Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Danes izpostavljamo enega izmed odgovorov na številna vprašanja ob zaključku poslovnega leta - o računovodenju vsakodnevnih programov zvestobe, ki ste nam jih postavili v okviru spletnega seminarja ob zaključnem računu. V tokratni številki Tednika pa vam predstavljamo tudi novosti glede obračunavanja transfernih cen ter novosti pri izdelavi četrtletnega poročila POSL-P/ČL, ki ga je potrebno posredovati AJPES že do 30. aprila. Več o obračunu transfernih cen boste lahko kmalu izvedeli na spletnem seminarju, ki ga bomo pripravili v okviru davčnega pomladnega paketa z novimi aktualnim temami in novimi ugodnosti. Več o tem pa v eni od prihodnjih številk Tednika!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/15, 18. april 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

V članku o prvem četrtletnem poročilu POSL-P/ČL po novem vas seznanjamo s postopki in spremembami izdelave četrtletnega poročila za potrebe statistike, kar pa ne vpliva na obstoječi poročili o investicijah INV-1 in INV-2.

 
Davčne novosti

Zadnje spremembe Pravilnika o transfernih cenah prinašajo nekaj sprememb pri uporabi metod, ki temeljijo predvsem na ekonomski presoji vsakega primera posebej in jih bo potrebno upoštevati pri določanju transfernih cen za davčno leto 2012.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Uporaba telovadnice za plačilo ali brezplačno ter DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Ustavno sodišče je sprejelo Odločbo o ugotovitvi, da so prvi do deseti odstavek 42. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in 2. člen Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kolikor se nanaša na navedene določbe, v neskladju z Ustavo RS. Za odpravo ugotovljenih protiustavnosti je določen dveletni rok. V tem času bo moral zakonodajalec vzpostaviti pravni okvir kolektivnega pogajanja o plačah v javnem sektorju, ki bo skladen z Ustavo Republike Slovenije (URS).

• Z novima členoma 10.a in 10.b v Sklepu o sistemu jamstva za vloge, ki velja od 21.aprila 2012, se določa naloge banke prevzemnice, ki je po sklepu Banke Slovenije kadrovsko, organizacijsko in lokacijsko primerna za izplačila zajamčenih vlog banke v stečaju in izvajanje drugih nalog, ki morajo biti vzpostavljene v treh dneh od dneva prevzema vloge banke prevzemnice. Banka prevzemnica je upravičena do povračila dejanskih stroškov, ki nastanejo z vzpostavitvijo in vzdrževanjem pripravljenosti na opravljanje naloge banke prevzemnice, ki jih Banka Slovenije razdeli med vse banke, članice sistema jamstva za vloge v RS, po enakih deležih in jim naloži plačilo na poravnalni račun Banke Slovenije najkasneje v roku 15 dni. Banke, ki jih Banka Slovenije določi za potencialne banke prevzemnice, se uskladijo z določbami tega sklepa najkasneje v roku šestih mesecev od dneva določitve.

• S spremembo 4. člena Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic, ki bo veljal od 1. maja dalje, se od zunajbilančnih postavk upoštevajo samo terminski posli in pogodbeno najete kreditne linije ter nečrpani del najetih kreditov v višini 50 %, pri čemer morajo banke upoštevati nove zahteve najmanj v višini 75 % najkasneje s 1. oktobrom 2012, v celoti pa s 1. aprilom 2013.

• Po Aneksu št. 10 h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, ki se bo uporabljal od 1. oktobra 2012 dalje, se bodo kriteriji za določanje presežnih delavcev, uporabljali samo v primeru odpovedi iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev po primerih določenih v 96. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR).

 
Aktualno iz rubrike v središču

Predstavljamo vam za današnji čas nadvse zanimiv članek pooblaščene revizorke Silve Koritnik Rakela: Spodbujanje prodaje s karticami zvestobe - računovodski vidik pri izdajatelju kartic, ki se navezuje med drugim tudi na vsebino spletnega seminarja o ključnih vprašanjih pri zaključevanju poslovnega leta.

 
Izbor iz arhiva

Pri družbi z omejeno odgovornostjo je "delež v gospodarski družbi" iz 86. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-1), ki opredeljuje kapital po določbah tega zakona, poslovni delež, pravi upravno sodišče v zadevi I U 357/2011. Obenem poudarja, da o neformaliziranem poslovnem deležu v družbi z omejeno odgovornostjo ni mogoče govoriti, ker mora ta izhajati ali iz družbene pogodbe ali pa (če gre za poznejšo pridobitev) iz sklenjene pogodbe o prenosu poslovnega deleža.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 30. aprila morajo zavezanci poročevalci preko aplikacije na spletni strani AJPES predložiti poročilo POSL-P/ČL.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile marca 2012 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 1,0 %.

 
Spletni seminarji

Pravočasno se seznanite s prihajajočimi spremembami na področju lizinga z udeležbo na kratkem brezplačnem seminarju:

• Silva Koritnik Rakela: Spremembe v računovodenju najemov (1. del – vidik najemojemalcev) – četrtek, 19. april 2012, od 11.00 do 12.00.

• Silva Koritnik Rakela: Spremembe v računovodenju najemov (2. del – vidik najemodajalcev) – torek, 24. april 2012, od 11.00 do 12.00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Seznanite se s praktični nasveti in opozorili pri poslovanju z INCOTERMSI 2010 – v praksi.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.