oz. 3,52 evra za javne uslužbence po Dogovoru
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se prijavite na jesenske spletne seminarje in koristite ugodnosti za zgodnje prijave:

1. D. Jeraj: Ali boste od predlagane davčne poenostavitve z normiranimi stroški imeli korist tudi vi? – četrtek, 20. september 2012, ob 13.00
2. B. Guzina: DDPO raziskave in razvoj – kako pripraviti dokumentacijo – četrtek, 4. oktober 2012, ob 13.00

In/ali na

Spletni DDV paket – vse o DDV od 1.1.2013
1. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (I. del) – četrtek, 11. oktober 2012, ob 13.00
2. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (II. del) – četrtek, 18. oktober 2012, ob 13.00

Med posnetki ne spreglejte: - M. Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

 
Spletni seminarji

Management poslovnih procesov je koncept, ki se vse bolj uveljavlja v podjetjih ter prav tako tudi v organizacijah javnega sektorja.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.