Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V zadnjih dneh se je vrsta davčnih zavezancev soočila z dejstvom, da njihove nepremičnine sodijo po ZUJF med nepremičnine večje vrednosti, ki bodo letos obdavčene. Prav tako stroka ugotavlja, da zadnje spremembe ZPDZC prinašajo nov udarec zaposlovanju v gradbeni stroki. Kako ravnati v teh primerih in kako ublažiti breme, ki ga zadnje spremembe prinašajo, si preberite v aktualnih strokovnih člankih na portalu FinD-INFO. Prav tako predlagamo, da se pravočasno pripravite na prihajajoče spremembe in se udeležite razpisanih spletnih seminarjev. Kljub vsemu pa dobro izkoristite še zadnje poletne dni in si naberite energijo za jesenske izzive!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/32, 29. avgust 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Novela ZPDZC-C uvaja višje kazni pri zaposlovanju in delu na črno in kot tako šteje tudi zaposlovanje delavcev tretjih držav, ki je v nasprotju z zakonskimi določbami.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Izvršba na plačo opozarja, da je v primeru, ko delavec ne prejema tako visoke plače, da bi bilo mogoče izvajati sklep o izvršbi, potrebno najkasneje v roku 8 dni podati ugovor in o tem obvestiti vlagatelja izvršbe.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Jubilejna nagrada po 177. členu ZUJF

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Spremembe Uredbe o zelenem javnem naročanju uvajajo tudi pojem znak za okolje tipa III, kot prostovoljno okoljsko oznako. Med okoljske zahteve za predmete javnega naročanja pa odslej sodijo tudi osebna vozila, lahka tovorna vozila, težka tovorna vozila in avtobusi. Precej je sprememb tudi pri prilogah k uredbi, tako se določbe priloge 2 k Uredbi ne uporabljajo za alkoholne pijače, prilogi 7 in 10 se zamenjata z novimi prilogami, priloga 12 pa se spremeni.

• S Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence bo le-ta opravljala nadzor nad izvajanjem ZPomK-1 ter naloge v javnem interesu z namenom, da se zagotavlja varstvo konkurence na območju Republike Slovenije. Agencija se vključi v proračun kot samostojni uporabnik s proračunom za leto 2013, do takrat pa se njeno delovanje financira iz finančnega načrta Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence.

• Objavljene so spremembe Slovenskega računovodskega standarda SRS 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih, ki z novim členom 38.18. določa, da je skupno ovrednotenje tisto ovrednotenje naložbe vzajemnega sklada na podlagi modela vrednotenja, ki ga soglasno sprejmeta upravitelj vzajemnega sklada in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij. Sprejeti model vrednotenja se razkrije skupaj s pravili zagotavljanja vložkov vanj. Po sprejetem modelu vrednotenja pa upravitelj vzajemnega sklada z uporabo v modelu predpisanih vložkov vanj vrednoti naložbo vzajemnega sklada.

• Veljati sta začela Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza in Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza, ki določata model in enačbe za izračun polne cene subvencionirane mesečne vozovnice, polne cene subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj in cene subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec.

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest, ki bo veljala od 8. septembra, določa organizacijsko zasnovo opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest, pravice in obveznosti izvajalcev, način financiranja, način podelitve, predmet in pogoje koncesije ter nadzor nad njenim izvajanjem. Koncesija se sklene za obdobje 7 let in to s koncesionarjem, ki izpolnjuje zahtevane pogoje (nima blokiranega računa, ima dovolj vzdrževalnih mest, ni v prekršku ipd.)

 
Aktualno iz rubrike v središču

Do 3. septembra je čas, da korigirate podatke potrebne za obdavčitev nepremičnin večje vrednosti, poziva DURS davčne zavezance.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v zadevi I U 1678/2011 presojalo sporno upoštevanje garaže v skupni vrednosti stavbe pri odmeri davka od premoženja in s tem pri zmanjšanju davčne osnove. Zakon o davkih občanov (ZDO) garažo uvršča med premoženje iz 1. točke 156. člena, katerega vrednost se zniža, pod pogojem stalnega bivanja v stanovanjskih prostorih (prostorih, ki so namenjeni bivanju in ki lahko kot pomožni prostor vključujejo tudi garažo). Bistveno je, da garaža pripada stanovanju in kot takšna služi svojemu namenu.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se prijavite na jesenske spletne seminarje in koristite ugodnosti za zgodnje prijave:

1. D. Jeraj: Ali boste od predlagane davčne poenostavitve z normiranimi stroški imeli korist tudi vi? – četrtek, 20. september 2012, ob 13.00
2. B. Guzina: DDPO raziskave in razvoj – kako pripraviti dokumentacijo – četrtek, 4. oktober 2012, ob 13.00

In/ali na

Spletni DDV paket – vse o DDV od 1.1.2013
1. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (I. del) – četrtek, 11. oktober 2012, ob 13.00
2. T. Urbanija: Pripravite se na novosti pri obračunu DDV od 1.1.2013 dalje (II. del) – četrtek, 18. oktober 2012, ob 13.00

Med posnetki ne spreglejte:
- M. Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

 
Spletni seminarji

Kako se izogniti najpogostejšim napakam pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi - to boste spoznali na praktičnih primerih, ki bodo predstavljeni na tej delavnici.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.