Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Prihajata volilni vikend in veseli december, ki ga vsako leto zaznamujejo številne aktivnosti povezane tako z obdarovanji, pripravami na inventuro, kot tudi z zadnjimi davčnimi in računovodskimi korekcijami. V ta namen smo vam pripravili veliko zanimivega branja ter spletni seminar o davčni optimizaciji in odloženih davkih, na katerem boste racionalno ponovili vse tisto, na kar morate biti pri letošnjem davčnem obračunu pozorni. Želimo vam miren in zadovoljen december!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/46, 30. november 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Po mnenju Inštituta za računovodstvo je davčno priznavanje amortizacije od vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva odvisno od pravilno obračunane amortizacije v poslovnih knjigah.

 
Davčne novosti

Opozarjamo na času primerno branje: So novoletna darila in božičnica davčno priznan odhodek v celoti?

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Izdajanje računov pri spletni prodaji vrednostnih bonov po ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 17. novembra veljajo spremembe Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ki prinašajo spremembe pri računovodskem spremljanju in nadzoru poslovanja invalidskih podjetij, zaostrujejo prezaposlovanje invalidov in njihovo upravičenost do odpravnine, spreminjajo izplačila nadomestne izpolnitve kvote in plačila zaradi neizpolnjevanja kvote ter uveljavljanje pravice do subvencije plače in oprostitve plačila prispevkov.

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2011 zavezuje davčni organ, da zavezancu na obrazcu informativnega izračuna dohodnine za leto 2011 (Priloga 1) sestavi in vroči izračun dohodnine najpozneje do 15. junija 2012. Z obrazcem napovedi za odmero dohodnine (Priloga 2) pa predložijo podatke zavezanci za odmero dohodnine za leto 2011 najkasneje do 31. julija 2012.

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011 določa vrsto, obliko in način dajanja podatkov za odmero dohodnine za leto 2011, ki jih v elektronski obliki po sistemu eDavki pošljejo izplačevalci dohodkov davčnemu organu in zavezancem za dohodnino najpozneje do 31. januarja 2012.

Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine določa dohodke, ki jih za potrebe izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) zagotavlja Davčna uprava Republike Slovenije skupaj s podatki o višini odmerjene dohodnine za dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo.

Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence, subvencije prevozov za dijake in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika določa način upoštevanja obdavčljivih in drugih dohodkov pri ugotavljanju materialnega položaja in s tem upravičenosti na podlagi podatkov iz odločbe o odmeri dohodnine, iz davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, in na podlagi podatkov, ki jih davčnemu organu posredujejo osebe, zavezane za dajanje podatkov ter podatkov iz uradnih evidenc centrov za socialno delo in drugih zbirk upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo uradne evidence o izplačanih dohodkih oziroma pravicah iz javnih sredstev, kot tudi druga dokazila, za preteklo ali predpreteklo leto, če podatki za preteklo leto še niso na voljo.

• Od 23. novembra se izvajajo spremembe in dopolnitve Pravil borze, ki med drugim na novo definirajo podaljšanje prekinitvene avkcije ter izračune različnih tečajev, nova pa so tudi pravila izvajanja borznih naročil, predvsem naročil za svežnje.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V zadnjih dneh prihajajočih volitev velja opozoriti na finančne posledice, saj je nepravilno izvajanje in financiranje volilne kampanje lahko tudi kaznovano.

 
Izbor iz arhiva

Tožnik je kot investitor brez gradbenega dovoljenja zgradil zidani objekt, za gradnjo katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Po prvem odstavku 2. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) gre za nelegalno gradnjo in zato sta upravna organa pravilno odredila ukrepe iz 152. člena ZGO-1, meni upravno sodišče v zadevi II U 102/2011.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec september znaša 1.506,87 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.510,40 evra
• minimalna plača znaša 748,10 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminarji

Ne zamudite spletnega seminarja:

mag. Barbara Guzina: Davčni obračun za leto 2011 in odloženi davki – torek, 6. december 2011 – od 13:00 do 14:30.

Pomembno: s potrdilom o udeležbi na našem spletnem seminarju lahko uveljavljate točke dodatnega izobraževanja tudi za podaljšanje licence preizkušenega strokovnjaka pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

V kolikor ste katerikoli spletni seminar zamudili, si še danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Še je čas, da se prijavite na 5. kongres računovodij, revizorjev, finančnikov in davčnikov 2011.

 
Aktualno

V pomoč pri izpolnjevanju računov smo pripravili nove Klavzule 2011, ki veljajo od 1. oktobra 2011 dalje.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.