Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Medtem, ko se vroči dnevi nadaljujejo, se začenja obdobje izvajanja določb ZUJF ter zaključuje obdobje izpolnjevanja dohodninskih obveznosti. Da bi navedene nevščenosti lažje premagovali v osrednjem članku opozarjamo na izpolnitev dohodninske obveznosti vsakega posameznika, z udeležbo na spletnem seminarju pa boste spoznali praktični vidik novih obdavčitev. Za premagovanje vročine posezite po osvežilni pijači in si oddahnite!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/24, 27. junij 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Knjiženje zaračunanih poštnin opozarja, da je potrebno ločeno izkazovanje prometov prihodkov od prometov stroškov.

 
Davčne novosti

Ob bok razpisanemu spletnemu seminarju ponavljamo objavo članka ZUJF uvaja nove davke in prispevke ter posega v način njihovega pobiranja.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Odpis, odlog, obročno plačilo davka za FIZIČNE OSEBE

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 23. junija veljajo spremembe Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1), na podlagi katerih lahko dolžnik ali porok uveljavljata pobot izdajateljeve terjatve le z nekaterimi terjatvami iz naslova hipotekarnih obveznic in finančnih instrumentov, s terjatvami, ki bi jih dolžnik ali porok lahko pobotal, preden je bil obveščen o vpisu izdajateljeve terjatve v kritni register in s terjatvami, ki jih je pridobil, preden je bil obveščen o vpisu izdajateljeve terjatve v kritni register in rok za njihovo izpolnitev do prejema obvestila o vpisu izdajateljeve terjatve v kritni register še ni zapadel, če je ta rok pred rokom za izpolnitev izdajateljeve terjatve ali hkrati z njim. Novela tudi črta določbo o zgornji meji nadomestila za predčasno poplačilo kredita, jamstvo za kredit z obveznostjo osebe javnega prava pa mora biti nepreklicno in neomejeno.

• Na podlagi spremembe Zakona o bančništvu (ZBan-1) lahko statut banke določi pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala banke (odobreni kapital) ne glede na omejitve iz tretjega odstavka 353. člena ZGD-1, kot tudi pogoje povečanja osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom.

• Od 1. julija se uporabljajo spremembe Zakona o trošarinah (ZTro), ki s 1. julijem uvaja dodatno postopno zvišanje trošarine za cigarete. Od 1. julija 2012 znaša specifična trošarina 30 %, od 1. oktobra 2012 znaša 40 %, od 1. januarja 2013 pa 50 % od skupne davčne obremenitve cigaret v razredu tehtane povprečne drobnoprodajne cene.

• Na podlagi spremembe Sklepa o povračilu potnih stroškov bodo imeli zavarovanci v zvezi z uveljavljanjem oziroma uživanjem pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pravico do povračila stroškov prehrane in namestitve v času potovanja in bivanja v drugem kraju (dnevnica) od 30. junija dalje v višini 3,52 evra, če traja odsotnost upravičenca 8 do 12 ur, in 10,67 evrov, če traja odsotnost upravičenca več kot 12 ur.

• Z objavo Zakona o prenehanju javne agencije za javno naročanje (ZPJAJN) le-ta s 30. junijem 2012 preneha z delovanjem po samem zakonu brez izvedbe postopka likvidacije.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Če davčni zavezanec informativnega izračuna ni prejel, mora napoved dohodnine predložiti sam, opozarjamo v članku Odgovornost za izpolnitev dohodninske obveznosti nosi davčni zavezanec sam.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi II Ips 1135/2008 je tožnik (prodajalec) toženca pozval, naj prevzame predmet še pred zapadlostjo preostalega dela kupnine. Vrhovno sodišče je spomnilo, da je pravna podlaga tožnikovega zahtevka prodajna pogodba s pridržkom lastninske pravice (435. in 520. člen Obligacijskega zakonika (OZ)). Pridržek lastninske pravice varuje prodajalca, da lahko zahteva izpolnitev obveznosti, to je plačilo kupnine ali vrnitev stvari. Odločitev o ugoditvi zahtevku za plačilo vtoževanega zneska (ki predstavlja preostanek kupnine) je zato materialnopravno pravilna.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. maja 2012 do 31. maja 2012 znaša 363,06 evrov na 1000 litrov.

Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec april znaša 1.519,12 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.525,78 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se udeležite kratkega spletnega seminarja:

• Mateja Babič: Vpliv ZUJF na poslovanje vašega podjetja in vaše osebno življenje - torek, 10. julij 2012, od 13:00 do 13:30.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

V poletnih mesecih izobraževanja ponavadi mirujejo, že danes pa se lahko prijavite na razpisane seminarje v jeseni.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.