Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratno številko namenjamo obdobju rednega letnega popisa in prihajajočim spremembam pri obdavčitvi z davkom na dodano vrednost. Prav tako vas obveščamo o uskladitvah po ZPIZ-1 ter omejitvah usklajevanja plač in transferjev, ki jih za leti 2011 in 2012 prinaša Zakon o interventnih ukrepih (ZIU). Čeprav nam nagajajo sneg in številne spremembe predpisov, pa ostanimo optimisti in se prepustimo prihajajočim veselim družinskim praznikom!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/47, 1. december 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Prihaja čas inventure in potrebno bo uskladiti računovodska stanja ter slediti Pravilniku o popisu.

 
Davčne novosti

Na podlagi ugotovitev in priporočil Evropske skupnosti bo odslej učinkovitejše preprečevanje utaj davka.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Sprememba v obdavčitvi stanovanjskih objektov, za katere se za namene DDV ne šteje, da so del socialne politike
Dobava in vgradnja vodnih filtrov ter uporaba 76.a člena ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih (ZIU) so določene omejitve pri usklajevanju transferjev in pokojnin ter določanju plačnih razredov javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2011 in 2012, pri čemer se slednjim s 1. januarjem 2011 plače znižajo za 4%. Prav tako ZIU prelaga izvajanje določb o ugodnostih Zakona o vrtcih (ZVrt) na 1. januar 2013 in zagotavlja občinam sofinanciranje v višini 4% skupne primerne porabe občin v letih 2011 in 2012.

• Po novem Pravilniku o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, ki se bo uporabljal za leto 2010, se zahtevani podatki pošljejo po sistemu e-davki do 31. januarja 2011.

• Na podlagi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije je bil objavljena dopolnitev Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010.

• Vlada je sprejela Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), katerega namen je zagotavljati invalidom enake možnosti na vseh področjih življenja, enakopravno sodelovanje v postopkih, dostopnosti do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, uporabo in prilagoditev objektov v javni rabi ter omogočati dostop do vključujočega izobraževanja in zdravja. Prav tako je bila sprejeta Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide, ki začne veljati 1. januarja 2011, na podlagi katere se opredeljuje priključitev in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev ter imenika za slepe in slabovidne na fiksni lokaciji, s čimer jim je omogočena nediskriminacijska uporaba javno dostopnih telefonskih storitev.

• Objavljeni so bili sklepi, s katerimi je od 1. januarja 2011 dalje mejni znesek za pridobitev pravice do varstvenega dodatka 445,29 EUR, najnižja pokojninska osnova 545,70 EUR, najvišja pokojninska osnova 2182,80 EUR, starostna oziroma družinska pokojnina odmerjena po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov 231,93 EUR, starostna pokojnina kmeta borca NOV pa 463,86 EUR. S sklepom o uskladitvi pokojnin in preživnin se le-te s 1. januarjem 2010 uskladijo tako, da se povečajo za 0,2% in se izplačajo pri izplačilu za november 2010.

• Objavljena je nova Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg) in njena Tarifna priloga za leto 2010 in 2011, ki se uporablja od 1. decembra 2010 dalje.

• Na podlagi določb ZFPPIPP je zbornica upraviteljev sprejela svoj Statut.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Na pragu izvajanja sprememb po ZDDV-1 se je potrebno seznaniti in pripraviti na obračunavanje in poročanje od 1. januarja 2011 dalje.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče v zadevi II U 52/2009 meni, da dohodnina in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne predstavljata obveznosti iz poslovanja dolžnika in bi ju bilo potrebno na podlagi 106. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) odpisati, ne pa terjati, kar pomeni, da se postopek izvršbe iz tega naslova nadaljuje, četudi je stečajni postopek pravnomočno zaključen.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec september znaša 1.485,58 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.484,48 evra
• minimalna plača znaša 734,15 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Napovednik dogodkov

Pravočasno se pripravite na izdelavo zaključnega računa in zato se seznanite z vsemi novostmi na seminarju Davčni obračun DDPO za leto 2010 in vpliv sprememb SRS na davčno osnovo.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.