Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Konec je muhastega aprila in razcvetel se je maj v vsem svojem sijaju. Medtem ko zakonske spremembe prinašajo vrsto novosti na različnih področjih in se premlevajo prednosti in slabosti obveznega pobota, se odvijajo revizije in napovedujejo spremembe v obračunu DDV. O vsem tem vas obveščamo tako na portalu kot v Tedniku, podrobnejše informacije pa lahko dobite tudi na katerem izmed naših razpisanih spletnih seminarjev. Pridobite potrebne informacije »na daljavo« in prihranite svoj dragoceni čas za vaše pomladanske aktivnosti!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/17, 4. maj 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Od 30. aprila se uporabljajo nova pravila pri zaposlovanju tujcev. Več o novostih, ki jih prinaša ZZDT-1, najdete v članku »Odslej lažja pridobitev delovnega dovoljenja tujca«.

 
Davčne novosti

Preberite nasvet Inštituta za računovodstvo, kako pravilno izpolniti davčni obračun, če gre za nakup blaga v EU z uvozom blaga iz tretje države.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, izplačanih v letu 2010
Obračunavanje DDV od primanjkljajev

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-A), ki se uporablja od 23. aprila 2011, naročnik v postopku javnega naročanja ne sme poslovati s subjektom, v katerem je funkcionar oziroma je njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, oziroma je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Enaka prepoved velja za postopke podeljevanja koncesij in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, ne glede na velikost skupnosti.

• Na podlagi dopolnitev Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov podatke od 30. aprila dalje posreduje tudi Banka Slovenije, AJPES pa ponudnikom plačilnih storitev omogoča brezplačno preverjanje istovetnosti podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb, odprtih pri drugih ponudnikih plačilnih storitev. V ta namen so se dopolnile tudi Črkovne oznake v Prilogi k omenjenem Aktu.

• S 30. aprilom veljajo nova pravila, določena s Sklepom o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja, družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo ter dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za izdajo elektronskega denarja in se v zvezi s tem dopolnjuje Sklep o kapitalu plačilnih institucij ter spreminja Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj.

• S spremembo Pravilnika o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti lahko od 1. maja dalje zunanji kvalificiran uporabnik iz skupine stranke – pravne osebe v eINS-postopku vloži elektronski predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti, elektronsko prijavo terjatve v postopku zaradi insolventnosti ali druge elektronske vloge stranke v postopku zaradi insolventnosti ter ima vpogled v elektronska pisanja v posameznem eINS-postopku, v katerem ima položaj stranke.

• Agencija za zavarovalni nadzor je objavila Pravilnik o podatkih in dokumentih na podlagi katerih se presoja vloga za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov tujih zavarovalnic in rokih za sporočanje navedenih podatkov ter Sklep o podrobnejši vsebini določb zavarovalne pogodbe, ki določa uskladitev zavarovalnih pogodb vseh zavarovalnic v Sloveniji najkasneje v roku treh mesecev.

• S 1. majem 2011 se uporablja nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije z novimi najnižjimi osnovnimi plačami po posameznih tarifnih razredih. Prav tako se uporablja minimalno povračilo stroškov za prehrano v višini 4 evre za dan prisotnosti na delu ter minimalni regres za leto 2011 v znesku 748,10 evra, ki mora biti najmanj 55% izplačan v denarju. Sprememba Kolektivne pogodbe se uporablja do konca leta 2013.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V času revidiranja letnih poročil preverite, kaj vse vpliva na revizorjevo mnenje.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi II U 290/2009 je upravno sodišče poudarilo, da je pravna podlaga, ki je potrebna za obračun akontacije dohodnine, odvisna od presoje davčnega organa - ali prejemek, ki je predmet spora, predstavlja pokojnino ali drug dohodek iz delovnega razmerja.

 
aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:
• 19 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec februar znaša 1.493,54 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.508,10 evra
• minimalna plača znaša 748,10 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Napovednik dogodkov

Opozarjamo na aktualen seminar Najnovejši ukrepi za izboljšanje plačilne discipline: problemi v praksi, ki bo odgovoril na vaša vprašanja o določbah izvajanja obveznega pobota, kot tudi opozoril na prihajajoče spremembe pri obračunu DDV.

 
Aktualno-webinar

Za vas, naše zveste bralce smo pripravili brezplačni spletni seminar Kaj kupujemo – sredstva ali poslovni subjekt (obrat)?, ki se bo odvijal v četrtek, 5. maja, od 12.00 do 12:30 ure.

Že sedaj pa napovedujemo dva aktualna seminarja, na katera se lahko prijavite že danes:
• Popravek napake iz prejšnjih obdobij – računovodski in davčni vidik - dne 12. maja od 10:00 do 11:00 ure
• Kdaj obračunati davek na dodano vrednost (DDV) in kdaj ne? – dne 26. maja od 10:00 do 11:00 ure

 
 

 

 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.