Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Inventura je za nami in poleg zaključevanja računovodskih izkazov in davčnega obračuna, moramo nekaj časa nameniti tudi tekočim opravilom Zato smo tokratno številko namenili posebnim primerom iz naslova davčnega ter delovnega prava in zavarovanja oseb. Prihaja valentinovo in želimo vam, da vam prinese čim več sonca in ljubezni! Ne le za danes – temveč za vse leto!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/6, 9. februar 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Primer iz sodne prakse: Pisno opozorilo pred odpovedjo pogodbe, opozarja, da so ustna opozorila nerelevantna.

 
Davčne novosti

Preberite si posebnosti obranave upravičenosti do Odbitka vstopnega DDV, kot nas v davčnem nasvetu seznanja Inštitut za računovodstvo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Plačilo posebnega davka na določene prejemke od izplačil po mandatni pogodbi
Dve mesti opravljanja dela - davčna obravnava povračila stroškov prevoza

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• od 5. februarja se uporablja nova Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih, ki v prilogi določa seznam strateškega blaga in dejavnosti za katere veljajo izjeme glede koncentracijske in količinske meje, ki so sestavni del letnega poročila.

• Državna volilna komisija je sprejela in objavila Sklepe o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije za volitve, ki bodo v letu 2012.

• Sprejet je bil Splošni akt o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve in o opravljanju strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje, ki določa program omenjenih strokovnih izpitov, način opravljanja le-teh ter sestavo in pristojnosti izpitnih komisij. Izpite lahko opravljajo zaposleni v Zavodu RS za zaposlovanje, izpit je pisen in usten, zoper odločitev izpitne komisije je možna pritožba.

• Od 30. januarja se izvaja Uredba o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje, s katero so določeni zavezanci in predmeti skupnega javnega naročanja, postopek izvedbe skupnega javnega naročanja, postopek izvedbe javnih naročil, ki presegajo vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske unije, druga pravila pri izvajanju skupnega javnega naročanja in izvajanju velikih naročil, ki se bodo v veliki meri izvajala šele po 1. novembru 2011.

• Na podlagi zadnjih sprememb Sklepa o plačilnih sistemih sodi med pomemben plačilni sistem tisti, ki obdeluje večinoma plačilne transakcije v znesku do 50.000 EUR in obdeluje vsaj 25% delež skupnega števila in/ali skupne vrednosti tovrstnih plačil v vseh plačilnih sistemih, za katere se uporablja slovensko pravo, ob drugih nespremenjenih pogojih.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Z novim ZUTD od 1. januarja 2011 veljajo nova pravila zavarovanja družbenikov za primer brezposelnosti.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v sodbi III U 83/2010 mnenja, da v kolikor je bilo pravnomočno odločeno, da se postopek carinjenja v obsegu preferencialne obravnave blaga obnovi ter se posledično obračuna carinski dolg v postopku obnove, potem tožnik ne more uspešno uveljavljati uporabe 154. člena Carinskega zakona (CZ) o naknadnem obračunu carinskega dolga, kot druge, ugodnejše podlage za odločitev.

 
Pomembno iz rokovnika

Pri poročanju za potrebe DDV za januar bo potrebno že upoštevati nov obrazec RDP-O in DDV-O.

 
Napovednik dogodkovo

Za vse novince v davčno-računovodski stroki bo zanimiva Šola DDPO – prvič delam davčni obračun.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.