Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Eden pogostih skupščinskih sklepov je sklep o delitvi dividend. In zato vam v osrednji temi predstavljamo kakšne so pravne podlage, davčne obveznosti in dileme računovodskega evidentiranja dividend. Četudi je čas počitnic, ki se odraža tudi z manjšim številom objav sprememb predpisov in objav pojasnil DURS, pa vam zanimivo branje ponujamo z vrsto strokovnih člankov in nasvetov. Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/29, 27. julij 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

  
Finančno-računovodske novosti

Kaj prinaša novi ZVZD-1, ki bo začel veljati 3. decembra 2011, preberite v članku Varnost in zdravje pri delu morata biti del načrtovanja poslovne politike delodajalca.

 
Davčne novosti

Nekatere odgovore na pogosta vprašanja pri poslovanju s tujino podaja mnenje Inštituta za računovodstvo: Račun za analizo od češkega davčnega zavezanca in plačilo za najeti prostor.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev članarine pri društvih

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Na podlagi Avtentične razlage 40. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ORZGJS40) sodi reševanje sporov med koncedentom in koncesionarjem v zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe v izključno sodno pristojnost.

• S Sklepom o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2011 je na voljo nov seznam upravičencev po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2).

• Spremembe in dopolnitve Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki veljajo od 16. julija, vplivajo na opredelitve izrazov, uporabljenih v predpisu, spreminjajo določbo o vrstah energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, v prilogi pa je dodana nova razpredelnica z višinami prispevkov za povečanje učinkovitosti rabe električne energije ter dodatkov k ceni toplote in ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti.

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva določa, da navedeno kolektivno pogodbo uporabljajo tudi delodajalci, ki opravljajo delo na območju Republike Slovenije in so razvrščeni v podrazrede šifre dejavnosti 88.101 po SKD 2008 (dejavnost invalidskih podjetij) ter med trajanjem te kolektivne pogodbe postanejo člani GZS-Podjetniško trgovinske zbornice.

• S Sklepom o objavi besedila Kodeksa OECD o liberalizaciji kapitalskih tokov in Kodeksa OECD o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij se ureja in omogoča odprte kapitalske tokove v EU.

• Z Odredbo o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti bo odslej omogočena večja preglednost nad delovanjem zdravstvenih dejavnosti.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Eden pogostih sklepov skupščine je tudi sklep o delitvi dividend. Kaj vse je potrebno vedeti ob delitvi in prejemu dividend, pa preberite v članku Pravna, davčna in računovodska obravnava dividend.

 
Izbor iz arhiva

Tujci, ki želijo na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o tujcih (ZTuj-1) pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, morajo najprej pridobiti dovoljenje za začasno prebivanje ter izpolniti še ostale pogoje, je odločilo upravno sodišče v zadevi II U 260/2009.

 
Pomembno iz rokovnika

Približuje se 10. avgust – čas, ko je potrebno oddati podatke za statistiko finančnih računov.

 
Napovednik dogodkov

Poletni čas je čas mirovanja tudi na področju izobraževanja. Že sedaj pa si lahko rezervirate udeležbo na kakšnem jesenskem izobraževalnem dogodku.

 
Aktualno

Izpolnite anketo o uporabi portala FinD-INFO in pomagajte soustvarjati vsebino našega in vašega portala.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.