Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki Tednika smo pripravili praktične rešitve priprave dokumentacije, uveljavljanja znižanja akontacije DDPO in zglede pripoznavanja prihodkov v storitvenih dejavnostih. Pomembno je poznati teorijo in predpise, še pomembneje pa je pravilno odreagirati v vsakem praktičnem primeru. Vse življenje se učimo, lahko tudi z udeležbo na spletnem seminarju. Želimo vam lep prehod v zlato jesen!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/34, 31. avgust 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Naša nova avtorica državna revizorka mag. Hermina Krajnc nas v članku Priprava dokumentacije za projekte na področju javnih financ seznanja s pomembnimi pristopi in podlagami, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nam je posredoval primer vedno aktualnega uveljavljanja znižanja akontacije DDPO.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev poklicnega športnika po določbah nacionalne davčne zakonodaje in z vidika mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 20. avgusta se uporablja nov Pravilnik o službeni izkaznici in znački inšpektorja. Pravilnik določa splošno obliko službene izkaznice in značke inšpektorja ter postopek za njihovo izdajo. Značka in izkaznica se odvzameta za čas prepovedi opravljanja dela v primerih ugotavljanja odgovornosti inšpektorja ob kršenju pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. Veljavnost izkaznice in značke preneha, ko preneha delovno razmerje imetnika ter drugih razlogih iz 9. člena.

• Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki bo začel veljati 3. decembra 2011, vsebuje določbe o obveznostih delodajalca, pravicah in dolžnostih delavcev ter dolžnostih samozaposlenih oseb. ZVZD-1 podrobneje ureja tudi hrambo dokumentacije, kot strokovno posvetovalno telo pa določa Svet za varnost in zdravje pri delu ter opredeljuje vrste dovoljenj za opravljanje strokovnih nalog. Nadzor nad izvajanjem zakona opravlja inšpekcija dela, predpis pa prinaša tudi nove prekrške in globe zanje.

• Na podlagi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence bo s 1. januarjem 2012 začela delovati nova agencija, ki bo izvajala nadzor nad izvajanjem ZPOmK-1 ter 101. in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije. Javna agencija bo spremljala in analizirala razmere na trgu, vodila ustrezne postopke in sodelovala z Državnim zborom RS in drugimi institucijami. Člani sveta agencije morajo biti imenovani najpozneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa, prav tako pa bodo imenovani člani komisije in direktor Agencije.

• S spremembo Pravilnika o registru društev, registru podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu je od 27. avgusta potrebno ob registraciji društva navesti tudi podatke o pridobitnih dejavnostih društva, opredeljenih skladno s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, in podatek o glavni dejavnosti društva. V registrski knjigi se pa od 1. januarja 2012 pri imenu društva vpiše tudi dostavek »socialno podjetje«, če je bil društvu podeljen status socialnega.

 
Aktualno iz rubrike v središču

O dilemah Določitve časa pripoznavanja prihodkov in njihove višine v storitveni dejavnosti smo spregovorili v prejšnjem Tedniku, tokrat pa vam predstavljamo zglede pripoznavanja prihodkov in njihove višine v storitveni dejavnosti.

 
Izbor iz arhiva

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) določa, da je vrstni red poplačila več upnikov vezan na dan oprave rubeža terjatve. Upniki, ki jim je bila terjatev prenesena v izterjavo, se poplačajo po določenem vrstnem redu, zato se upnik, ki mu je bila terjatev kot drugemu prenesena v izterjavo, poplača le, če je terjatev, ki se izterjuje, višja od terjatve upnika z boljšim vrstnim redom, ki je bil že poplačan, meni višje sodišče v sklepu I Cpg 1234/2010.

 
Pomembno iz rokovnika

Še danes imajo podjetja zavezana reviziji čas, da oddajo AJPES-u svoje revidirano letno poročilo.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec julij znaša 1.520,92 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.513,73 evra
• minimalna plača znaša 748,10 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminarji

Ne zamudite spletnega seminarja:

• Silva Koritnik Rakela: Kdaj pripoznati prihodke v storitvenih dejavnostih –petek, 9. september 2011 – od 13:00 do 14:00 ure.

V primeru, da ste katerikoli spletni seminar zamudili, si lahko že danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

V septembru izobraževalne institucije pripravljajo vrsto izobraževalnih dogodkov, med katerimi velja opozoriti na Teden računovodij z vrsto brezplačnih predavanj.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.