Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Osrednjo temo današnjega tednika namenjamo predvidenim spremembam DDV. Pred izvedbo sklepnih dejanj zaključnega računa pa vas vabimo, da se v četrtek 15.3. udeležite drugega pomladnega brezplačnega spletnega seminarja – o odgovorih na najpogostejša računovodska vprašanja pri izdelavi zaključnega računa. Kako aktualna je obnova osnovnih korakov izdelave davčnega obračuna, ste nam dokazali z rekordno udeležbo na prvem pomladnem brezplačnem spletnem seminarju in ker je število mest tudi na četrtkovem spletnem seminarju omejeno, se prijavite čim prej in ne zamudite enkratne priložnosti za pravočasno osvežitev znanja!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/10, 14. marec 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Vsa podjetja zavezana reviziji morajo izdelati tudi izkaz poslovnega izida z izkazom vseobsegajočega donosa. Temelje slednjega, pa lahko preberete v aktualnem članku Izkaz vseobsegajočega donosa – MRS 1.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nas v mnenju Dobava bakra, pridobitev bakrenih žic opozarja, da je potrebno pri trgovanju s tujino preveriti tamakajšnjo obdavčitev z DDV in se tako bodisi registrirati za namene DDV, bodisi zahtevati vračilo DDV za davčne zavezance iz drugih držav članic EU, ki se vlaga pri slovenski davčni upravi.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Davčna obravnava dohodkov agrarne skupnosti

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 13. marca se uporabljajo spremembe in dopolnitve Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki ukinjajo nekatere prestroge in izključujoče se okoljske zahteve ter na novo definirajo standard ekološko pridelanega živila. Naročniki morajo temeljne okoljske zahteve vključiti v postopek javnega narocˇanja najkasneje do 1. januarja 2013, priloga 7, ki določa temeljne okoljske zahteve za stavbo za javno naročanje projektiranja, gradenj in prenove stavb, pa se začne uporabljati šele 30. junija 2013.

• S spremembo Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete je tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret izračunana na podlagi podatkov iz obračunov za plačilo trošarine v obdobju od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011 in na dan 1. aprila 2012 znaša 2,81 evra za zavojček dvajsetih cigaret. Po novem se od cigaret plačuje specifična trošarina v višini 21,8833 evra za 1000 kosov cigaret, oziroma proporcionalna trošarina po stopnji 45,6346 % od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret, ki jih zavezanec sprosti v porabo od vključno 1. aprila 2012 dalje. Vsi trošarinski zavezanci morajo na dan 31. marca 2012 popisati zalogo cigaret, sestaviti zapisnik o stanju zaloge cigaret po vrstah, vrednosti in količinah, obračunati razliko med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret) ter zapisnik in obračun na posebnem obrazcu predložiti 15. dan po popisu pristojnemu carinskemu organu.

• Spremembe Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja določajo nove zneske pavšalnih prispevkov, ki se uporabljajo od 1. aprila dalje. Tako bodo samostojni podjetniki in kmetje, katerih glavni poklic ni opravljanje dejavnosti, po novem plačevali mesečni pavšalni znesek za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v višini 32,14 evra (prej 31,51 evra), študentski servisi in podjetja za delo preko napotnice ali za počitniško delo dijakov in študentov pa letni pavšalni znesek v višini 9,63 evra (prej 9,44 evra).

• Po Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic bo v letnem poročilu za leto 2012 banka obrazložila tudi revizorjeve popravke, ki vplivajo na računovodske izkaze in konsolidirane računovodske izkaze po posameznih postavkah na shemah izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter konsolidiranega izkaza finančnega položaja, konsolidiranega izkaza poslovnega izida in konsolidiranega izkaza vseobsegajočega donosa, predpisanih na novem obrazcu POR - 195/2 ter navedla tudi razloge za popravke in opis poslovnih dogodkov, na katere se popravki nanašajo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh že objavilo vrsto sprememb davčnih predpisov in tokrat vas seznanjamo o predvidenem črtanju 66.a člena ZDDV-1 po skrajšanem postopku.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi Cst 239/2011 je višje sodišče poudarilo, da je namen stečajnega postopka zagotovitev najugodnejših pogojev za poplačilo upnikov. Namen instituta odpusta dolga stečajnim dolžnikom ni zgolj razbremenitev prezadolženih oseb, temveč vrnitev teh oseb v premoženjske razmere, ki jim omogočajo normalno življenje, vendar šele po tem, ko jim kljub njihovi aktivni angažiranosti ni uspelo poplačati svojih upnikov.

 
Pomembno iz rokovnika

Do konca meseca marca morajo predložiti

• letno poročilo društva, gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki.

• pravne osebe in društva davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb,

• samostojni podjetniki pa davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile februarja 2012 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,6%.

 
Spletni seminarji

V pomoč pri izdelavi zaključnega računa smo za vas pripravili:
- posnetek spletnega seminarja mag. Barbara Guzina: Najpogostejše napake pri izdelavi DDPO, z dne 29.2.2012
- spletni seminar Silve Koritnik Rakela: Odgovori na pogosta vprašanja ob zaključku računovodskega (davčnega) leta – četrtek, 15.3.2012 – od 13:00 do 14:00

Pohitite, število (virtualnih) mest je omejeno! Vsi, ki se ne boste uspeli udeležiti spletnega seminarja boste lahko dostopali do posnetka ob pravočasni prijavi.

Že danes pa vas vabimo, da se udeležite tretjega pomladanskega brezplačnega spletnega seminarja:
• Dušan Jeraj: Kaj pomeni biti (ne)rezident Slovenije z vidika davkov – torek, 27. marec 2012 – od 13:00 do 13:30.

Še vedno pa na vaše naročilo čaka vrsta posnetkov minulih spletnih seminarjev.

 
Napovednik dogodkov

Na pragu predvidenih sprememb vabimo, da se udeležite delavnic Prejemki iz delovnih razmerij: najpogostejša vprašanja iz prakse - 1. del in 2. del, kjer boste na praktičnih primerih pregledali vse zakonitosti obračuna teh prejemkov.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.