Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Prišel je pregovorno najbolj mrzel mesec – mesec fabruar in pri obračunu prve letošnje plače bo že potrebno upoštevati tudi nove podatke. Med strokovnimi članki tokrat izpostavljamo dva aktualna nasveta Inštituta za računovodstvo, v osrednji rubriki pa nas preizkušena revizorka Silva Koritnik Rakela opozarja na posledice davčnega obračuna dividend, ki so odraz spremenjenih SRS in MSRP. Bodite informirani o vsem – ob pravem času!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/5, 2. februar 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Uporaba službene plačilne kartice je upravičena, če gre za urejen pogodbeni odnos med podjetjem in poslovodno osebo.

 
Davčne novosti

Seznanjamo vas z davčnim nasvetom Inštituta za računovodstvo o razkrivanju skritih rezerv pri oddelitvi v davčnem obračunu.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Vprašanje obračuna akontacije dohodnine
Storitev najema vagona cisterne in obračunavanje DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• od 22. januarja 2011 se uporablja nov Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev, rekonstrukcije in spremembe namembnosti stanovanjskih stavb in stanovanj, če so dane tehnične zmožnosti za njihovo izvedbo. Izjemo pri izvajanju Pravilnika predstavljajo stanovanja, ki so namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

• s spremembo Pravilnika o vozniških dovoljenjih, ki bo začel veljati 5. februarja, bo lahko hrvaški državljan pridobil slovensko vozniško dovoljenje, ne da bi mu bilo potrebno priložiti potrdila o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji.

• objavljena je nova Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije, katere tarifni del se uporablja od 1. januarja 2011 dalje.

• od 29. januarja velja nov dohodkovni cenzus za uveljavitev varstvenega dodatka, ki v v letu 2011 znaša mesečno 445,29 evrov ali letno 5.343,48 evrov na posameznega družinskega člana.

• po Sklepu o valorizaciji vrednosti premoženja iz prvega odstavka 9. člena Zakona varstvenem dodatku (ZvarDod) se vrednost premoženja uskladi za 1,8% in v letu 2011 znaša 24.328,10 evrov.

• po Sklepu o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine le ta od 1. januarja 2011 dalje znaša največ 86,83 evrov, medtem ko skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine znaša največ 1.724,41 evrov.

• Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin decembra 2010 v primerjavi z novembrom 2010 je bil 0,001.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Tokrat vam predstavljamo davčni vidik in računovodski vidik obravnave prejetih dividend z zgledom knjiženja in davčnega obračuna po spremembah SRS, ki ga je pripravila Silva Koritnik Rakela.

 
Izbor iz arhiva

S pravnomočnim izbrisom iz sodnega registra je dolžnik prenehal obstajati in zato zoper njega ni mogoče voditi stečajnega postopka. Sklep o začetku postopka izbire se vroča le pravni osebi, ki je predmet izbrisa in se objavi na spletnih straneh AJPES-a, družbeniki omenjenih pravnih oseb pa postanejo udeleženci postopka šele z vložitvijo ugovora proti sklepu o izbrisu, meni sodišče v sklepu III Cpg 831/2010.

 
Pomembno iz rokovnika

Vse do ponedeljka, 7. februarja 2011, bo DURS sprejemal Vloge za uveljavljanje olajšav za vzdrževane družinske člane in Vloge za uveljavljanje investicijskih olajšav iz naslova izvajanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 2 praznična dneva (sobota in nedelja)
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec november znaša 1.634,48 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.536,12 evra
• minimalna plača znaša 748,10 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Napovednik dogodkovo

Med številnimi seminarji izpostavljamo: Praktični primeri samoobdavčitve po 76.a členu ZDDV-1, vključno z novostmi ZDDV-1, ki veljajo od 1.1.2011 dalje.

 
Aktualno

Bodite med prvimi in se udeležite prvega webinarja o spremembah SRS v letu 2010. PRIJAVA!

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.