Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Jutri je 31. marec – dan, do konca katerega je potrebno posredovati letna poročila in oddati davčni obračun, pa tudi obvestiti delavce o odmeri letošnjega letnega dopusta. Prav tako je jutri tudi dan, ko bo DURS oddal prvi sveženj informativnih izračunov za dohodnino. O vsem tem in zakonodajnih novostih, ki jih v teh dneh ne manjka, teče beseda v Tedniku - želimo vam prijetno branje in miren spanec.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/13, 30. marec 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Komentar sodne prakse EU o koriščenju dopusta, ko delavec dela krajši delovni čas, vam obeta zanimivo branje glede odmere dopusta.

 
Davčne novosti

Za reševanje vsakdanjih vprašanj v zvezi z napotenimi delavci preberite nasvet Inštituta za računovodstvo: Napotitev delavca v Makedonijo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Olajšava za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2
Vprašanje glede premij PDPZ

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Na podlagi Aneksa št. 3 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo se najnižje osnovne plače, veljavne za februar 2011, določene z Aneksom št. 2 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo, povečajo za 1,9%

• Na podlagi 6. člena Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA) se odslej uporablja Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu v višini od 13.394,74 do 46.991,55 evrov glede na vrsto bolezni.

• 25. marca je začel veljati Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1), ki ureja pravice in obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, državnih organov, zavodov, javnih agencij ter drugih pravnih in fizičnih oseb na področju varovanja, ki ga ne zagotavlja država. ZZasV-1 določa oblike varovanja, pristojnosti, pogoje za opravljanje zasebnega varovanja in varovanja tujih oseb, standarde, strokovno usposabljanje, ukrepe in dolžnosti varnostnika, oznake in delovno obleko, organiziranje varovanja ter dolžnosti subjektov, kot tudi nadzor, evidence in kazenske določbe.

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) določa pogoje dajanja proizvodov na trg ali v uporabo, tehnične zahteve, postopke ugotavljanja skladnosti, zahteve in listine, ki morajo biti priložene ob dajanju v promet oziroma ob začetku uporabe. Tako se lahko s plačilom globe od 3.000 do 40.000 evrov za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji da na trg ali v uporabo proizvode, ki niso skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami ali njihova skladnost ni bila ugotovljena po predpisanem postopku oz. niso označeni v skladu s predpisi.

• 1. aprila bo začel veljati nov Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih, s katerim je določeno, katere informacije in v kakšnem obsegu mora kreditodajalec ali posrednik posredovati potrošniku pred sklenitvijo kreditne pogodbe. Če potrošniku ne bo zagotovil vseh zahtevanih informacij, se lahko kreditodajalec ali posrednik kaznujeta skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-1) z globo v višini od 12.500 do 125.000 evrov.

• Na podlagi Sklepa o določitvi socialnovarstvenih in zdravstvenih zavodov ter delovnih mest, za katera se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), morajo vsi izvajalci socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev v 30 dneh sprejeti interne akte za njegovo izvedbo.

• Novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki bo začela veljati 2. aprila, prinaša novo poglavje o zbirki podatkov, ki jo kot centralno evidenco vzpostavi ministrstvo, vsebuje pa podatke o predšolskih otrocih, učencih, dijakih, študentih višjih šol ter udeležencih izobraževanja odraslih. Podatke zagotavljajo vzgojno-izobraževalni zavodi, zakon pa določa, da se podatki v centralni evidenci hranijo še eno leto po tem, ko udeleženec vzgoje in izobraževanja zaključi vzgojno-izobraževalni ali študijski program po posameznem statusu. Podatki se po preteku enega leta arhivirajo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V zvezi s prihajajočimi informativnimi izračuni dohodnine opozarjamo: Letošnja dohodnina iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti bo odmerjena na podlagi dejansko prejetih zneskov.

 
Izbor iz arhiva

Preživnina mora biti primerna za zagotavljanje uspešnega telesnega in duševnega razvoja otroka, določi se glede na potrebe upravičenca ter materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca. Višje sodišče je v zadevi IV Cp 4178/2010 presodilo, da so ugotovljene spremenjene okoliščine (tožnikovo povečanje osebnega dohodka) razlog le za zvišanje in nikakor ne za znižanje preživnine, saj so se stroški preživljanja obeh toženk zaradi prestopa iz osnovne šole v športni oddelek gimnazije povečali.

 
Pomembno iz rokovnika

V Rokovniku so pripravljeni vsi obrazci, ki jih morate posamezni zavezanci upoštevati za izpolnitev obveznosti predložitve davčnega obračuna in letnega poročila do 31. marca.

 
aktualni koristni podatki

Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, za leto 2010 znaša 35,34%.

 
Napovednik dogodkov

V zvezi z izvajanjem novega svežnja predpisov z namenom ureditve plačilne discipline se lahko udeležite enega izmed posvetovanj Preprečevanje zamud pri plačilih.

 
Aktualno-webinar

Podjetje IUS SOFTWARE vam odslej ponuja tudi najbolj optimalno obliko izobraževanja – spletni seminar, ki se ga lahko vsi, ki vam veliko pomeni racionalno upravljanje s časom, udeležite od koderkoli, poslušanje posnetka pa vam je na voljo kadarkoli.

Tokrat vas vabimo na spletni seminar Načrt finančnega prestrukturiranja (NFP) v praksi, ki se bo odvijal 21.aprila ob 10. uri. Pravočasno se prijavite in si zagotovite bonus!

 
 

 

 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.