Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Imamo indijansko poletje, vendar jutra kažejo, da vseeno prihaja jesen in čas za ozimnico. In čeprav časi niso rožnati, lahko tudi kaj prihranimo, če se na davčni inšpekcijski pregled ustrezno pripravimo in damo državi res le tisto, kar ji pripada. Kljub temu, da je padla vlada, pa imamo vrsto predlogov predpisov in sprememb na katere vas opozarjamo in katerim bo potrebno slediti. Želimo vam zanimivo branje in bogato jesen!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/38, 28. september 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

  
Finančno-računovodske novosti

Sodišče lahko za zavarovanje nedenarnih terjatev izda vsako odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja.

 
Davčne novosti

V nasvetu Registracija vozil in DDV nas Inštitut za računovodstvo opozarja, da je za pravilno izpolnitev DDV obrazcev pomembno, da vemo, kako se bo po nacionalni zakonodaji odzval tuj kupec, čeprav DDV ne obračunamo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Vračilo DDV v potniškem prometu

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Namen Pravilnika o kriterijih za usposabljanje v gospodarski družbi je dodatno usposobiti tuje ali slovenske strokovne delavce za opravljanje dela pri delodajalcu - gospodarski družbi ali samostojnem podjetniku s sedežem v Republiki Sloveniji.

• Z Obvestilom o začetku veljavnosti Sporazuma o spremembi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino se razglašajo spremembe v ureditvi socialnega zavarovanja med državama.

• Objavljen je rebalans proračuna za leto 2011 (Rb2011), po katerem naj bi bila državna poraba nižja za 455,5 milijona evrov.

• Po Pravilniku o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2011 so neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije v letu 2011 lahko prevzemali obveznosti do vključno ponedeljka, 26. septembra 2011, do torka, 27. septembra 2011 pa predložili vso potrebno dokumentacijo svoji računovodski službi. Prav tako pa morajo neposredni uporabniki proračuna do 2. decembra 2011 predložiti odredbe za plačilo – nakazilo, do 5. decembra 2011zahtevke za izplačilo, do 13. decembra 2011 naloge za obračun drugih stroškov dela in do 27. decembra 2011 odredbe za plačilo – nakazilo stroškov. Posebni roki so določeni za predložitev podatkov Ministrstva za družino, delo in socialne zadeve, za neposredne proračunske uporabnike, ki izvajajo projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 in za prejemnike izplačila iz naslova slovenske udeležbe ter namenskih sredstev EU.

• Z Aneksom k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti se določajo nove izhodiščne vrednosti po tarifnih razredih, ki se uporabljajo od vključno 1. septembra 2011 do vključno 31. decembra 2011.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V obdobju intenzivnega davčnega nadzora vam svetujemo Kako se pripraviti na davčni inšpekcijski pregled.

 
Izbor iz arhiva

Po prvem odstavku 164. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) lahko delodajalec oz. izplačevalec prejemkov dolžniku pri davčnem organu, ki je izdal sklep o izvršbi, ugovarja zoper ta sklep v osmih dneh od dneva njegovega prejema, vendar samo iz razloga, da dolžnik pri njem ne prejema denarnih prejemkov, poudarja upravno sodišče v zadevi I U 756/2009.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. avgusta 2011 do 31. avgusta 2011 znaša 351,87 evrov na 1000 litrov.

 
Spletni seminarji

Ne zamudite spletnega seminarja:

• mag. Tanja Urbanija: DDV spremembe – torek, 18. oktober 2011 – od 13:00 do 14:00.

V napovedniku spletnih seminarjev pa si poglejte nabor razpisanih aktualnih spletnih seminarjev na katere se lahko pripravite že danes.

V kolikor pa ste katerikoli že izvajani spletni seminar zamudili, si še danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Določanje potenciala podjetja je korak naprej od kazalnikov in klasičnega branja bilanc.

 
Aktualno

Izšla je dopolnjena in popravljena izdaja Računovodstva za managerje.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.