Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Medtem, ko hitimo po božičnih nakupih in opravljamo vrsto delovnih obveznosti, se priprave za poročanje o poslovanju v letu 2011 nezadržno približujejo tudi izvedbi zaključnega računa. Pri izvajanju popravkov po inventuri so vam lahko v pomoč strokovni nasveti knjiženja popravkov, pri pripravah na letno poročilo pa komentarji sprememb standardov. Pri tem velja spomniti, da bo v skladu s spremembami potrebno novelirati tudi interni Pravilnik o računovodstvu, v skladu z zadnjimi spremembami predpisov pa tudi Pravilnik o blagajniškem poslovanju - zato posezite po vsebinah portala FinD-INFO in si olajšajte delo!

Ob tej priložnosti se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vam želimo lepe in mirne praznike ter uspešno in zdravo leto 2012!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/49, 21. december 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv



  
Finančno-računovodske novosti

V članku Božični nakupi preko spleta vas seznanjamo z novo direktivo o pravicah potrošnikov.

 
Davčne novosti

V mnenju Inštituta za računovodstvo: Povračila stroškov v povezavi s pogodbenim delom ne gre za samoobdavčitev, temveč je potrebno povračila obravnavati z vidika obdavčitve glavne storitve.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Prošnja za pojasnilo glede davčne obravnave izplačila odpravnine ob delni upokojitvi

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Novi Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala določa tudi vsebino novih obrazcev za napovedi odmere akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, od dohodka iz dejavnosti, od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice ter od drugih dohodkov v skladu z navodili k omenjenim obrazcem.

• Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki se bodo izvajale od 27. decembra, se nanašajo na ugotavljanje prejemkov in premoženja davčnih zavezancev v skladu s spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in na uskladitve terminologije v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Spreminja se tudi odločanje o davčnem odlogu in širijo se možnosti uveljavljanja davčnega odloga ter uvajajo novi obrazci.

• Novi Pravilnik o obračunu davka na bilančno vsoto bank določa vsebino obrazca za obračun davka na bilančno vsoto bank DBVB, ki ga zavezanec predloži v elektronski obliki prek sistema eDavki, in se uporabi že pri obračun davka na bilančno vsoto bank za obdobje od 1. avgusta 2011 do 31. decembra 2011.

• S spremembo Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino se spreminja poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferjih z nerezidenti z obrazcem BST ter poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti z obrazcem KRD. Spremembe navodila veljajo od 1. januarja dalje, mesečna poročila pa se po novem izdelajo od vključno januarja 2012 dalje.

• Z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije se določijo normativi in standardi, kot podlaga za določitev obsega sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in projektov, infrastrukturnih programov, programa usposabljanja mladih raziskovalcev, ustanoviteljskih obveznosti in ostalih povračil v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov, za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve ter za spremljanje in porabo sredstev od 1. januarja 2012.

Pravilnik o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav določa seznam enakovrednih tretjih držav, ki po podatkih Evropske komisije in drugih pristojnih mednarodnih organizacij ter Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja predpisujejo in upoštevajo evropske standarde glede odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Vse, ki uporabljajo mednarodne standarde računovodskega poročanja opozarjamo, da je potrebno zadnje spremembe MSRP 8 upoštevati že pri letnem poročilu za leto 2011.

 
Izbor iz arhiva

Pokojnica in toženka sta sklenili izročilno pogodbo, pokojnica je toženki prepustila v last parcelo, toženka pa se je zavezala pokojnici do smrti nuditi služnostno pravico stanovanja in skrb v primeru bolezni. Tožnika sta ugovarjala, da nista sodelovala pri sklepanju izročilne pogodbe in trdila, da je treba izročeno premoženje šteti za darilo in z njim pokriti njuna nujna deleža. Kadar je pogodbeni namen strank ob sklepanju darilne pogodbe sklenitev odplačne in aleatorne pogodbe, dednopravni učinki pogodbe z uporabo določb o prikrajšanju nujnega deleža ne pridejo v poštev, prav tako tudi ne nikakršno naknadno obračunavanje, je ugotovilo Vrhovno sodišče v zadevi II Ips 1239/2008.

 
Pomembno iz rokovnika

Uporabniki obračuna DDV po plačani realizaciji imajo do 31. decembra čas, da Davčno upravo Republike Slovenije (DURS) obvestijo o prenehanju uporabe plačane realizacije, samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo pogoje pa izjavo o načinu ali spremembi načina vodenja poslovnih knjig v letu 2012.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile novembra 2011 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,3 %.

 
Spletni seminarji

Že danes vas vabimo, da se udeležite katerega izmed napovedanih spletnih seminarjev:

mag. Tanja Urbanija: Težave pri dokazovanju dobav v EU – torek, 17. januar 2012 – od 13:00 do 14:30.
Mateja Babič: Pogodba o poslovodenju in praktični obračuni izplačil po novem – torek, 24. januar 2012 – od 13:00 do 14:30.
Silva Koritnik Rakela: Kaj nam pove izkaz denarnih tokov in kako ga sestavimo – torek, 14. februar 2012 – od 13:00 do 14:30.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev v letu 2011 zamudili, pa vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

V zvezi z zadnjimi spremembami zakonodaje opozarjamo na seminar Združenja delodajalcev Slovenije: Ste kot delodajalec storili vse, kar od vas zahteva novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu?

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.