Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Pred nami je 15. april, ko bo izveden prvi obvezni večstranski pobot, z zadnjimi spremembami ZFPPIPP pa so določeni natančnejši roki delnega poplačila dolgov in določene višje kazni za neodgovorna ravnanja poslovodnih in nadzornih organov. Vlada se je torej odločila za odločen boj proti vse obsežnejši plačilni nesposobnosti našega gospodarstva in o vsem tem vas podrobneje seznanjamo v Tedniku, strokovnih člankih in tudi prihajajočem spletnem seminarju. Bodite pravočasno informirani tudi vi!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/15, 13. april 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Tik pred 15. aprilom preverite, če ste opravili vse potrebno za prvi obvezni večstranski pobot.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nam je posredoval odgovor na vprašanje kako pravilno izdelati davčni obračun in obračunati DDV pri uničenju blaga.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Predlaganje popravkov REK obrazcev ob izplačilu kmetijskih subvencij
Izračun odbitnega deleža DDV pri javnih zdravstvenih zavodih

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• 1. aprila je začel veljati nov Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih, s katerim je določeno, katere informacije in v kakšnem obsegu mora kreditodajalec ali posrednik dati potrošniku pred sklenitvijo kreditne pogodbe. Če potrošniku ne bo zagotovil vseh zahtevanih informacij, se lahko kreditodajalec ali posrednik kaznuje skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-1) z globo v višini od 12.500 do 125.000 evrov.

• Nova Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti se uporablja od 1. marca 2011, pri čemer ostaja Aneks h stari Kolektivni pogodbi še vedno v veljavi.

• Na podlagi Razlage Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine (KPDTS) je delavec upravičen do povračila stroškov za prehrano med delom, če mu ni zagotovljen topel obrok in sicer najmanj v višini 3,85 evra za dneve prisotnosti na delu, lahko pa tudi več, če tako sklene podjetje v internem aktu. KPDTS ne določa roka izplačila povračil, niti izplačilo ni vezano na dan izplačila plače.

• Na podlagi sprememb Pravilnika o štipendiranju v organih državne uprave je višina štipendije določena v točkah, pri čemer vrednost točke znaša 0,0205% osnovne plače 1. plačnega razreda plačne lestvice sistema plač v javnem sektorju. Pravilnik določa tudi višino štipendije za podiplomski študij, kot tudi za študij v tujini. Štipendistom se štipendije začenjo izplačevati po novem s 1. majem 2011, pri čemer se pri izplačilu upošteva uskladitev osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2011.

• Z dopolnitvami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolvenstnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ima odslej upniški odbor pravico pregledati poslovne knjige in dokumentacijo, ki jo je prevzel upravitelj v stečajnem postopku in upnike na njihovo zahtevo obveščati o stanju stečajne mase. Z dopolnitvijo 143. člena mora dolžnik v predlogu prisilne poravnave upnikom ponuditi najmanj 50 odstotno poplačilo v obdobju štirih let in sicer tudi za vse postopke o katerih sodišče še ni odločilo o začetku postopka. V skladu z novim 354. členom pa stečajni upravitelj odslej odvetniških, računovodskih storitev, storitev ocenjevanja vrednosti ali drugih podobnih storitev ne sme zaupati povezanim osebam. Spremembe ZFPPIPP pa tudi zvišujejo kazen za nadzorne organe in poslovodstvo, ki ni opravilo vseh predpisanih dejanj v zvezi z nastankom insolventnosti s prejšnjih 800 do 4.100 evrov na 2.000 do 10.000 evrov.

• S Pravilnikom o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov se določa podrobnejšo vsebino in način medsebojnega sodelovanja Banke Slovenije, Agencije za zavarovalni nadzor in Agencije za trg vrednostnih papirjev pri izvajanju njihovih nadzornih funkcij, za kar nadzorni organi sklenejo med seboj dvostranske ali tristranske sporazume o sodelovanju v katerih določijo podrobnejši način medsebojnega sodelovanja, posredovanja podatkov in izvajanja aktivnosti ter za namene nadzora ustanovijo koordinacijsko telo t.i. Koordinacija.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V času negovotosti velja posebej izpostaviti odgovornost poslovodstva po ZFPPIPP.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je v zadevi G 16/2009 ugotovilo, da je bila tožnica zaposlena pri zasebnem delodajalcu od 1.10.1997, tako da je imela na dan uveljavitve Zakona o zavarovalništvu (ZZavar), to je 3.3.2000, manj kot tri leta delovne dobe pri sklepanju zavarovanj in zato ni pridobila dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja po 358. členu ZZavar.

 
Pomembno iz rokovnika

Pravočasno posredujte prijavo podatkov o nadomestilih plač in pokojninski dobi na obrazcih M-4 za leto 2010.

 
aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile marca 2011 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 1,6%.

 
Napovednik dogodkov

Udeležite se seminarja Cvetke v javnem sektorju, saj tudi tu najdemo zavezance za DDV.

 
Aktualno-webinar

Podjetje IUS SOFTWARE vam odslej ponuja tudi najbolj optimalno obliko izobraževanja – spletni seminar, ki se ga lahko vsi, ki vam veliko pomeni racionalno upravljanje s časom, udeležite od koderkoli, poslušanje posnetka pa vam je na voljo kadarkoli.

Tokrat vas vabimo na spletni seminar Načrt finančnega prestrukturiranja (NFP) v praksi, ki se bo odvijal 21.aprila ob 10. uri. Pravočasno se prijavite in si zagotovite bonus!

 
 

 

 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.