Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki Tednika opozarjamo na novo pojasnilo DURS, ki vam bo v pomoč tudi pri knjiženju postavk vključenih v obvezni pobot, v katerega se bo odslej potrebno prijaviti, v skladu s 17. členom ZPreZP in sicer s podrobnejšimi podatki dolžnika in upnika. Med zakonodajnimi novostmi vas seznanjamo z uskladitvijo socialnih transferjev in drugih prejemkov z indeksom rasti življenjskih stroškov ter nekaterimi drugimi spremembami predpisov in obrazcev.

Želimo vam prijetno branje in mirno poletje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/28, 20. julij 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

  
Finančno-računovodske novosti

V jesenskih mesecih lahko pričakujemo objavo sprememb SRS 21 in SRS 22, ki prinašata nove varnostne ukrepe pri elektronskem in brezpapirnem računovodenju.

 
Davčne novosti

Tokrat vas seznanjamo z odgovorom Inštituta za računovodstvo na vprašanja glede Vračila DDV iz drugih držav članic EU, ki mnogim davčnim zavezancem povzroča sive lase.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev dobitkov, prejetih iz tujine iz naslova športnih stav
Knjiženje davčne osnove po prejetih računih in 66.a člen ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog ureja postopek in način dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog države oziroma občine. Sredstva za spodbujanje razvojnih programov in za izvajanje prednostnih nalog se zagotavljajo v obliki kapitalskih naložb, povečanja namenskega premoženja, s poroštvi ter z dodeljevanjem sredstev subvencij in posojil iz državnega oziroma občinskega proračuna. Uredba pa ureja tudi finančni inženiring, kot ukrep finančne podpore, kadar želi občina poleg proračunskih sredstev, ki imajo značaj povratnih sredstev, v navedeni ukrep vključiti tudi druga javna ali zasebna sredstva.

• Ustavno sodišče je z Odločbo U-I-255/09-14 razveljavilo 127. člen Stanovanjskega zakona (SZ-1), ki določa pristojnost občinskega organa za prisilno izvršitev odločbe inšpekcijskega organa, kar je v neskladju z drugim odstavkom 140. člena Ustave. Niti SZ-1 niti Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) ne določata pristojnosti občine za vodenje upravnih inšpekcijskih postopkov na stanovanjem področju, kar pomeni, da je izpodbijana ureditev tudi v neskladju s 24. členom ZLS, saj bi bilo racionalneje in učinkoviteje, če bi tovrstne postopke tudi v fazi izvršbe vodila stanovanjska inšpekcija, ki vodi upravni postopek do izdaje inšpekcijske odločbe.

• Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij tekočega leta je bil objavljen Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011 s katerim se opravi uskladitev v višini 0,475 %.

• Sindikat delavcev trgovine Slovenije je objavil Višino nekaterih povračil stroškov v zvezi z delom, ki se uporabljajo od 1. julija dalje. Tako bodo odslej delavci sindikata trgovine prejeli povračilo za prehrano med delom v višini 4,07 evra in polno dnevnico v višini 16,57 evra.

• S Popravkom Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti sta bila popravljena in na novo objavljena obrazec M-1 in M-3.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Vse do konca avgusta imajo podjetja čas, da predložijo AJPES svoja revidirana in konsolidirana letna poročila.

 
Izbor iz arhiva

V sodbi II U 380/2009 upravno sodišče poudarja, da se pravilnost in zakonitost naravovarstvenega soglasja pri izdaji dovoljenja za javno prireditev ne presoja. 14. člen Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ) določa, katere podatke morata vsebovati prijava shoda oziroma prireditve in vloga, s katero se zaprosi za dovoljenje za javno prireditev.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 22. julija je čas, da prijavite svoje dolgove v obvezni pobot in prostovoljni pobot.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. junija 2011 do 30. junija 2011 znaša 351,16 evrov na 1000 litrov.

 
Spletni seminar

Organizatorji spletnih seminarjev na portalu FinD-INFO smo počitniški čas izkoristili za pripravo na jesenske spletne seminarje, ki vam jih bomo ponudili ob koncu počitnic.

Vseeno pa si lahko že danes naročite posnetek, če ste katerega izmed do sedaj izvajanih spletnih seminarjev zamudili.

 
Napovednik dogodkov

Poletni čas je čas mirovanja tudi na področju izobraževanja. Že sedaj pa si lahko rezervirate udeležbo na kakšnem jesenskem izobraževalnem dogodku.

 
Aktualno

Izpolnite anketo o uporabi portala FinD-INFO in pomagajte soustvarjati vsebino našega in vašega portala.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.