Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V času megle in predvolilnega kolaža vas v današnjem Tedniku med drugim seznanjamo tudi z razmišljanji o potrebnih spremembah delovne zakonodaje ter pozivamo, da še danes prevetrite vaše davčne bilance, da bo davčni obračun za leto 2011 res optimalen. Prav tako vas vabimo, da se udeležite katerega izmed razpisanih spletnih seminarjev, za katere vse več udeležencev ugotavlja, da so odličen nadomestek klasičnih seminarjev.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/45, 23. november 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

V članku Spremembe delovne zakonodaje so nujne za učinkovitejše delovanje v praksi vas seznanjamo o razmišljanjih, ki so bila predstavljena na letošnjih Dnevih slovenskih pravnikov.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nas v mnenju Carinski postopki v zvezi s poslovanjem s Kitajsko in ZDA opozarja, da je potrebno pri izvajanju poslov s tretjim svetom opraviti samoobdavčitev in poznati carinske predpise držav, s katerimi poslujemo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po noveli Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD), ki se izvaja od 17. novembra, se poroštva odobrijo le za kredite bank pod nadzorom Banke Slovenije in podeljujejo tudi za financiranje obratnih sredstev, zaradi posebne rizičnosti poroštev za obratna sredstva pa se uvajata tudi dve dodatni varovalki, in sicer institut pooblaščenca Ministrstva za finance, ki bo izvajal finančni nadzor, in zahteva, da morajo člani poslovodstva upravičencev sami dati poroštvo v višini najmanj 50%.

• Od 20. novembra se uporablja nova Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, po kateri morajo podjetja obvestiti ministrstvo o spremembi cen pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi delovni dan po spremembi cen, razen če gre za spremembe cen zaradi akcijskega ali drugega promocijskega znižanja. Obvezniki sporočajo podatke o spremembi cen na obrazcih, ki so priloga k Odredbi.

• S Pravilnikom o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2012 se določajo mejne vrednosti in pripadajoče davčne stopnje za obdavčitev stavb, prostore za počitek in rekreacijo in poslovne prostore v novem letu.

• Objavljen je bil Letni program statističnih raziskovanj za 2012, ki ga v okviru dejavnosti državne statistike izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije.

Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij določa pogoje in ureja način opravljanja izpitov za pridobitev potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov opredeljuje vpis v registre pri Slovenskem inštitutu za revizijo (v nadaljevanju Inštitut) ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov, določa pogoje in ureja način opravljanja izpitov za pridobitev potrdil o pridobitvi navedenih strokovnih nazivov ter način objavljanja podatkov v reviji Revizor in na spletni strani Inštituta.

• Zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki bodo začele veljati 29. novembra, prinašajo določila o omejitvah ustanavljanja, vodenja in nadziranja družb ter o odvzemu pooblastila oziroma upravičenja za vodenje poslov in odpoklicu z mesta člana nadzornega organa.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ker se nezadržno bliža konec leta, velja spomniti, kaj lahko še storite za optimizacijo vaše davčne bilance 2011.

 
Izbor iz arhiva

V zadevah II Ips 217/2011 in II Ips 17/2009 vrhovno sodišče poudarja, da zgolj delna delitev skupnega premoženja v pravdi ne predstavlja pravega pristopa za celovito razrešitev premoženjskih razmerij med zakoncema. Sodišče lahko pravično razdeli skupno premoženje le, če hkrati odloča o celotnem premoženju, zato tožnica, ki se je strinjala z delitvijo nepremičnin, ne more hkrati nasprotovati delitvi drugega dela premoženja, ki je terjatev.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. oktobra 2011 do 31. oktobra 2011 znaša 367,34 evrov na 1000 litrov.

 
Spletni seminarji

Ne zamudite spletnega seminarja:

Božena Macarol: Davki in bilance odvetnikov, notarjev in ostalih samostojnih poklicev za leto 2011 – torek, 29. november 2011 – od 13:00 do 14:30 ure.

V kolikor ste katerikoli spletni seminar zamudili, si še danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

V času likvidnostnih težav in plačilne nediscipline je dobro vedeti, na kaj morajo upniki paziti pri insolventnem dolžniku, tako s pravnega, finančno-računovodskega vidika in vidika DDV.

 
Aktualno

V pomoč pri izpolnjevanju računov smo pripravili nove Klavzule 2011, ki veljajo od 1. oktobra 2011 dalje.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.