Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Da december ni le zimski mesec, temveč tudi mesec obdarovanj, nam je pokazal prvi dobri mož, ki je že za nami. Zato vas v tokratni številki Tednika seznanjamo z davčnimi pastmi obdarovanj, pa tudi s številnimi vladnimi varčevalnimi ukrepi in drugimi spremembami, ki bodo veljali od 1. dne novega leta dalje. Ob številnih opravilih, ki nas čakajo, pa ne dovolite, da vam ta zameglijo iskrice v očeh, ki jih prinaša praznični čas.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/48, 8. december 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

S sprejetjem ZIU so sprejeti varčevalni ukrepi, s katerimi gre s. 1. januarjem 2011 vlada nad krizo z zategovanjem pasu fizičnih oseb in javnih uslužbencev.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nam je posredoval nasvet o obravnavi Terjatve za davke zaradi nepokrite davčne izgube pri razdelitvi.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Vprašanja v zvezi z boniteto za uporabo osebnega motornega vozila – operativni najem
Pojasnilo glede obdavčitve obveznic SOS 2E po 1. juliju 2010

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• 2. decembra začnejo veljati Merila za uvrstitev v register strokovnjakov, za katera lahko kandidirajo visokošolski učitelji, višješolski predavatelji, raziskovalci in študenti, pa tudi drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s presojo kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu. Kandidati morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje, izkazati morajo izkušnje s presojo kakovosti, udeležiti pa se morajo tudi obveznega izobraževanja.

• odslej se uporabljata nov Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin in nov Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme, ki določata pogoje in urejata način opravljanja izpitov za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje njunih nalog in omogočata kandidatom, vpisanih v izobraževanje po starem pravilniku, da izpite iz prvega dela izobraževanja uspešno opravijo najkasneje do konca leta 2013.

• s spremembami Zakona o davčnem postopku (ZDavP 2D) se zaostruje poplačilo davčnega dolga, za katerega je davčni organ dovolil odlog plačila, vsi dosedanji odobreni odlogi plačila pa tečejo v skladu z dosedanjo davčno prakso. Po novem se mora priglasitev in določitev nosilca od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti opraviti do 31. oktobra leta pred letom, v katerem želijo člani kmečkega gospodinjstva začeti ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov, oziroma do 31. oktobra 2012, pri čemer se bo davčna osnova na novi podlagi ugotavljala za leto 2013. Zakon omogoča, da nosilec dejavnosti preide na nov način ugotavljanja davčne osnove takoj, če opravi priglasitev do 31. januarja 2011. Novosti so tudi pri obračunu davčnega odtegljaja pri izplačilu pokojninske rente in akontaciji dohodnine športnika, prav tako pa ZDavP-2D tudi posodablja kazenske določbe. ZDavP 2D se bo uporabljal od 1. januarja 2011, razen določb, ki določajo izvršbo s strani carinskega organa, ki se bodo uporabljale od 1. julija 2011.

• S spremembami Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe, ki se bo uporabljale od 31. decembra 2010 dalje, so določena varovanja za postavko netrgovalne knjige, kreditnega zavarovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti in druga merila upravljanja tveganj.

• Po novem 27. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN B), ki se bo uporabljal od 1. januarja 2011, lahko delodajalec zahteva povračilo nadomestila plače z vsemi prispevki in davki, ki bremenijo plačo, od pristojnega državnega organa oziroma organa lokalne skupnosti, ki je pripadnika pozval k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter povračilo izpada dohodka v višini 20 odstotkov nadomestila plače, vključno s pripadajočimi prispevki in davki, ki ga je izplačal za čas odsotnosti pripadnika ali državljana z dela. Pri tem se poškodba ali bolezen, ki nastane pri opravljanju nalog civilne zaščite šteje za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V skladu z novimi kazenskimi določbami pa je lahko s plačilom kazni od 1.300 do 14.000 evrov kaznovan podjetnik oziroma s plačilom kazni 1.000 evrov kaznovana pravna oseba ali organ lokalne skupnosti, če načrti zaščite in reševanja niso izdelani v skladu s predpisi

• Nov Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti ureja poizvedbe, vlaganja pisanj upravitelja in strank glede predloga za začetek postopka ali prijave terjatve zaradi insolventnosti, ter izdajo elektronskega izvirnika sklepa ali odredbe v postopkih zaradi insolventnosti preko informacijski sistema e INS, ki je del informacijskega sistema e sodstvo. E-INS bo omogočal izvajanje omenjenih postopkov od 15. februarja 2011, do takrat pa se uporabljajo pravila, določena v 2. členu prejšnjega Pravilnika.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Prihaja čas obdarovanj in božičnice ter ponovno je potrebno preveriti vse davčne posebnosti, ki iz tega naslova izhajajo.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče v sodbi VIII Ips 334/2008 ugotavlja, da delodajalca pri odpovedi delavcu, ki mu je ugotovljena invalidnost II. ali III. kategorije, ne zavezuje tretji odstavek 83. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ker se ta nanaša le na primer redne odpovedi iz poslovnega razloga. V kolikor je zaradi tega razloga odpuščeni delavec hkrati še starejši delavec, zaradi tega statusa ne uživa še posebnega varstva, saj se to varstvo nanaša le na primer odpovedi iz poslovnega razloga.

 
Aktualni koristni podatki

V rubriki Tabele in lestvice lahko poiščete nove pokojninske osnove v skladu z zadnjimi spremembami predpisov.

 
Napovednik dogodkov

Davčniki in računovodje lahko še izberejo Novoletno darilo: Optimiziranje in novosti bilanc, DDPO in DDV.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.