Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Začel se je mesec, ki ga davčniki in računovodje posvetijo izdelavi letnega poročila in davčnega obračuna. Na prvi portalski strani vas že čakajo podrobna navodila, kako izpolniti temeljni obrazec davčnega obračuna DDPO s prilogami, prav tako pa je na voljo vrsta člankov o tej temi. V Tedniku vas tudi seznanjamo z vrsto sprememb predpisov in podatkov, ki odsevajo naš vsakdan. Kljub delovnim obveznostim pa ne pozabimo na čas pustnih norčij, se glasno in odkrito nasmejimo ter se veselimo prihajajoče pomladi.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/9, 2. marec 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

V skladu s 70. členom ZGD-1 je Izjava o upravljanju je obvezni del letnega poročila javnih družb – torej družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu.

 
Davčne novosti

Pri obračunu DDV lahko upoštevatre davčni nasvet Inštituta za računovodstvo: Obdavčitev cestnin z DDV.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Akontacija dohodnine od pokojninske rente
Izplačilo plač po izvensodni poravnavi

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Objavljene so bile dopolnitve Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, dopolnitve Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov in dopolnitve Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov.

• S 1. marcem veljajo spremembe Pravilnika o delovnem času notarjev, ki ukinjajo delo ob sobotah ter določajo obvezno objavo uradnih ur na vidnem mestu pri vhodu v notarsko pisarno ter na spletni strani Notarske zbornice Slovenije.

• Po Sklepu o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. januarja 2011 le-ta znaša 449,75 evrov.

• Po uskladitvi v februarju znaša najnižja pokojninska osnova od 1. januarja 2011 dalje 551,16 evrov, najvišja pokojninska osnova pa 2.204,64 evrov, državna pokojnina 183,54 evra, starostna pokojnina kmeta 234,25 evra in starostna pokojnina kmeta borca NOV 468,50 evra. Dodatki k pokojninam po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ se s 1. januarjem povečajo za 1,0% in izplačajo s poračunom za januar pri pokojnini za februar.

• S sklepom se pokojnine s 1. januarjem 2011 povečajo za 0,4%, oziroma za 1%, če gre za starostne, predčasne, družinske, vdovske, delne in invalidske pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2010 dalje oz. druge vrste pokojnin izplačane v predhodnih obdobjih in izplačane pod posebnimi pogoji, kot jih opredeljuje ZPIZ-1.

• Glavni namen sprememb Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP), ki se bodo uporabljale od 5. marca dalje, je dopolnitev določb o postopku dodeljevanja finančnih spodbud za vhodne tuje neposredne investicije, ki se sicer dodelijo na podlagi javnega razpisa, z možnostjo dodeljevanja finančnih spodbud v posebnih primerih, pri katerih dodelitev poteka po posebnem postopku s sklepanjem neposrednih pogodb.

• S spremembo Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) lahko odslej Vlada RS s sklepom nameni sredstva za referendumsko kampanjo Državnemu svetu RS, kadar je le-ta tudi organizator kampanje.

• Izdan je bil Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o malem delu (OdZMD), glasovanje bo v nedeljo, 10. aprila 2011.

• Sprejeti Pravilnik o zagotavljanju informacij prejemnikom storitev določa, da fizičnim osebam informacije zagotavlja Evropski potrošniški center, samozaposlenim in pravnim osebam pa Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ne spreglejte, da je tudi letos potrebno upoštevati spremembe pri davčnem obračunu pravnih oseb in samostojnih podjetnikov.

 
Izbor iz arhiva

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določa, da gre pri dohodnini za letni davek, ki se odmerja glede na prejemke v enem odmernem letu. Izjema so dohodki iz delovnega razmerja (skupaj z zamudnimi obrestmi), ki se izplačajo na podlagi sodne odločbe za več let nazaj, in se v celoti vštejejo v osnovo za dohodnino leta, v katerem jih je zavezanec prejel, obdavčijo pa se po povprečni stopnji dohodnine enoletnih dohodkov. Upravno sodišče v zadevi I U 806/2010 poudarja, da gre pri povprečenju za izjemo, ki se jo razlaga restriktivno.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 31. marca morajo vsi gospodarski subjekti in društva oddati letno poročilo za leto 2010.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. januarja 2011 znaša 414,40 evrov na 1000 litrov.

Cene življenjskih potrebščin so bile januarja 2011 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,8%.

Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:
• 19 delovnih dni
• 1 praznični dan
• 28 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec december znaša 1.534,04 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.552,29 evra
• minimalna plača znaša 748,10 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Napovednik dogodkov

V skladu z naslovno temo predlagamo udeležbo na seminarju Davčni obračun 2010 na praktičen način.

 
 

 

 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.