Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V računovodsko-davčni stroki se pričetek pomladi odraža s sklepnimi dejanji izdelave zaključnega računa in vse več računovodij se veseli zaključka generalnega čiščenja podatkov o minulem letu. Pri tem so vam v pomoč tudi zbrani dokumenti Vse o DDPO 2011, današnje pojasnilo ter posnetki brezplačnih spletnih seminarjev o ključnih vprašanjih tako pri izdelavi davčnega obračuna kot izdelavi računovodskih izkazov. Že naslednji teden pa vas vabimo na nov zanimiv brezplačen spletni seminar o odlivu kapitala v tujino. Želimo vam miren prehod v lepši letni čas!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/11, 21. marec 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Razhajanje med davčnim in računovodskim (poslovnim) obravnavanjem prihodkov in (predvsem) odhodkov na praktičnih primerih odstira aktualni članek Računovodski dobiček in obdavčljivi dobiček v povezavi z odloženimi davki, avtorice Silve Koritnik Rakela.

 
Davčne novosti

Tokrat predstavljamo mnenje Inštituta za računovodstvo o Prenosu nepremičnine v gospodinjstvo ob preoblikovanju s.p. v d.o.o.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Postopek pridobivanja in presoje dokazil za izvzem dividend na podlagi 24. člena ZDDPO-2

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Kolektivna pogodba Komunalnih dejavnosti za leto 2012 se uporablja od 1. januarja 2012 in velja tudi za delodajalca, ki opravlja strokovne tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, če je organiziran kot družba, v katero so povezana javna podjetja, ki opravljajo katerokoli dejavnost iz predhodno veljavne Kolektivne pogodbe za komunalno dejavnost, kot glavno dejavnost.

• Po Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ) pripada zdravniku dodatni dopust iz naslova dela za delo z duševno motenimi osebami po 36. členu kolektivne pogodbe le v primeru, če se ta obremenitev pojavlja pretežni del delovnega časa.

Pravilnik o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2 ureja pogoje za uvrstitev na seznam aktivnih preizkušenih davčnikov, aktivnih preizkušenih računovodij, aktivnih preizkušenih notranjih revizorjev, aktivnih preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov in aktivnih revizorjev ter razlog za izbris z navedenih seznamov, v primerih ko imetnik strokovnega naziva po poteku dveletnega obdobja ne vloži zahteve za ponovno objavo na seznamu, ne izpolni program dodatnega izobraževanja v skladu s Pravilnikom o dodatnem izobraževanju, krši kodeks in/ali pravila stroke oziroma, če umre.

• Od 27. marca veljajo dopolnitve Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike, ter spremembe Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, ki omogoča pridobitev dodatnih znanj z udeležbo ali predavanjem na delavnicah, seminarjih ali konferencah, ki jih organizirajo druge pravne osebe, oziroma na strokovnih srečanjih posameznih sekcij Inštituta za revizijo in na predavanjih, ki se organizirajo v okviru izobraževanja za pridobitev posameznih nazivov, ki jih podeljuje ta Inštitut.

• S spremembo Pravilnika o nostrifikaciji v tujini opravljenega izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor mora prosilec opraviti določene dopolnilne (nostrifikacijske) izpite, če se v postopku nostrifikacije izkaže, da se program izobraževanja znatneje loči od programa izobraževanja, ki je predviden v Pravilniku o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (odslej Pravilnik). Ne glede na to, pa mora prosilec opraviti drugi del izobraževanja iz 3. člena Pravilnika in dopolnilna izpita iz gospodarskega prava, prava družb in upravljanja podjetij ter civilnega prava in gospodarskih pogodb, razen če je omenjena izpita opravil že v okviru kakšnega drugega izobraževanja pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Še zadnjič Preverite potrebna sklepna dejanja pred oddajo davčnega obračuna in letnega poročila.

 
Izbor iz arhiva

Tožnik je v vlogi za odlog oziroma obročno plačilo davka navedel le, da iz poslovanja samostojne dejavnosti izkazuje izgubo, da je poslovanje močno upadlo in da ne dobi poplačane svoje terjatve, navaja upravno sodišče v zadevi II U 250/2010. Ker ni dokazal, da je nelikviden zaradi razlogov, na katere ni mogel vplivati, je davčni organ ravnal pravilno, ko je njegovo vlogo za odlog oziroma obročno plačilo dolga iz naslova davkov in prispevkov kot neutemeljeno zavrnil.

 
Pomembno iz rokovnika

Do konca meseca marca morajo predložiti

• letno poročilo društva, gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki.

• pravne osebe in društva davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb,

• samostojni podjetniki pa davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

 
Aktualni koristni podatki

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec februar 2012 znaša 1,56 % na letni ravni, oziroma 0,13 % na mesečni ravni.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. januarja 2012 znaša 362,21 evrov na 1000 litrov.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se udeležite tretjega pomladanskega brezplačnega spletnega seminarja:

• Dušan Jeraj: Kaj pomeni biti (ne)rezident Slovenije z vidika davkov – torek, 27. marec 2012 – od 13:00 do 13:30.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Tokrat opozarjamo na Novosti MSRP: poštena vrednost, konsolidacija, finančni inštrumenti, prihodki in skupna vlaganja.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.