Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tej številki Tednika smo pripravili aktualne članke, ki vam bodo v pomoč pri zaključevanju inventure in pripravi ter oddaji podatkov za odmero dohodnine. Poleg sprememb predpisov tokrat med strokovnimi vsebinami opozarjamo tudi na novosti pri ugotavljanju porekla blaga, kar bo nedvomno v pomoč vsem, ki poslujejo s tujino. Velja pa opozoriti tudi na številna nova pojasnila DURS, kar kaže, da se že približuje pomlad, ki bo spet obarvana z davčnimi in računovodskimi poročanji ter drugimi podobnimi opravili.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/4, 26. januar 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Pri zaključevanju inventure vam bo v pomoč nasvet preizkušene notranje revizorke Vesne Bartolj Maver: Knjiženje presežka vklakuliranega kala gotovih izdelkov.

 
Davčne novosti

Tokrat vas v Tedniku seznanjamo z novostmi pri pravilih o poreklu blaga, ki ga je pripravila poznavalka carinskih postopkov Iris Gorenc Dolničar.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega društva
Poračun povračila stroškov za prehrano kot novoletni prejemek zaposlenih

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije se lahko iz sredstev državnega proračuna sofinancira največ v višini 50%, izjemoma pa 80% vrednosti projekta. Pri navajanju stroškov projekta pa po novem stroški promocije, prikazovanja ter infrastrukturne nadgradnje niso upravičeni stroški projekta.

• V skladu s spremembo Pravilnika o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti uporabljajo upravitelji nova pravila elektronskega vročanja v eINS-postopkih od 15. februarja 2011, odvetniki in pravobranilci pa od 1. maja 2011.

• S spremembo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112-A) je določena višina prispevka za programe RTV Slovenija v višini 12 evrov za fizične osebe, ki posedujejo TV in 3,55 evra za fizične osebe, ki posedujejo le radijski sprejemnik, določeni pa so tudi mesečni prispevki za pravne osebe in turistične objekte.

• Veljati je začel Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki določa postopek za izbor prejemnikov proračunskih sredstev, postopke razpisov in pozivov ter ocenjevanje prijav za financiranje oziroma sofinanciranje izvajalcev raziskovalne dejavnosti.

• S Pravilnikom o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost se določa upravičence, namen financiranja, izračun in postopek za pridobitev sredstev ter njihov nadzor.

• Z Navodilom o ceni raziskovalne ure za leto 2010 je določena vrednost obračunske točke, ki se uporablja pri določitvi povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih ter infrastrukturnih programov, ter cena raziskovalne ure, ki se upošteva pri določitvi obsega sredstev za izvajanje in financiranje raziskovalnih ter infrastrukturnih programov, ki znaša od 13,94 do 42,56 evra/efektivno uro.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pri letošnjem posredovanju podatkov bo potrebno upoštevati tudi Novosti letošnjega sporočanja podatkov za dohodnino in uveljavljanja olajšav.

 
Izbor iz arhiva

Sodba I Cpg 688/2010 narekuje, da morajo tudi postopki javnega naročanja slediti načelu svobodnega urejanja pogodbenih razmerij v smislu, da se naročnika ne sili k sklepanju pogodb, pač pa da se prepreči favoriziranje in izigravanje posameznih ponudnikov ali nepošteno ravnanje pri izbiri najugodnejšega ponudnika.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 31. januarja morajo izplačevalci dohodkov posredovati DURS preko sistema eDavki podatke o dobičku pri odsvojitvi izvedenih finančnih instrumentov, podatke za obračun dohodnine in podatke za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize za leto 2010.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen je za leto 2010 znašal 430,21 evrov za 1000 litrov.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen je za december 2010 znašal 428,45 evrov na 1000 litrov.

 
Napovednik dogodkovo

Pravočasno se pripravite na Davčni obračun 2010.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.