Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tednu brezplačnih predavanj namenjenih izboljšanju finančne pismenosti prebivalstva, vam v Tedniku ponujamo zanimiv članek o pokojninski renti in opozarjamo, da je skoraj vsak prejemek ali izvajanje dejavnosti obdavčljivo ter seznanjamo z novostmi, tako za delodajalca, kot delojemalca, ki jih prinaša novi ZVZD-1. Še je čas, da izboljšate računovodsko znanje z udeležbo na preostalih petkovih srečanjih Računovodenje za pravnike v 4. korakih, kot tudi z udeležbo na spletnem seminarju o stečajnem postopku samostojnega podjetnika ali pa se udeležite katerega izmed prihodnjih spletnih seminarjev. Želimo vam mirno in lepo jesen!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/44, 16. november 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Naj bo eden izmed vaših novoletnih sklepov tudi zagotovitev dostojne pokojninske rente. Več o tem vam odstira članek Pokojninske družbe A.

 
Davčne novosti

V mnenju Inštituta za računovodstvo: Plačilo stroškov bivanja tujemu poslovnemu partnerju seznanjamo in opozarjamo, da je potrebno vsako izplačilo obravnavati tudi z vidika Zakona o dohodnini (ZDoh-2).

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Oskrba umrlega in obračunavanje DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Na podlagi spremenjenega Pravilnika o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) se od 8. novembra dalje stopnje normalnega odpisa nanašajo na nabavno vrednost v obračunskem obdobju nabavljenega blaga, povečano za nabavno vrednost zalog blaga, ki se nahaja v skladišču na začetku obračunskega obdobja.

• Od jutri naprej veljajo spremembe postopka generalnega vrednotenja nepremičnin po Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN), ki jasneje opredeljujejo množično vrednotenje, ukinjajo obveznost pošiljanja modelov vrednotenja občinam, kot tudi obveznost, da jih le-te javno razgrnejo za 45 dni na krajevno običajen način, saj so vsi najpomembnejši podatki javni.

• Po Pravilniku o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja morajo organizacije in izvajalci plačilnega prometa Uradu za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju UPPD) poročati o sumu pranja denarja in o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR. Organizacije sporočajo podatke v skladu z Navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev (priloga 1) ter v predpisani in kodirani Struktura zapisa za elektronsko sporočanje podatkov o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR UPPD (priloga 2), razen, če gre za sum pranja denarja ali financiranja terorizma in gotovinske transakcije, za katere je potrebno podatke posredovati samo po kurirju, s priporočeno pisemsko pošiljko, z navadno pisemsko pošiljko ali z elektronskim prenosom.

• S Sklepom o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor se določajo institucije in delovna mesta, na katerih so zaposleni upravičeni do navedenega dodatka.

• Z novim 175.a členom Stanovanjskega zakona (SZ-1) se določajo pravice iz bivših hišniških stanovanj, saj jim zakon odslej omogoča bodisi predkupno pravico pri nakupu stanovanja ali pravico zahtevati, da se jim za vrednost hišniškega stanovanja zagotovijo nadomestila, bodisi da koristijo pravico do subvencije najemnine.

• Spremembe Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb na novo opredeljujejo obratovalne stroške, delitev stroškov za toploto ter delitev drugih stroškov po površini in po številu uporabnikov posameznih enot.

 
Aktualno iz rubrike v središču

ZVZD-1, ki se bo izvajal od 3. decembra, prinaša vrsto novih obveznosti za delodajalca in delojemalca, predvsem pa strožja merila in kazni pri izvajanju zakona.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče se v sklepu G 30/2011 strinja, da bi tožeči stranki z odvzemom dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja Agencije za zavarovalni nadzor nastala težko popravljiva oziroma nepopravljiva škoda. Odvzem dovoljenja bi namreč povzročil takojšen izpad dohodkov iz tega naslova ter izgubo dela za večje število zaposlenih in zunanjih sodelavcev, zato sodišče meni, da je izdaja začasne odredbe, s katero naj sodišče do pravnomočnega zaključka predmetne zadeve odloži izvršitev odločbe o začetku postopka in odločbe o odvzemu dovoljenja, delno utemeljena.

 
Spletni seminarji

Ne zamudite spletnega seminarja:

• Rok Sodin: Stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom – torek, 22. november 2011 – od 10:00 do 11:30.

V kolikor ste katerikoli spletni seminar zamudili, si še danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Na dveh delavnicah Združenja delodajalcev Slovenije o prejemkih iz delovnih razmerij boste prejeli odgovore na najpogostejša vprašanja iz prakse.

 
Aktualno

V pomoč pri izpolnjevanju računov smo pripravili nove Klavzule 2011, ki veljajo od 1. oktobra 2011 dalje.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.