Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V teh dneh so zbornice interesnih združenj zelo aktivne tako pri dogovorih o spremembah ZPreZP kot tudi pri uvajanju davčnih blagajn. Tudi aktivnosti vlade se nadaljujejo in v tokratnem Tedniku vas seznanjamo z novostjo, ki bo zaživela v začetku leta 2012 – s socialnim podjetništvom. Ker pa je previdnost mati modrosti, predlagamo, da čim bolj spremljate svoje (potencialne) poslovne partnerje, četudi le z analiziranjem njihovih bilanc.

Želimo vam čim več prijetnih presenečenj in slastnih rdečih češenj!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/21, 1. junij 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP) prihaja z novim letom tudi nov tip podjetja – so.p.

 
Davčne novosti

Kako uporabiti določbe ZDDV-1 o določanju kraja obdavčitve, ponazarja primer Inštituta za računovodstvo: Prevozne storitve opravljene bosanskemu davčnemu zavezancu.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Davčna obravnava spletnega oglaševanja
Obračun davkov in prispevkov od odpravnine

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Z novelo Zakona o bančništvu (ZBan-1F), ki velja od 28. maja, uporabljala pa se bo od 13. avgusta dalje, morajo člani uprave in nadzornega sveta banke delovati z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov. V svojih poročilih mora odslej banka razkriti pomembne poslovne stike članov uprave in nadzornega sveta in določenih oseb, ki so jih ti imeli z banko ali banki podrejeno družbo po merilih banke. Pri poslovnih stikih narave dobave blaga ali storitev se mora razkriti predmet posla, vrednost posla in plačilne pogoje, pri poslovnih stikih finančne narave pa predmet posla, trajanje posla, način in vrsto zavarovanja posla ter provizije, obrestno mero oziroma stroške posla.

• Na osnovi sprememb Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ), ki bodo veljale od 30. junija 2011 dalje, bodo omogočena lažja ter enotna zavarovanja z bančnim posojilom ter omogočen širši nabor finančnih zavarovanj na bančna posojila oziroma kreditne zahtevke.

• 1. julija bo začel veljati nov Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, s katerim se določa nove obrazce poročanja in sicer M-1, M-2, M-3, M-DČ, M-4, M-6 in M-7 ter omogoča oddajo teh obrazcev tudi po sistemu e-VEM.

• Na podlagi obvestila o začetku veljavnosti Konvencije o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah od 11. maja pri reševanju davčnih dilem v EU sodeluje tudi Slovenija.

Kodeks notranjerevizijskih načel določa izhodiščna pravila za delo notranjega revizorja, ki naj bo pravilno, odgovorno, učinkovito, varčno in uspešno ter služi notranjemu revizorju kot vodilo pri delovanju, ki mora biti glede na cilje in naloge, pristojnosti in odgovornosti, strokovno usposobljenost, organiziranost, izvajanje nalog in poročanje o izsledkih, na zadovoljivi strokovni ravni.

Stališče 1 – Zunanje opravljanje notranjerevizijske dejavnosti določa smernice notranjerevizijskim predstojnikom glede izbire in spremljanja dela zunanjega izvajalca, razmejevanja predstojnikovih pristojnosti in odgovornosti od pristojnosti zunanjega izvajalca, kot tudi vrste, vsebine in oblike zunanjega poročanja ter vsebino pogodbe o sodelovanju z zunanjim izvajalcem.

• Od julija do decembra 2011 se bo za vrednostni papir, s katerim se trguje samo preko borznega trgovalnega sistema (BTS) na podlagi sprememb Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev uporabljal podatek o zadnjem uradnem zaključnem tečaju na BTS na dan izračuna.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ni dovolj le gospodarno poslovati, v izogib neprijetnim presenečenjem namreč kriza narekuje tudi analiziranje bilanc poslovnih partnerjev.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je s sodbo II U 463/2009 potrdilo, da so člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov in katerih katastrski dohodek, ki predstavlja pavšalno oceno dohodka iz kmetijstva, dosega predpisano višino, zavezani za plačilo zborničnega prispevka. Obvezno članstvo v omenjeni zbornici ureja Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici (ZKGZ), pogoji za obvezno članstvo pa so našteti v 9. členu.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. aprila 2011 do 30. aprila 2011 znaša 330,43 evrov na 1000 litrov.

 
Spletni seminar

V juniju napovedujemo:

• Silva Koritnik Rakela: Državne podpore - predstavitev v računovodskih izkazih – torek, 7. junij 2011, od 15.00 do 15.30 ure
• Silva Koritnik Rakela: Katera neopredmetena sredstva (ni)so v računovodskih izkazih? – četrtek, 16. junij 2011, od 10.00 do 11.00 ure

V kolikor ste odličen seminar z mag. Tanjo Urbanija o DDV ali katerikoli spletni seminar zamudili, pa si še danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Ker se z novim MSRP 4 obetajo precejšne spremembe tudi na strani naložbenja, opozarjamo na seminar Zavarovalnice: novosti v bilancah in zavarovalniških pogodbah.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.