Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V teh dneh so začele veljati napovedane spremembe ZDoh-2 in ZDDPO-2, ki podaljšujejo koriščenje olajšav za ekološka prevozna sredstva do konca leta 2013 in omogočajo njihovo koriščenje že za leto 2011, če upravičenec do 30.4.2012 predloži popravek davčnega obračuna. Prav tako je odslej spet omogočeno blagajniško poslovanje po starih pravilih, (veljavnih do konca leta 2011), kar pomeni, da bo spet potrebno novelirati vaš interni pravilnik o blagajniškem poslovanju, katerega vzorec že lahko najdete na našem portalu. Da bi bili pravočasno obveščeni o vseh spremembah nas redno spremljajte, saj pojasnjujemo prihajajoče spremembe tako v strokovnih člankih, podatkih, predpisih, vzorcih dokumentov, kot tudi z razpisanimi temami spletnih seminarjev.

Želimo vam prijetno branje ter lepe praznike!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/13, 4. april 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Obstoječi okvir ZDR je preživet in bi ga bilo potrebno nadgraditi s prožnejšim urejanjem delovnega časa, ki bo primeren za zaposlene v vseh panogah – ugotavlja Anže Hiršl iz Združenja delodajalcev Slovenije v aktualnem članku z naslovom Bodo spremembe delovne zakonodaje posegle tudi v delovni čas?

 
Davčne novosti

V članku Davčna obravnava odvisne družbe in podružnice v tujini nas avtorica mag. Barbara Guzina seznanja z davčnimi pastmi mednarodnega poslovanja.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev odpravnine – izplačilo po panožni kolektivni pogodbi

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 24. marca dalje veljajo spremembe Sklepa o organizacijskih zahtevah za vodenje centralnega registra in upravljanje poravnalnega sistema, ki urejajo posebnosti pri uporabi skupnega zunanjega izvajalca, določajo pogoje ravnanja, ko več upravljavcev različnih poravnalnih sistemov istovrstne pomembne poslovne procese prenese na skupnega zunanjega izvajalca, ki je nosilec javnega pooblastila in ki te poslovne procese izvaja po enakih pravilih za vse upravljavce ter pri tem upošteva evropske standarde glede sistemov za upravljanje varovanja informacij.

• V skladu s spremembo Navodila o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) bodo po novem zavezanci za poročanje vse gospodarske družbe, zadruge in podružnice tujih podjetij, ki imajo več kot 49 zaposlenih in del gospodarskih družb, zadrug in podružnic tujih podjetij, ki imajo 49 ali manj zaposlenih, ki jih bo določil Statistični urad RS z metodo vzorčenja. Zavezanci poročajo zahtevane podatke iz bilance stanja, iz izkaza poslovnega izida, o investicijah in druge podatke o poslovanju na podlagi vprašalnika Četrtletni vprašalnik o poslovanju poslovnih subjektov POSL-P/ČL, ki bo objavljen spletni strani SURS.

• S spremembo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2G) in spremembo Zakona o dohodnini (ZDoh-2I) se omogoča koriščenje davčne olajšave za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V, in za investicije v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV do leta 2013 in velja že za investicije opravljene od 1. januarja 2011 dalje. Zavezanec za leto 2011 uveljavlja znižanje davčne osnove s predložitvijo popravka obračuna po 54. členu ZDavP-2 najpozneje v 30 dneh od uveljavitve zakonskih sprememb.

• V veljavi so spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku prejemkov, po katerih je ponovno dovoljeno gotovinsko poslovanje od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov in odpadkov, ki jih lahko prodajajo fizične osebe, ter izdelkov domače in umetnostne obrti do zneska 125 evrov, prav tako pa ni potrebno nakazati zneska na tekoči račun za opravljeno delo ali storitve do zneska 420 evrov. Vse spremembe so že zajete v novem vzorcu Pravilnika o blagajniškem poslovanju, ki ga mora ažurirati vsako podjetje.

• Po spremembi Uredbe o zelenem javnem naročanju sodijo med blago, ki se dobavlja pod ugodnejšimi pogoji tudi ponudbe s pnevmatikami razreda C1, ki imajo indeks oprijema na mokri podlagi G ? 1,55, zaradi česar so glede na oprijem na mokri podlagi uvrščene v razred A.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Z novelama ZDoh-2I in ZDDPO-2G se podaljšuje možnost koriščenja investicijskih olajšav za ekološka vozila do konca leta 2013 – več v članku.

 
Izbor iz arhiva

V sodbi I U 927/2010 je upravno sodišče ugotovilo, da v davčnem postopku ugotovljena dejstva prepričljivo utemeljujejo sklep, da storitve po spornih računih niso bile opravljene in da so računi fiktivni ter s tem neverodostojni ne le v formalnem, temveč tudi v vsebinskem smislu. Račun, ki je podlaga za knjiženje odhodkov, mora namreč zadostiti načelu resničnosti, kar pomeni, da mora izkazovati nastanek, naravo in obseg poslovnega dogodka. Davčni organ je zato pravilno odločil, da se tožeči stranki na podlagi spornih računov izkazani odhodki ne priznajo.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec januar znaša 1.529,04 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.575,98 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminarji

V času finančne krize odgovore na aktualna vprašanja odstira spletni seminar:

• Miha Mušič: Insolventnost – kaj sedaj? – četrtek, 19. april 2012, od 13.00 do 14.30.

Pravočasno se seznanite s prihajajočimi spremembami na področju lizinga z udeležbo na kratkem brezplačnem seminarju:

• Silva Koritnik Rakela: Spremembe v računovodenju najemov (1. del – vidik najemojemalcev) – četrtek, 19. april 2012, od 11.00 do 12.00.

• Silva Koritnik Rakela: Spremembe v računovodenju najemov (2. del – vidik najemodajalcev) – torek, 24. april 2012, od 11.00 do 12.00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Konsolidacija – preprosto, razumljivo in praktično.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.