Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Javni uslužbenci bodo pri obračunu plač za junij že občutili varčevalne ukrepe, ki jih določa ZUJF, kakšne posledice pa bosta prinesli dokapitalizaciji NLB in NKBM, pa bomo videli jeseni. Čeprav se spremembe predpisov dogajajo tako rekoč vsak dan, pa so računovodje toliko bolj veseli, da se bo končno spremenilo tudi računovodenje najemov, katerega standard naj bi bil objavljen konec leta. Že danes pa lahko na našem portalu dostopate do zadnjih sprememb MRS 1 in MRS 19. Želimo vam veliko prijetnih sprememb!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/24, 27. junij 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V članku Metodologija izračuna plač javnim uslužbencem po novem vas seznanjamo s temeljnimi spremembami Uredbe, ki uvajajo nove in ukinjajo nekatere dosedanje šifre plačil ter tako spreminjajo obračun plač javnih uslužbencev.

 
Davčne novosti

Je lektoriranje avtorsko delo? Na to vprašanje odgovarja Inštitut za računovodstvo ter opozarja, da ZASP določa avtorsko delo, vrsta obdavčitve pa je odvisna od strank v poslovnem razmerju.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Zavarovanje prostovoljcev

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 30. junija bo veljal tudi Pravilnik o zemljiškem pismu, ki dopolnjuje določbo o izročitvi zemljiškega pisma ustanovitelju. Prevzemnik zemljiškega pisma se mora sodišču izkazati z osebnim dokumentom, ki je namenjen izkazovanju njegove istovetnosti (na primer osebna izkaznica oziroma potni list).

• Spremembe Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov prinašajo novo opredelitev minimalnega standarda, ki ga morajo študentski domovi zagotavljati študentom. Na novo so definirana števila točk za subvencioniranje bivanja študentov, ki predložijo ustrezna dokazila pristojnih organov (centra za socialno delo, zdravnika specialista, invalidske komisije, upravnega organa) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju, pa tudi za študentke matere ali študente očete, ki bodo imeli med študijem otroka pri sebi, ter za študente, ki so otroci padlih v vojni za Slovenijo in žrtev naravnih nesreč. Pisarna za študentske domove z odločbo določi število točk za posameznega študenta. Novosti so začele veljati 20. junija.

• Po prehodnih določbah Zakona o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1A) se do 30. junija 2014 katastrski dohodek za kmetijska zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru kot kmetijska zemljišča s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi in plantaža gozdnega drevja ugotovi z upoštevanjem možne rabe, ki se določi na podlagi bonitete zemljišča, in sicer se šteje, da so zemljišča z boniteto 50 in več za obdelavo. Kot podatek o katastrskem dohodku na dan 30. junija 2012 se upošteva katastrski dohodek, kot je bil pripisan parce¬lam kmetijskih in gozdnih zemljišč v zemljiškem katastru glede na njihovo površino, katastrsko kulturo, katastrski razred in pripadajoči katastrski okraj na dan 30. junija 2011.

• Sprejeta je bila Resolucija o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2012–2017, ki določa zbir različnih ukrepov, s katerimi želijo država ter preostali nosilci gospodarske in drugih politik izboljšati potrošnikov položaj. Potrošnik namreč še vedno velja za najšibkejšega udeleženca na trgu.

• Z Odlokom o upravljanju s kapitalsko naložbo Republike Slovenije v NLB, d.d. (OdUKNNLB) in Odlokom o upravljanju s kapitalsko naložbo Republike Slovenije v NKBM, d.d. (OdUKNNKBM) se ugotavlja, da je uspešna izvedba dokapi¬talizacije NLB, d.d. in NKBM, d.d. v letu 2012 ključna za program finančne konsolidacije v Republiki Sloveniji in posledično za javnofinančni položaj ter mednarodno boniteto Republike Slovenije. Prav tako se ugotavlja, da je interes države pridobiti partnerja za dokapitalizacijo obeh bank, pri čemer bi država v omenjenih bankah dolgoročno obdržala svoj delež v višini vsaj 25 % + 1 delnico. Za izvedbo omenjenih ciljev je v skladu s tretjim odstavkom 7. člena ZUKN-C pristojna vlada.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela v članku Računovodski standard o najemih – končno korak naprej seznanja strokovno javnost o predvidenih spremembah standarda MRS 17 – Najemi. Pri tem naj vas spomnimo, da smo o vplivu sprememb na računovodenje najemov že govorili na dveh spletnih seminarjih v aprilu 2012, katerih posnetek lahko naročite.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v sodbi I U 357/2011 obrazložilo, da gre v primeru družbe z omejeno odgovornostjo pri "deležu v gospodarski družbi" iz 86. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-1), za poslovni delež. Obenem je še poudarilo, da o neformaliziranem poslovnem deležu v takšni družbi ni mogoče govoriti, saj mora ta izhajati iz družbene pogodbe ali (v primeru poznejše pridobitve) iz pogodbe o prenosu poslovnega deleža.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:

• 20 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec april znaša 1.519,12 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.525,78 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se udeležite kratkega spletnega seminarja:

• Mateja Babič: Vpliv ZUJF na poslovanje vašega podjetja in vaše osebno življenje - torek, 10. julij 2012, od 13:00 do 13:30.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Že danes je razpisanih nekaj jesenskih seminarjev, med katerimi izpostavljamo Ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.