Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki Tednika predstavljamo dopolnitve odgovorov na vprašanja o izvajanju obveznega pobota, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance, pa tudi DURS v vrsti davčnih pojasnil. Ponovno smo na pragu sprememb ZDDV-1, o čemer vas bomo podrobneje seznanili v naslednji številki Tednika, že danes pa se lahko prijavite na prihajajoči spletni seminar o spremembah pri obračunu DDV od 1. julija dalje. Obeta se nam zanimivo poletje in naj bo polno prijetnih osvežitev tudi za vas!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/25, 29. junij 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Z novim ZPFOLERD-1 bodo odslej delovala javna podjetja bolj urejeno.

 
Davčne novosti

Seznanite se z nasvetom Inštituta za računovodstvo, kako je pri podaritvi deleža potrebno poravnati tudi svoje davčne obveznosti in urediti računovodske evidence.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Dileme v zvezi z novelo ZDDV-1 in ZPreZP
Razvrstitev v zavarovalno osnovo – poslovodna oseba

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Na podlagi dopolnitev Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov se uporaba določb pravilnika razširi tudi na uporabo univerzalnega plačilnega naloga, pri čemer se določbe, vezane na posebno položnico uporabljajo do 31. decembra 2011.

• S spremembami Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov se ukinja možnost vračila preveč plačanih dajatev na podlagi plačilnega navodila nadzornika v elektronski obliki ter se določa nova navodila evidentiranja in načina izvajanja plačil.

• V Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti pogodbeni stranki izjavljata, da želita urediti medsebojne odnose in pravice delavcev in delodajalcev ter zagotoviti delavcem in delodajalcem pravice, ki jim jih je zagotavljala navedena odpovedana kolektivna pogodba do 30. 9. 2011 in na enak način.

• Novi Zakon o evropskih svetih delavcev (ZESD-1) ureja ustanavljanje evropskih svetov delavcev, ki jih sestavljajo predstavniki delavk in delavcev, kot tudi ureja postopke obveščanja in posvetovanja z delavci v gospodarskih družbah ali v povezanih gospodarskih družbah, ki so ustanovljene v državah članicah Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, ki poslujejo vsaj v dveh državah članicah.

• Z novelo Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), se želi z novo ureditvijo obveznih neposrednih plačil podizvajalcem onemogočiti obid zakona in posledično zagotoviti večjo plačilno disciplino. Novela natančneje ureja vpogled neizbranega ponudnika v ponudbe v roku treh dni pred iztekom roka za uveljavljanje pravnega varstva, ponovno se uvaja možnost spremembe naročnikove odločitve o oddaji naročila, dodani pa so še dodatni razlogi, iz katerih lahko naročnik kljub pravnomočni odločitvi o oddaji naročila odstopi od sklenitve pogodbe.

• 3. julija začne veljati Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki razveljavlja obstoječi Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN), saj želi zagotoviti pravno varstvo ponudnikov, naročnikov ter javnega interesa, vključno s pravnim varstvom obrambnega in varnostnega interesa, v postopkih oddaje javnih naročil.

• Z obvestilom o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Konvencije o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah so določena pravila medsebojne pomoči držav EU pri reševanju davčnih vprašanj.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Čeprav je bil izveden že tretji obvezni pobot so še vedno dileme pri izvajanju obveznega pobota.

 
Izbor iz arhiva

Poslovodja družbe se ne more razbremeniti svoje informacijske dolžnosti s tem, da delničarja usmeri na pisno izdelano letno poročilo, to izhaja iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Uprava oziroma poslovodja družbe je dolžan na skupščini delničarju (če ta to zahteva), posredovati ustne informacije, četudi so te že vsebovane v pisnem letnem poročilu, je presodilo višje sodišče v zadevi I Cpg 1351/2010.

 
Aktualni koristni podatki

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2011 znaša 1,28 % na letni ravni oziroma 0,11 % na mesečni ravni

Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2011 znašajo od 43% za potrošniški kredit z odplačilno dobo 4 mesecev do 6,9% za standardirizarani potrošniški kredit z odplačilno dobo 10 let.

 
Spletni seminar

Ne zamudite spletnega seminarja:

• mag. Tanja Urbanija: DDV spremembe od 1. julija dalje – četrtek, 14. julij 2011 – od 10:00 do 11:00 ure.

V kolikor ste katerikoli spletni seminar zamudili, si še danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Mogoče je ravno zdaj pravi čas, da osvojite tudi osnove računovodenja in se udeležite seminarja Računovodenje za neračunovodje.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.