Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokrat v osrednjem članku predstavljamo vpliv sprememb koriščenja davčnih olajšav na davčno osnovo, ki jo je potrebno prikazati tudi v medletnih računovodskih izkazih. Ker je poletje tudi čas prebiranja različnih čtiv, vam ob bok računovodskim temam ponujamo tudi razmišljanje o enakosti v delovnih razmerjih. Želimo vam prijetno poletje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/27, 18. julij 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

O tem, da pravo ni vedno pravično in pravičnost ni vedno pravno pravilna, v članku Ali pravilno razumemo enakost v delovnih razmerjih svoja razmišljanja podaja Anže Hiršl iz Združenja delodajalcev Slovenije.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nas v članku seznanja z računovodskim in davčnim vidikom likvidacije družbe po skrajšanem postopku.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Oprostitev plačila davkov od dohodkov uslužbencev OZN in specializiranih agencij OZN

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Spremembe Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2012 določajo, da se podatki pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki, Priloga k predpisu pa vsebuje natančnejša navodila o obliki in načinu dostave omenjenih podatkov.

Razlaga Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji pojasnjuje četrto alinejo četrtega odstavka 38. člena kolektivne pogodbe, ki določa, da se delavcu (upoštevajoč socialne in zdravstvene razmere), ki neguje in varuje težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadeto osebo, dopust poveča za 5 dni za vsako osebo, ki jo neguje.

• Sprememba Pravilnika o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov prinaša novo Prilogo, ki določa način in dostavo podatkov.

Začasna tarifa v primeru kabelske retransmisije avtorskih del s področja glasbe določa višino in način izračunavanja avtorskega honorarja za uporabo zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS ter pogoje uporabe za uporabnike, ki sočasno v enakem obsegu prenašajo radiodifuzno oddajana glasbena dela preko kabla ali mikrovalovnega sistema v radijskih in televizijskih programih. Višina avtorskega honorarja se vsako koledarsko leto avtomatično uskladi z indeksom rasti cen na drobno in jo SAZAS na začetku vsakega koledarskega leta objavi na spletni strani.

• Od 7. julija se uporablja nov Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu, ki omogoča pridobitev vizuma, če tujec izkazuje specializirana znanja in posebne izkušnje, ki so koristne za slovensko gospodarstvo, če lahko omogoči povečanje poslovnih povezav slovenskega gospodarstva s tujino, uvajanje in uporabo novih tehnologij, poslovnih modelov, znanja, vlaganje kapitala ter širjenje in odpiranje novih tržišč za slovenske proizvode.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Za javne družbe je zdaj čas medletnih poročil in pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela nas v članku Računovodenje davkov v medletnih poročilih opozarja na vpliv sprememb ZDDPO-2 na davčno osnovo z zgledom.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi Pdp 1122/2011 je višje sodišče poudarilo, da zapis tožnice v odpovedi pogodbe o zaposlitvi, da prosi za sporazumno takojšnjo razrešitev, ne pomeni, da predlaga sporazumno razveljavitev pogodbe o zaposlitvi, ampak le eventualno za skrajšanje odpovednega roka. Stranki po odpovedi nista sklenili sporazuma o skrajšanju odpovednega roka za ustrezno odpravnino, ki bi jo prejela tožnica, zato je ta upravičena do odpovednega roka.

 
Spletni seminarji

Poletni čas je tudi čas za počitnice pri izvajanju spletnih seminarjev, vendar programski odbor že pridno snuje ideje in osvežitve ponudbe spletnih seminarjev za jesen, o čemer vas bomo obvestili v enem od naslednjih Tednikov.

V poletnem času ponavadi želimo nadoknaditi tisto, kar smo med letom zamudili. Zato vas vabimo, da si v miru pogledate posnetke že izvedenih spletnih seminarjev, ki ste jih v delovni naglici morda izpustili.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.