Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Pred prazničnim tednom Tednik posvečamo novostim pri uveljavljanju pravice do odbitka vstopnega DDV in novostih pri uveljavljanju odpisa ali odloga davčne obveznosti. V obeh primerih gre nedvomno za izterjavo »kar je cesarjevega« in sicer ne glede na namen in uspeh pobota. V zvezi s slednjim bo v naslednjih mesecih prav gotovo še precej napisanega, za sedaj pa lahko opozorimo le na predpise, ki so bili ravnokar sprejeti.

Želimo vam lepe in mirne praznike, veliko sončka in ravno prav dobrot!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/16, 20. april 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Preberite nasvet Inštituta za računovodstvo o knjiženju nakupa orodja in udeležbi kupca pri financiranju nakupa orodja.

 
Davčne novosti

V zvezi z zadnjimi spremembami ZDDV-1 velja omeniti, da šele plačilo računa zagotavlja pravico do odbitka vstopnega DDV.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – nov 66.a člen
Določanje časa pridobitve kapitala v primeru odsvojitve poslovnega deleža družbe z omejeno odgovornostjo katere osnovni kapital je bil povečan iz sredstev družbe

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• V skladu z Odredbo o določitvi roka za vključitev Tehnološke agencije Slovenije v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi je le-ta s 15. aprilom 2011 vključena v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa.

• Po je priznana vrednost izpada dohodka, določena na podlagi povprečne dosežene cene vina iz tržnoinformacijskega sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina 7.138 EUR/ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 4.759 EUR/ha, najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja pa znaša 36.092 EUR/ha. Pri tem je predviden delež sofinanciranja priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka za določitev višine varščine za vloge, vložene v vinskem letu 2010/2011, znaša 0,35.

• Dan pred prvim obveznim večstranskim pobotom so začela veljati Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota in Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota. Tarifa določa minimalno ceno izvedbe storitve pobota v višini 2,6 evra in mesečno ali trimesečno plačilo storitve s plačilnim rokom 15 dni. Vključitev v obvezni pobot in vpogledi upnikov v prijavljene denarne obveznosti njihovih dolžnikov v posameznem krogu pobota, pa so brezplačni.

• S spremembo Pravilnika o obrazcu izjave o premoženjskem stanju, ki jo mora stranka predložiti sodišču, če želi uveljavljati oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse, se bo od 23. aprila uporabljal dopolnjen obrazec ZST 1 in sicer z natančnejšimi podatki o odločbi za prejemanje denarne socialne pomoči in odgovornega centra za socialno delo, če je vlagatelj tudi prejemnik denarne socialne pomoči.

• Z novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I), ki velja od 16. aprila, bo upnikom zagotovljeno dodatno varstvo pravic ter večje možnosti za poplačilo njihovih terjatev. Iz izvršbe so po novem, poleg prejemkov iz naslova starševskega dodatka in otroškega dodatka, izvzeti še prejemki iz naslova pomoči ob rojstvu otroka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka ter denarna sredstva izplačana s strani Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS. Prav tako mora izvršitelj denarna sredstva, pridobljena v posameznih postopkih izvršbe in zavarovanja, hraniti na skrbniškem računu do njihove izročitve strankam.

• 23. aprila bo začel veljati novi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), ki naj bi preprečil dosedanje zlorabe zakonodaje, zaščitil trg in vzpostavil pravno podlago za izdajo podzakonskega predpisa o nastanitvah tujcev. Po novem bo osebno delovno dovoljenje za tri leta lahko pridobil tujec z najmanj poklicno izobrazbo že po najmanj 20-mesečni neprekinjeni zaposlitvi pri katerem koli delodajalcu, za visokokvalificirane zaposlitve tujca se uvaja modra karta EU, ukinja se sezonsko delo v gradbeništvu, gostinstvu in turizmu, delodajalci pa bodo odslej močneje zavezani k plačevanju davkov in prispevkov.

• Na podlagi Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (OdZPDZC-1) bomo o delu na črno glasovali v nedeljo, 5. junija 2011.

• S Pravilnikom o rokih, vsebini, obliki in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za postopek izvzema obveznosti iz sistema obveznega večstranskega pobota bo davčnemu organu najkasneje v 72 urah pred zaprtjem vnosa omogočeno preverjanje podatkov o prijavljenih obveznostih dolžnikov z obveznostjo do določenega davčnega dolžnika ter omogočeno izvzetje teh obveznosti iz sistema obveznega večstranskega pobota.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Po oddaji davčnega obračuna velja spomniti, da letos veljajo strožja merila pri obravnavi odloga ali odpisa davčne obveznosti.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče v zadevi I U 793/2010 pravi, da se šteje, da je plinsko olje uporabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni namen, če je, med drugim, porabljeno za prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun z lastnimi ali najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga, in z največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 30. aprila (razen nekaterih izjem v obvestilu ZPIZ) imate čas, da posredujte prijavo podatkov o nadomestilih plač in pokojninski dobi na obrazcih M-4 za leto 2010.

 
Napovednik dogodkov

Pred prijavo v naslednji pobot bi se veljalo udeležiti seminarja Uporaba nove zakonodaje pri plačilih in terjatvah.

 
Aktualno-webinar

Podjetje IUS SOFTWARE vam odslej ponuja tudi najbolj optimalno obliko izobraževanja – spletni seminar, ki se ga lahko vsi, ki vam veliko pomeni racionalno upravljanje s časom, udeležite od koderkoli, poslušanje posnetka pa vam je na voljo kadarkoli.

Tokrat vas vabimo na spletni seminar Načrt finančnega prestrukturiranja (NFP) v praksi, ki se bo odvijal 21. aprila ob 10. uri. Pravočasno se prijavite in si zagotovite bonus!

 
 

 

 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.