Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Spet smo deležni sprememb na področju DDV, ki retroaktivno posegajo v obdobje pred sprejemom novele, uvajajo samoprijavo in postopen prehod na celovito elektronsko sodelovanje z DURS-om. Več o tem preberite v članku rubrike V središču, podrobneje pa se bodo z vsemi novostmi seznanili tudi udeleženci razpisanega spletnega seminarja Jesenske DDV novosti. Vlada v odhajanju je poskrbela tudi za niz sprememb drugih zakonov, ki so nam popestrili že tako barvito jesen. Želimo vam prijetno branje.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/40, 12. oktober 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

  
Finančno-računovodske novosti

S sprejemom podzakonskega akta k ZZDT-1 bo odslej urejeno tudi usposabljanje in izpopolnjevanje tujih delavcev.

 
Davčne novosti

V strokovnem nasvetu Plačilo abonmaja športni trenerki nas Inštitut za računovodstvo opozarja, da se vsaka ugodnost iz delovnega razmerja obravnava kot boniteta, iz narave poslovnega odnosa pa je odvisno, ali je to tudi davčno priznani odhodek.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po novem 6.a členu Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN), ki se bo uporabljal od 18. oktobra, gospodarska družba, v kateri imajo večinski delež Republika Slovenija in z njo povezane družbe, ne sme skleniti pravnega posla z drugo gospodarsko družbo, v kateri je tihi družbenik član poslovodstva ali organa nadzora, izvršni direktor ali prokurist te družbe v večinski državni lasti ali ožji družinski član katere od navedenih oseb, niti takšna družba ne sme ustanoviti tihe družbe. Pri tem se kršitev te prepovedi šteje za hujšo kršitev navedenih poslovodnih oseb, posel se šteje za ničen, tiha družba, ki jo je ustanovila družba v večinski državni lasti na dan uveljavitve tega zakona, pa preneha tri mesece po uveljavitvi tega zakona.

• V skladu s spremembami Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1), ki veljajo od 18. oktobra dalje, se lahko s plačilom globe od 12.500 do 125.000 evrov kaznuje dajalec kreditov ali kreditni posrednik, če kreditna pogodba, v kateri potrošnik ustanovi zemljiški dolg ali hipoteko na svoji nepremičnini, ni sklenjena v obliki notarskega zapisa, če dajalec kreditov odstopi terjatev tretji osebi prevzemniku, ki ni dajalec kreditov, če pri odstopu terjatve ne hrani kopije sklenjene kreditne pogodbe in o odstopu terjatve ne obvesti potrošnika.

• Spremembe Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ) odpravljajo neenakost in razlikovanje med reprezentativnimi zbornicami pri delitvi premoženja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) s črtanjem določbe o posebnem načinu izračunavanja deleža upravičenj pravnega naslednika GZS s statusom reprezentativnosti.

• Spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT) določajo, da morajo revizijske družbe, samostojni revizorji ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, v vseh primerih, ko stranka pri njih išče nasvet za pranje denarja ali financiranje terorizma, to sporočiti Uradu za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma takoj oziroma najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko je stranka pri njih iskala nasvet, in sicer ne glede na to ali je bila transakcija dejansko izvedena ali ne. Urad pa lahko dodatno zahteva še vrsto podatkov o transakcijah in strankah zakonskih zavezancev ter njihovih nadzornih organov, ki mu jih morajo zavezanci predložiti brezplačno, v roku in na predpisan način.

Novela Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) bistveno spreminja dosedanjo ureditev garancije, prinaša novosti na področje pogodb o časovnem zakupu, dolgoročnem počitniškem proizvodu, nadaljnji prodaji in zamenjavi ter na področje kreditnih pogodb.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Seznanite se z zadnjimi spremembami na področju DDV s prebiranjem članka Z novelo ZDDV-1E tudi retroaktiven poseg v začetek leta 2011 in samoprijava.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče v zadevi I U 1058/2010 ugotavlja, da je bil status zavezanca ugotovljen, kar za davčni organ predstavlja pravnomočno rešeno predhodno vprašanje pri pristojnem organu, na katero je vezan po tretjem odstavku 147. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Obveznost plačila dajatev za pokojninsko in invalidsko pa tudi obvezno zdravstveno zavarovanje je posledica vključitve v zavarovanje. Obveznost obračunavanja in plačevanja prispevkov za socialno varnost je vezana na status zavezanca zavarovanja, ki ga pridobi z vpisom v ustrezni register in ni odvisna od tega, ali zavezanec tudi dejansko opravlja dejavnost oziroma pridobiva dohodke iz te dejavnosti.

 
Spletni seminarji

Ne zamudite spletnega seminarja:

• Mag. Tanja Urbanija: Jesenske DDV novosti – četrtek, 13. oktober 2011 – od 10:00 do 11:00.

V primeru, da ste katerikoli spletni seminar zamudili, si lahko že danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Vsi, ki imate kakršnakoli pravna vprašanja, lahko odgovor poiščete na Dnevih slovenskih pravnikov 2011.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.