Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokrat namenjamo osrednji članek zadnjim davčnim spremembam, podrobneje pa boste o teh vplivih na poslovni rezultat ter na medletne računovodske izkaze izvedeli na napovedanih spletnih seminarjih. Vsak dan smo deležni kakšne zakonodajne spremembe, sodna praksa pa odgovarja tudi na mejna vprašanja zakonskih izvajanj. Ostanite informirani in bodite z nami!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/20, 30. maj 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Po Sodbi VRS PDp 130/2011, ki jo komentira mag. Slavi Pirš iz Združenja delodajalcev Slovenije, ne gre za to, da bi z negativno stimulacijo morali delavca, ki ni dosegel rezultatov, kaznovati, temveč plačati sorazmerno rezultatom dela.

 
Davčne novosti

Po mnenju Inštituta za računovodstvo lahko Popravek obračunanega davka na dodano vrednost za terjatve do insolvenčnih dolžnikov naredite prej, če terjatev prijavite, kot če tega ne storite.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Boniteta za uporabo osebnega vozila za privatne namene in reklamiranje

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 20. maja dalje, za dobo šestih mesecev, velja nova Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, ki določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in režijskih obratov, ki proizvajajo blago in opravljajo storitve, navedene v 3. členu te odredbe, da Ministrstvu za gospodarstvo pošiljajo obvestila o spremembi cen na predpisanih obrazcih.

• Zaradi slabih makroekonomskih razmer v letu 2012 in neperspektivne gospodarske napovedi je bil sprejet Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012, s katerim želi Vlada v letu 2012 znižati skupni obseg proračunskih odhodkov na raven okoli 9.014 milijonov evrov (oziroma za 1.104 milijone evrov manj, kot je to predvideno v sprejetem proračunu) in znižati primanjkljaj državnega proračuna na raven 3% bruto domačega proizvoda.

• Po noveli Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112), ki velja od 22. maja, bo lahko vlada, v skladu z novim 30.a členom, na predlog ministrstva za finance začasno zadržala izvrševanje posameznih izdatkov državnega proračuna za več kot 45 dni, vendar najdlje do konca septembra 2012. Državni proračun bo lahko poleg naložb v sistemu enotnega zakladniškega računa prosta denarna sredstva nalagal tudi pri pravnih osebah, ustanovljenih za namen zagotavljanja finančne stabilnosti v evroobmočju (sredstva se začasno plasirajo v evropsko delniško družbo), omogočeno pa je tudi sklepanje najemnih pogodb in pogodb o oddaji nepremičnega premoženja v najem brez predhodne vključenosti pravnega posla v načrt najemov nepremičnega premoženja.

• Po Sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije se bo od 1. junija dalje uporabljalo novo nižje nadomestilo za odlivni plačilni nalog v višini 0,06 EUR (prej 0,08 EUR), če bo znesek nakazila manjši ali enak 50.000 EUR, v primeru ročne obdelave priliva z opcijo OUR pa bo nadomestilo za interni nalog v višini 0,04 EUR (prej 0,06 EUR). Po Sklepu se za slednje uvajajo tudi nadomestila za dodatno direktno obremenitev za prejemnike plačil in dodatno za plačnike.

• Od 1. junija se bodo izvajale tudi spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, po katerem lahko uporabnik plača znižano cestnino za vozilo, ki izpolnjuje merila za emisijski razred EURO III in več, če plačuje cestnino z enim od elektronskih medijev DARS d.d. Po novem bo ob vračilu rabljene elektronske tablice ABC, ki v sistemu elektronskega cestninjenja ne deluje pravilno iz razlogov, za katere uporabnik ni odgovoren, le-ta upravičen do brezplačne nadomestne elektronske tablice ABC. Ob izdaji nadomestne elektronske tablice ABC iz drugih razlogov pa se za uvrstitev nadomeščene elektronske tablice ABC na stop listo in za izdajo nadomestne elektronske tablice ABC uporabniku zaračuna 20 evrov, vključno z davkom na dodano vrednost.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ste vedeli, da bo na podlagi sprememb ZDDPO-2 čisti poslovni izid za leto 2012 višji, davki pa nižji. Več o tem pa boste lahko izvedeli na prihodnjih spletnih seminarjih.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi II Cpg 356/2011 je bila med strankama sklenjena prodajna pogodba za nepremičnino, pri čemer je tožena stranka (prodajalec) za nekaj mesecev zaradi zamude izvajalca zamudila z izročitvijo. Tožeča stranka (kupec) je zato zahtevala odškodnino v obliki navadne škode (najemnine za nadomestni skladiščni prostor) in izgubljenega dobička. Izpolnitev obveznosti je opredeljena v 239. členu Obligacijskega zakonika (OZ), višje sodišče pa je v sodbi zaključilo, da je tožena stranka glede svojega pogodbenega partnerja (izvajalca) ravnala s stopnjo lahke malomarnosti. Ravnanje izvajalca namreč spada v njeno sfero odgovornosti.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec marec znaša 1.535,11 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.529,09 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se udeležite katerega izmed aktualnih spletnih seminarjev:

• Mag. Barbara Guzina: Predvidene spremembe davčne zakonodaje in že spremenjeni pravilnik o transfernih cenah – četrtek, 31. maj 2012, od 13:00 do 14:00.
• Silva Koritnik Rakela: Davki v (med)letnih računovodskih izkazih v 2012 po spremembi ZDDPO-2 - četrtek, 7. junij 2012, od 13:00 do 14:00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Opozarjamo na seminar Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih z najnovejšimi stališči glede upravno izplačilne prepovedi.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.