Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratni tednik namenjamo še zadnjim dopolnitvam letnega poročila in podajamo pregled obveznosti skupščin, katerih zasedanja so v teh dneh že v polnem razmahu. Prav tako vas opozarjamo na vrsto sprememb in razlag predpisov ter nova davčna pojasnila, kar vam bo v pomoč pri iskanju odgovorov na vaša poslovna vprašanja.

Nastopilo je koledarsko poletje – zaužijte ga s polno mero!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/24, 22. junij 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Pri zaključevanju poslovnega poročila velja razmisliti, kdaj in kaj vključiti v poročilo o dogodkih po poročevalskem obdobju.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nam je tokrat poslal naslednji davčni primer: Obdavčitev nabave poštnih znamk v Italiji.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obračunavanje davčnega odtegljaja od plačil za turistične storitve (aranžmaje) v davčno ugodnejše režime
Določanje statusa prejemnika storitve iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po avtentični razlagi 1. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ORZFPPIPP21-1) se v postopku insolventnosti med plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka štejejo kot prednostne terjatve tudi denarna povračila (odškodnine) namesto odpovednega roka za prenehanje delovnega razmerja, dogovorjena med delodajalcem in delavci po ZDR in sicer v sorazmernem delu, glede na čas od sklenitve dogovora do začetka postopka zaradi insolventnosti.

• Na podlagi sprememb Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009 je določena nova shema Izkaza izida kritnega sklada za dodatno pokojninsko zavarovanje v času izplačevanja rent (dodatna in predčasna dodatna starostna pokojnina). Izkaz izida kritnega sklada je potrebno po novem prvič izdelati za drugo trimesečje leta 2011.

• S Sklepom o višini subvencije, ki pripada mladi družini na družinskega člana za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja znaša odslej subvencija 120 evrov letno na družinskega člana.

• Z Odredbo o številu in sedežih izvršiteljev se razporeja izvršitelje po različnih področjih Slovenije.

• Z obvestilom o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja je vzpostavljena medsebojna obveznost izmenjave davčnih podatkov.

• Na podlagi določb Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) so bila sprejeta Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register, ki ga je s 16. junijem vzpostavila Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Vpogled v elektronski register je brezplačen, nadomestilo za vpis v register pa je določeno s Tarifo o nadomestilu stroškov za vpis podatkov v register menic, protestiranih zaradi neplačila in znaša 3 evre za vsak vpis.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Da ne bo dilem pri odločanju na skupščinah, preberite članek: Čas skupščin – čas pomembnih odločitev.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je s sklepom III Cpg 1518/2010 poudarilo, da družba preneha, če se zmanjša osnovni kapital družbe pod minimum, postopek likvidacije pa sodišče izvede po uradni dolžnosti. Tako določa 8. alinea 1. odstavka 402. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD). Predloga za prenehanje družbe predlagatelj ni upravičen vložiti.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. maja 2011 do 31. maja 2011 znaša 340,46 evrov na 1000 litrov.

 
Spletni seminar

Ne zamudite spletnega seminarja:

• mag. Tanja Urbanija: DDV spremembe od 1. julija dalje – četrtek, 14. julij 2011 – od 10:00 do 11:00 ure.

V kolikor ste katerikoli spletni seminar zamudili, si še danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Z novostmi vas bodo seznanili na seminarju Zaposlovanje in delo tujcev po novem.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.