Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Letošnji pust je res priklical pomladno sonce in nas razveselil s prvimi znanilci pomladi. To prinaša nov zagon za dokončanje naših zaključnih računov in spopadanje s spremembami, ki so jih prinesli MSRP. Precej novosti so prinesli tudi novi predpisi, medtem ko nam DURS z novimi pojasnili poskuša pomagati pri razumevanju davčnih zakonitosti. Ob že 100. obletnici praznika žena pa se ženske zavedajmo svojega velikega pomena in bodimo ponosne, da smo – ženske!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/10, 9. marec 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Približuje se 31. marec - pri letošnjem letnem poročilu bo potrebno upoštevati spremembe SRS in navodil za poročanje.

 
Davčne novosti

V kontekstu novih možnosti koriščenja davčnih olajšav preberite nasvet Inštituta za računovodstvo: Uveljavljanje in knjiženje davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Sestavljanje davčnih obračunov ob združitvah in delitvah
Davčni zastopnik po ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Sprememba Zakona o potnih listinah (ZPLD-1), ki se uporablja od 5. marca, omogoča tudi izdajo drugega potnega lista iste vrste državljanu, ki pa mora vzroke za nov dokument utemeljiti v vlogi. Po novem lahko državljan vloži vlogo za izredni potni list še pred dopolnjenim 18. letom starosti, če postane roditelj in mu sodišče z odločbo prizna popolno poslovno sposobnost. V najbolj nujnih primerih se lahko potni list vroči tudi po pooblaščenem proizvajalcu potnih listin.

• Začel je veljati Zakon o prostovoljstvu (ZProst), katerega namen je izboljšati in poudariti pomembnost prostovoljnega dela za izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter za razvoj solidarne, humane in enakopravne družbe. Zakon sistematično ureja prostovoljstvo, jasno normativno določa pravice in obveznosti udeleženih, ureja nadzor in določa kazni za nespoštovanje zakonskih določb. Prostovoljci bodo o opravljenem delu in pridobljenem znanju prejeli tudi potrdilo.

• Odslej se bodo uporabljale dopolnitve Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013, ki določajo spremenjene formule in normative za izravnalna izplačila na Območja z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo, kazni za samovoljno spremembo gojitvene rastline in obvezen kolobar z najmanj tremi kulturami.

• Z Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev so cene storitev za dobavo vode, ravnanja z odplakami in zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi, ki jih izvajajo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja na dan 28. februarja 2011, določene za najvišje in se ne smejo spremeniti v naslednjih šestih mesecih, razen za višino povišanja stroškov okoljskih dajatev, plačila za vodno pravico ali vodnih povračil.

• Zneski izhodiščnih plač po tarifnih razredih po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti veljavnih za december 2010, se za januar 2011 povečajo za 1,3% in veljajo do vključno 30. junija 2011. Aneks določa tudi regres za leto 2011, ki znaša 950 evrov bruto, oz. 880 evrov, če ima delodajalec izgubo.

• Izdajanje elektronskega denarja bo od 30. aprila urejal Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), ki opredeljuje elektronski denar kot shranjeno denarno vrednost v obliki terjatve imetnika do izdajatelja elektronskega denarja in ureja izdajatelje ter storitve izdajanja elektronskega denarja.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pripravili smo pregled obširnih sprememb MSRP, ki jih bo potrebno upoštevati že letos. Podrobnejši pregled najpomembnejših sprememb pa sledi v naslednjih objavah.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v sodbi I U 741/2010 stališča, da je odločitev o tem, da se nikogar ne imenuje za direktorja javnega zavoda, po vsebini akt o izbiri. Kandidat, ki se prijavi na razpis, ima (če izpolnjuje predpisane pogoje) le pravico potegovati se za imenovanje, nima pa izključne pravice biti imenovan, zato mora računati na možnost neizbire kljub izpolnjevanju pogojev.

 
Pomembno iz rokovnika

V Rokovniku čakajo vsi obrazci, ki jih morate posamezni zavezanci upoštevati za izpolnitev obveznosti predložitve davčnega obračuna in letnega poročila do 31. marca.

 
Napovednik dogodkov

V času plačilne nediscipline opozarjamo na seminar Zastavna pravica in moderne obilke zavarovanja plačil.

 
 

 

 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.