Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki Tednika smo se dotaknili poslovnih dilem v storitveni dejavnosti – tako z vidika poslovanja, obdavčitve, kot z računovodskega vidika, ki bo podrobneje predstavljen na petkovem spletnem seminarju. Izkoristite možnost sodelovanja z nami tudi v živo!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/35, 7. september 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

O problemih določanja višine subvencij izvajalcem javnih služb vas seznanja mag. Hermina Krajnc, državna notranja revizorka.

 
Davčne novosti

Ker je potrebno delo poslovodje in delo prokurista obravnavati z vidika civilnega prava, je tudi obdavčitev prokurista odvisna od vrste poslovnega odnosa.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Storitve s področja kulture, izobraževanja, športa … po spremembi ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• 27. avgusta je začel veljati Pravilnik o parkirni karti, ki določa, da ima parkirna karta neomejeno veljavnost, nameščena pa mora biti na vidnem mestu na levi spodnji notranji strani vetrobranskega stekla. Pravilnik narekuje pogoje in postopke za izdajo parkirne karte, evidenca izdanih parkirnih kart pa se vodi računalniško in v obliki kartoteke zadev imetnikov parkirnih kart.

Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela določa pogoje za pridobitev in izvajanje plačil koncesije ter način poročanja koncesionarja koncedentu. Pri tem mora koncesionar, ki izvaja tudi druge storitve oziroma registrirane dejavnosti, upoštevati predpise o računovodstvu in zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi za opravljanje storitve, ki je predmet koncesije.

• Na podlagi Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so bile oblikovane v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na dan 28. avgust 2011, določijo kot najvišje in veljajo šest mesecev.

• Od 27. avgusta se izvaja spremenjena Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, po kateri tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret na dan 1. oktobra 2011 znaša 2,73 evra za zavojček dvajsetih cigaret, specifična trošarina 21,1500 evra za 1000 kosov cigaret, proporcionalna trošarina pa se obračuna po stopnji 45,3113% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.

• Spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki se bodo uporabljale od 10. septembra, določajo novo prilogo 2A, ki navaja seznam standardov (slovenskih in evropskih), katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti embalaže z vsemi zahtevami iz te uredbe

 
Aktualno iz rubrike v središču

Seznanjamo vas s prihajajočim novim slovenskim računovodskim standardom SRS 40 za računovodenje v socialnih podjetjih.

 
Izbor iz arhiva

Brez ustreznega predhodnega postopka izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca ni izredna odpoved po 112. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ampak jo je mogoče glede posledic, ki jih povzroči, obravnavati le kot redno odpoved. V takem primeru pa delavec nima pravice do denarnega nadomestila (19. člen Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB)), meni višje sodišče v zadevi Psp 335/2010.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. julija 2011 do 31. julija 2011 znaša 347,25 evrov na 1000 litrov.

Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec junij znaša 1.520,92 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.513,73 evra
• minimalna plača znaša 748,10 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminarji

Ne zamudite spletnega seminarja:

• Silva Koritnik Rakela: Kdaj pripoznati prihodke v storitvenih dejavnostih –petek, 9. september 2011 – od 13:00 do 14:00.

V primeru, da ste katerikoli spletni seminar zamudili, si lahko že danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

V septembru izobraževalne institucije pripravljajo vrsto izobraževalnih dogodkov, med katerimi velja opozoriti na Teden računovodij z vrsto brezplačnih predavanj.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.