Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V računovodskih in davčnih vrstah se v teh dneh beseda že vrti o inventuri, izdelavi zaključnega računa, pripravi davčne bilance in v iskanju odgovorov na ključna vrašanja. V krogih vlagateljev zahtevkov za socialne transferje pa se poraja kup vprašanj in dilem tako glede ugotavljanja materialnega stanja vlagateljev, kot glede vlaganja zahtevkov na enotnem obrazcu. Pri iskanju teh in podobnih odgovorov si pomagajte z vsebinami in seminarji na portalu FinD-INFO in prihranite čas za praznične dni!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/47, 7. december 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

V članku Tudi pravniki nezadovoljni z ZPreZP nas avtorica seznanja s pravnimi vrzelmi pri izvajanju Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP).

 
Davčne novosti

Kakšen vpliv ima odkup terjatve na obračun DDV, nas seznanja Inštitut za računovodstvo v mnenju Oprostitev odkupljene terjatve.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Stališče glede prilagajanja davčne osnove med povezanimi osebami rezidenti

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 26. novembra se uporablja nova Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, ki je potrebna za izvedbo množičnega vrednotenja nepremičnin evidentiranih v registru nepremičnin. Po uredbi je vrednost nepremičnine vsota vseh vrednosti, ki so za to nepremičnino izračunane po enem ali več modelih vrednotenja.

• Prav tako je bila sprejeta Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, ki določa nekatere nove podatke o lastnostih nepremičnin, ki so potrebni za kakovosten izračun vrednosti nepremičnin.

• Z dopolnitvijo Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu se določajo pogoji za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi od leta 2012 dalje, prav tako pa se odslej dopolnilno nacionalno neposredno plačilo dodeli v celoti, če je skupni znesek neposrednega plačila, ki se dodeli kmetu, manjši ali enak 5.000 evrov, oziroma se omeji na 500 evrov, če je skupni znesek neposrednega plačila, ki se dodeli kmetu, večji od 5.000 evrov.

• Objavljene so bile dopolnitve Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize, ki so zgolj redakcijske narave.

• S Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov javnih del se podrobneje ureja izbor programov javnih del, merila za oblikovanje kvot sredstev javnega povabila za izbor programov javnih del po območnih službah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, vlogo partnerjev pri izvajanju programov javnih del, merila za določanje deležev plač za brezposelne osebe vključene v programe javnih del, ki jih sofinancira zavod, vrste stroškov, ki jih zavod zagotavlja poleg deleža plač, ter poročanje zavoda ministrstvu za delo.

• Sprememba Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa določa nov obrazec v Prilogi 1: Obračun in predlog razporeditve presežka upravljanja.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Čeprav ZUPJS velja šele od 1.1.2012, lahko na enotnem obrazcu uveljavljate socialne transferje po novem že danes.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče v zadevi II U 156/2011 poudarja, da pri presoji dodelitve brezplačne pravne pomoči ni pomembna vrednost investicijskih papirjev, ki jih ima tožnik v lasti, ampak zgolj dejstvo, da je tožnik omenjeni podatek zamolčal. Tožnik je namreč v obrazcu prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči v rubriki, ali je lastnik vrednostnih papirjev in kapitalskih naložb, obkrožil odgovor ne, s tem pa je v vlogi navedel neresnične podatke o svojem premoženjskem stanju.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile oktobra 2011 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,7 %.

 
Spletni seminarji

Kot uvod v izvajanje določb Zakona o trgu dela vam ponujamo kratek brezplačni seminar, ki ga bomo v januarju nadgradili s pravim spletnim seminarjem:
Mateja Babič: Zavarovanje družbenikov po 1.1.2012 – petek, 16. december 2011 – od 13:00 do 13:15.

Ne zamudite 13. (zadnjega) letošnjega spletnega seminarja:
Silva Koritnik Rakela: Pogoste dileme ob zaključnem računu v času gospodarske krize (seminar z odgovori na vaša vprašanja) – torek, 20. december 2011 – od 13:00 do 14:30.

Pomembno: s potrdilom o udeležbi na našem spletnem seminarju lahko uveljavljate točke dodatnega izobraževanja tudi za podaljšanje licence preizkušenega strokovnjaka pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

V kolikor ste katerikoli spletni seminar zamudili, si še danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Med vrsto seminarjev izpostavljamo Računovodstvo in davki pri samostojnih podjetnikih, kjer se boste seznanili z vsemi pravili delovanja s.p.

 
Aktualno

V pomoč pri izpolnjevanju računov smo pripravili nove Klavzule 2011, ki veljajo od 1. oktobra 2011 dalje, slovenske računovodske standarde (SRS) pa si lahko odslej ogledate v časovnici in z vsemi spremembami.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.