Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Osrednjo temo današnjega Tednika namenjamo vprašanjem ob izplačilu regresa ter opozarjamo na pojasnilo DURS o prijavah v obvezni pobot in izvajanju 66.a člena ZDDV-1. V času številnih sprememb predpisov in navodil je modro, da se izobražujete časovno in stroškovno racionalno, npr. z udeležbo ali z ogledom posnetka spletnega seminarja in dnevno uporabo vsebin FinD-INFO.

Ob vsem tem pa ne pozabite nase in si privoščite skledo domačih jagod!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/22, 8. junij 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Zanimivo branje tokrat ponuja članek o posledicah mobbinga na delovnem mestu za delodajalca.

 
Davčne novosti

V sklopu številnih zakonskih sprememb vam spremembe ZDS-1 prinašajo razširjene pristojnosti davčnih inšpektorjev in generalnega davčnega urada.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obvezni večstranski pobot
Izvajanje 66.a člena ZDDV-1 za gradbene storitve in račune, ki so v reklamaciji

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 4. junija se uporablja Hierarhija pravil revidiranja informacijskih sistemov, v katerem preizkušeni revizor informacijskih sistemov (PRIS) poda strokovno mnenje o tveganjih, povezanih z delovanjem in uporabo informacijskih sistemov. Revidiranje mora potekati na način, določen z mednarodnimi standardi, smernicami ter orodji in tehnikami za strokovnjake revidiranja, kontrol in dajanja zagotovil na področju informacijske tehnologije.

• Z novelo Zakona o društvih (ZDru-1), ki se bo uporabljala od 9. junija, bodo društva lahko imela dva zastopnika, lahko bodo registrirala skrajšano ime, obveznost objave letnih poročil za javno objavo bo enaka kot za ostale poslovne subjekte. Za nadziranje dejavnosti društva bo odslej pristojen tržni inšpektorat, medtem ko Inšpektorat za notranje zadeve in AJPES delujeta kot prekrškovna organa. V skladu s prehodnimi določbami mora društvo, ki je do uveljavitve tega zakona že registrirano, uskladiti dejavnost, ki je pridobitna, v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, ob prvi spremembi temeljnega akta.

• Z Odredbo o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi, so se s 4. junijem v sistem vključili tudi nekateri narodni in krajinski parki.

• S Poslovnikom Komisije za opravljanje strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, se določa imenovanje, naloge, vodenje arhiva in izvajanje izpita, ob zaključku katerega omisija kandidatu izda potrdilo o uspešno opravljenem izpitu za opravljanje storitev vseživljenjske karierne orientacije in posredovanje zaposlitve.

• Z Aktom o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije znaša odslej povprečni mesečni prispevek 0,36550 evra na kW obračunske moči.

• Na podlagi Pravilnika o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja bo odslej lahko ravnatelj omogočil dostop do osebnih podatkov iz 135.a člena ZOFVI s podelitvijo elektronskega certifikata pooblaščenim osebam. Elektronski certifikat, zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, bo javnemu uslužbencu podelil administrator podatkovne baze na Ministrstvu za šolstvo.

• Na podlagi določb ZPIZ-1 bodo pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine, uveljavljene v letu 2011, upoštevane določbe Pravilnika o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2010.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Da ne bo dilem ob izplačilu regresa, preberite članek Kdaj in v kakšni višini izplačati regres.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče v zadevi II U 479/2010 poudarja, da je finančni kriterij do upravičenja do brezplačne pravne pomoči omenjen z višino minimalnega dohodka. V skladu z določbami Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) in Zakona o socialnem varstvu (ZSV) se šteje, da je preživetje omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki v višini dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 10. junija je čas, da prijavite svoje dolgove v obvezni pobot in prostovoljni pobot.

Poročevalske enote – samostojni podjetniki posamezniki morajo do 13. junija poslati Statističnemu uradu RS ožigosan in podpisan obrazec INV-2, četudi v letu 2010 niso imele investicij v osnovna sredstva.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec marec znaša 1.523,98 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.504,63 evra
• minimalna plača znaša 748,10 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminar

Ne zamudite spletnegaseminarja:

• Silva Koritnik Rakela: Katera neopredmetena sredstva (ni)so v računovodskih izkazih? – četrtek, 16. junij 2011, od 10.00 do 11.00 ure

V kolikor ste odličen seminar z mag. Tanjo Urbanija o DDV ali katerikoli drugi spletni seminar zamudili, si še danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

V pričakovanju sprememb priporočamo - Novosti pri DDV po 1. juliju 2011 ter poslovanje s poslovnimi enotami in davčne blagajne.

 
Aktualno

Pravni portal IUS-INFO v teh dneh slavi 20. letnico delovanja na trgu. Ob lepem jubileju mu čestitamo in se veselimo novih vsebin in praktičnih idej za vse, ki se ukvarjajo s pravnimi zadevami!

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.