Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratno osrednjo temo smo namenili računovodskim in davčnim dilemam v storitveni dejavnosti, katere nadaljevanje z zgledi sledi tudi v naslednjem tednu. V septembru pa bomo podrobneje o tem spregovorili na spletnem seminarju.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/33, 24. avgust 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Med kadrovskimi zadevami tokrat predstavljamo komentar sodnega primera, ki obravnava izredno odpoved zaradi povzročanja škode.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Računovodsko-davčni vidik redne likvidacije seznanja, da je pri izvedbi likvidacije potrebno upoštevati presečni dan, pravila računovodenja po SRS 37 in posebnosti obdavčitve tako za podjetja kot za družbenike.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Odbitek DDV na podlagi razdelilnika upravljavca

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 20. avgusta dalje veljajo spremembe Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, s katerimi se določa delovanje registra - kot javne knjige, ki je zaradi zagotavljanja varnosti pravnega prometa namenjena vpisu in objavi podatkov o zastavnih pravicah na premičninah, ki so zarubljene oziroma neposestno zastavljene ali je glede njih zaradi začasnega zavarovanja omejen pravni promet, in ki imajo s to uredbo določen enolični identifikacijski znak. Zahteva za vpis v register se preko spletnih strani AJPES-a vloži ob identifikaciji s kvalificiranim digitalnim potrdilom in z vsemi potrebnimi listinami. Pri tem se evidentira trenutek prejetja zahteve za vpis z datumom, uro, minuto in sekundo njenega prejetja. Vse listine, ki jih je AJPES do začetka veljavnosti te uredbe prejel v papirnati obliki in je na njihovi podlagi že opravil vpis v register, se v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe uničijo, razen če upravičenci ne izrazijo želje po njihovi vrnitvi v originalu.

• Na podlagi sprememb Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku za potrebe objave seznama prostovoljskih organizacij AJPES zagotavlja ministrstvu dnevno osvežene podatke. Novela spreminja tudi strukturo Poročila o prostovoljstvu za leto 20XX.

• Z Uredbo o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo so določeni način predlaganja kandidatov, oblika in vsebina javnega poziva iz drugega odstavka 45. člena Zakona o prostovoljstvu (ZProst), podrobnejša merila za podelitev nagrade in priznanj, način podelitve nagrade in priznanj, način oblikovanja strokovnih komisij, njihove naloge in področja dela ter vsebina in roki za objavo poročila o delu.

• Spremembe Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994 - 2011 (ZIJZ) podaljšujejo izvajanje plana investicij oziroma resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva do leta 2015.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Preizkušena revizorka Silva Koritnik Rakela nas tokrat seznanja s problemom Določitve časa pripoznavanja prihodkov in njihove višine v storitveni dejavnosti, ki jih bomo prihodnji teden podrobneje pojasnili z zgledi.

 
Izbor iz arhiva

Kontinuirano ravnanje tožnikov, ki so sklepali posle na določen način in z določeno vsebino, da bi vplivali na enotni tečaj delnic, kaže, da ne gre za splet naključij. Agencija za trg vrednostnih papirjev je zaznala več znakov tržne manipulacije, ki je prepovedana z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ugotavlja vrhovno sodišče v zadevi G 18/2009.

 
Pomembno iz rokovnika

Vse do 31. avgusta imajo podjetja zavezana reviziji čas, da oddajo AJPES-u svoje revidirano letno poročilo.

 
Spletni seminarji

Ne zamudite spletnega seminarja:

• Silva Koritnik Rakela: Kdaj pripoznati prihodke v storitvenih dejavnostih –petek, 9. september 2011 – od 13:00 do 14:00.

V primeru, da ste katerikoli spletni seminar zamudili, si lahko že danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Poletje se preveša v zadnjo četrtino in na našem napovedniku že lahko najdete nekaj zanimivih izobraževanj za konec avgusta in september.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.