Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratno številko Tednika namenjamo razreševanju dilem pri obdavčitvi odpravnine in posojila delavcu pod ugodnejšimi pogoji ter problemom tolmačenja različnih predpisov pri določanju osnove za nadomestilo plače v javnem sektorju. Življenje je polno sprememb in žal niso to le spremembe na bolje. Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/36, 14. september 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Zadnje spremembe predpisov prinašajo tudi novosti pri pridobivanju novih invalidskih in zdravniških parkirnih kart.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nam je posredoval mnenje o obrestovanju posojila delavcu ob prenehanju delovnega razmerja.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Izračun akontacije dohodnine od odpravnine

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Na podlagi spremembe Tarifne priloge 2011 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije znaša najnižji polni regres za letni dopust 800 € in velja do določitve zneska za letni dopust za leto 2012.

• S Pravilnikom o pogojih za vpis v evidenco izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje ter delovanju strokovne komisije se določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, če želi biti vpisana v evidenco izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje, način pridobivanja pooblastila, kot tudi način delovanja strokovne komisije za odvzem pooblastila in višino plačila za delo ter nadomestilo stroškov članov komisije.

• Sprejet je bil Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu, ki velja od 6. septembra dalje in vsebuje v prilogi obsežna in izčrpna navodila za varno nalaganje in pritrjevanje tovora v cestnem prometu.

• Z objavo spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2011 se v programu črta raziskovanje o strukturi delovnega časa (ZAP-SDČ/3L) in doda raziskovanje z Anketo o uporabi alkohola, tobaka in drugih drog med splošno populacijo.

• Z dopolnitvijo Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti je naloga Carinskega urada Brežice koordinacija in usmerjanje postopkov nadzora ter drugih nalog v skladu s predpisi, ki urejajo prevoze v cestnem prometu in je zanje pristojna carinska služba.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Kako težko je uporabiti določbe številnih predpisov pri reševanju povsem vsakdanjega vprašanja, preberite v članku državne notranje revizorke mag. Hermine Krajnc: Dileme pri izračunu osnove za nadomestilo v šolstvu.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je v zadevi II Cpg 381/2011 poudarilo, da je podlaga najemne pogodbe v odplačni rabi prostorov, zato ni pravnih ovir za hkratno odplačno rabo istega prostora s strani več najemnikov, če to omogočajo dejanske okoliščine. Dejanskih ovir tožena stranka ni navajala, tožeča stranka pa je tudi pojasnila, da je šlo v obravnavanem primeru v bistvu za prenos najemne pogodbe z enega najemnika na drugega.

 
Spletni seminarji

Pripravljamo nov aktualen jesenski program spletnih seminarjev, na katere se boste lahko prijavili v naslednjem tednu.

V kolikor pa ste katerikoli izvajani spletni seminar zamudili, si še danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Predlagamo, da se pravočano seznanite z zahtevami ZPPDFT, ki jih morajo upoštevati računovodski servisi, čeprav predpisi, ki določajo blagajniško poslovanje, ne veljajo več.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.