Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Če do 15. junija svojega informativnega izračuna še niste prejeli, morate napoved dohodnine oddati sami. Vsi prejemniki druge tranše informativnega izračuna dohodnine, pa imate še do 1. julija čas, da vložite ugovor. Prihaja čas zaključevanja letnih poročil, revizij in skupščin in končno se bo začelo poletje. Zaužijte ga polno žlico!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/23, 15. junij 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

  
Finančno-računovodske novosti

Predstavljamo odgovor Inštituta za računovodstvo o razvrščanju naložbenih nepremičnin, kar mora biti predstavljeno tudi v pojasnilih k računovodskim izkazom.

 
Davčne novosti

V prejšnjem mesecu smo predstavili članka dr. Aleša Kobala o izvajanjih davčnega postopka v praksi, tokrat pa članek predstavlja posebnosti pristopa k cenitvi davčne osnove v davčnem postopku.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Davčna obravnava zavarovanja odgovornosti članov uprav in nadzornih svetov
Obračun povračila stroškov za službeno pot in davčna obravnava uporabe službenega avtomobila v primeru dela od doma

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Spremembe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki začnejo veljati 4. junija, prinašajo bolj transparentno opredelitev postopkov komisije za preprečevanje korupcije, dodatek k protikorupcijski klavzuli ter povečano odgovornost nadzornih organov in odgovornih oseb, ki so pristojne za ukrepanje v primeru ugotovljene korupcije in kršitve integritete. ZintPK-B na novo opredeljuje lobiranje, odpravljene pa so tudi nekatere pomanjkljivosti pri ureditvi zaščite prijaviteljev korupcije.

• Na podlagi določb Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1) se odslej uporablja Pravilnik o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela, ki določa obrazce za vložitev vloge za izdajo delovnega dovoljenja, podatke in dokazila, na podlagi katerih Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje odloča o izdaji delovnega dovoljenja, o soglasju k modri karti EU, podatke in način prijave in odjave dela tujcev, primere, ko zaposlitev tujca ni vezana na trg dela, ter način uresničevanja obveznosti do nadzornega organa.

• Po spremembah Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva bodo morali odslej ponudniki vlogi priložiti tudi natančnejšo dokumentacijo, vključno z dokazili o njihovem poslovanju, zaposlovanju, izračunu cen, uporabi prostorov, kot tudi priložiti bonitetne ocene na podlagi programa eBON Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

• Z dopolnitvami Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju se na novo določa plačo nekaterim vodilnim delavcem določenih javnih institucij. Uredba pa prav tako določa, da se zmanjšanje osnovnih plač odpravi s 1. oktobrom po preteku dveh let od leta, v katerem bo realna rast bruto družbenega proizvoda presegla 2,5 odstotka

• Dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), ki začnejo veljati 18. junija, prinašajo nove osnovne določbe o ciljih in ukrepih kmetijske zemljiške politike, znižujejo odstotek soglasij potrebnih za uvedbo komasacijskih postopkov (z 80 na 67 %) in na novo urejajo sklepanje darilnih pogodb.

• Od 1. julija velja nov Pravilnik o pogojih za izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, ki določa strožje pogoje za izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za izvajanje programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, ki jo mora izpolnjevati izvajalec t.j. pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Za oddajo napovedi dohodnine ste osebno odgovorni vi in nihče drug. Zato preverite informativni izračun in se izognite prekršku.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v sodbi II U 350/2009 odločilo, da plačani prispevki za socialno varnost ne zmanjšujejo davčne osnove v primeru, ko se dohodnina odmerja od rente, prejete iz naslova ukrepa za zgodnje upokojevanje kmetov. Tožnik je dolžan plačevati prispevke za socialno varnost iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, ki se plačujejo od osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Osnova se določi glede na doseženi dobiček zavarovanca (v tem primeru so to katastrski dohodek in drugi dohodki v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti).

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile maja 2011 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,8 %.

 
Spletni seminar

Ne zamudite spletnega seminarja:

• Silva Koritnik Rakela: Katera neopredmetena sredstva (ni)so v računovodskih izkazih? – četrtek, 16. junij 2011, od 10.00 do 11.00 ure

V kolikor ste odličen seminar z mag. Tanjo Urbanija o DDV ali katerikoli drugi spletni seminar zamudili, še danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Priporočamo: Transferne cene v povezavi DDV po 1.7.2011.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.