Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokrat vas v Tedniku seznanjamo z dilemami izvajanja prehodnih določb ZZRZI-C, ki se nanašajo na revidiranje porabe javnih sredstev invalidskih podjetij, ki so predvsem pravne in ne toliko računovodske narave. Zanimiv je tudi pogled na določbe kolektivnih pogodb, ki se prilagajajo predpisanim varčevalnim ukrepom na vseh ravneh. Ne glede na to, pa še vedno ostaja strokovno vprašanje izvajanja oslabitev v računovodskih izkazih, na katerega opozarjamo v rubriki V središču. Želimo vam veliko prijetnega sonca in dobrih poslovnih odločitev!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/28, 25. julij 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V članku Dilemam revidiranja invalidskih podjetij še ni videti konca nas avtorica seznanja z zmedo pri opredeljevanju javnih sredstev namenjenih invalidom, zaradi česar revizorji ne morejo izdelati poročila, kot ga predvidevajo prehodne določbe ZZRZI-C.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Odpravnina ob upokojitvi opozarja, da je potrebno na znesek, ki je višji kot ga določa davčna Uredba, obračunati akontacije dohodnine in prispevke za socialno varnost.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Storitve povezane z izvozom, verižni izvozni posel ter DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Spremembe Pravilnika o obrazcu za obračun davka na motorna vozila in dodatnega davka na motorna vozila uvajajo nov obračun na obrazcu, ki je Priloga 1 in v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.

• Zaradi uskladitve zneskov povračil s povprečnim letnim indeksom cen življenjskih potrebščin za obdobje januar–junij tekočega leta glede na januar–junij preteklega leta se od 1. julija 2012 uporabljajo novi zneski Višine povračila stroškov službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, po katerih znaša celotna dnevnica 16,98 evra, 8,60 evra za trajanje službene poti od 8 – 12 ur in 6,02 evra za službeno potovanje od 6 – 8 ur.

• Od 14. julija se uporabljajo spremembe Tarife o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, ki določajo višje tarife za posamezne vrste postopkov, v katerih je izdana odredba ali odločba o odpravi posameznih vrst kršitev.

Razlaga Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ) k Aneksu h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike omogoča obračun regresa za prehrano v primeru službene poti zdravnika, ki traja do 8 ur, v kolikor pa traja od 8 do 12 ur, pa mu poleg tega pripada še en dodaten regres za prehrano. Prav tako pa dejstvo, da je nekdo dobil jubilejno nagrado iz naslova skupne delovne dobe pri vseh delodajalcih, ne vpliva na izplačilo jubilejne nagrade pri delodajalcu javnega sektorja skladno z 12. členom Aneksa k tej Kolektivni pogodbi.

• Z Uredbo o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva se določajo podočja dela po 5. členu Zakona o socialnem podjetništvu (ZsocP) in v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti na ravni oddelkov ali podrazredov iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela v članku Oslabitve v medletnih izkazih in njihov vpliv na letno poročanje nadaljuje s tematiko Računovodenje davkov v medletnih poročilih, ki smo vam jo predstavili v prejšnjem tednu.

 
Izbor iz arhiva

V sporu o pristojnosti je Vrhovno sodišče s sklepom VIII R 2/2012 presodilo, da morebitna nezakonitost imenovanja poslovodnega organa gospodarske družbe ni delovni spor, ampak gospodarski spor po 1. točki prvega odstavka 482. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Gre namreč za spor med družbo in članom organa družbe zaradi plačila odpravnine zaradi odpoklica s funkcije direktorja.

 
Izbor iz arhiva

Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:

• 22 delovnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec maj znaša 1.535,93 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.530,04 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi oz. 3,52 evra za javne uslužbence po Dogovoru
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8% cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evra za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evra za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:

Mateja Babič: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih - četrtek, 6. september 2012 – od 13:00 do 14:00.

V kratkem pa vas bomo povabili tudi k drugim spletnim seminarjem oz. udeležbi na Spletnem davčnem paketu. Več o tem pa drugič.

V poletnem času ponavadi želimo nadoknaditi tisto, kar smo med letom zamudili. Zato vas vabimo, da si v miru pogledate posnetke že izvedenih spletnih seminarjev, ki ste jih v delovni naglici morda izpustili.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.