Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

S spremembo ZBan-1 po 1. januarju banke ne bodo več neomejeno jamčile za hranilne vloge, prav tako pa bodo morale izvajati vrsto novih predpisov, ki prinašajo več, pogostejše in obširneje poročanje o svojem poslovanju. Prav tako nas poznavalci sprejemanja mednarodnih standardov računovodskega poročanja opozarjajo na prihajajoče spremembe na področju lizinga, ki jim bodo morale slediti vse države v EU. Obeta se nam torej pester prehod v veseli december in želimo vam, da je ta čim manj stresen!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/46, 24. november 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

V času prihajajočih sprememb na področju lizinga naj opozorimo na še vedno aktualen članek Pogodbe o lizingu in njihov odsev v kazenskem pravu.

 
Davčne novosti

Glede dilem obdavčitve osnovnih sredstev pri prenosih lastništva preberite nasvet Obdavčitev kapitalskih dobičkov ob prenehanju d.o.o., obdavčitev nepremičnine ob prenehanju s.p. in obdavčitev investicijskih vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva, ki ga je pripravil Inštitut za računovodstvo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčevanje pokojnine po določbah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med RS in ZDA; davčne obveznosti rezidentke RS
Napotitev delavcev v tujino in obračun

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Spremembe Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice se bodo izvajale od 31.decembra 2010 dalje, razen določb novega 37.a člena, ki se uporablja že od 7. decembra in omogoča uporabo bonitetne ocene imenovane ECAI še največ tri mesece po izbrisu iz seznama primernih ECAI, oziroma še največ toliko časa po sprejemu ukrepa, kot je določeno v drugem odstavku 24. člena Uredbe o bonitetnih agencijah.

• 31. decembra se začnejo uporabljati novi Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic, Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic ter Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju ter spremembe Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice, Sklepa o kreditnih zavarovanjih, Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice, Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke in hranilnice, Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic, Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic in Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic.

• Z zadnjo spremembo Navodila za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov, ki velja od 20. novembra, upošteva pa se za poročanje podatkov od vključno prvega kvartala 2011 dalje, morajo kreditne ali plačilne institucije poročati za vse transakcije, pri katerih je vsaj na eni strani komitent, ki ni monetarna finančna institucija in sicer ločeno plačila z državami SEPA in za domače transakcije, vključno s prenosi med računoma istega komitenta, ki se vodita znotraj posamezne kreditne ali plačilne institucije, plačnik in prejemnik plačila pa je ista oseba.

• Sprejeta je bila Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, ki določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in režijskih obratov, ki proizvajajo blago in opravljajo storitve oskrbe z električno energijo, plinom in paro, komunalne storitve, prodajo goriva in storitve kopenskega prometa, da ministrstvu za gospodarstvo pošiljajo obvestila o spremembi cen.

• Sprejete so tudi nove razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, ki se med drugim nanašajo na vprašanje letnega dopusta, izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja ter povračila stroškov v zvezi z delom. Razlage se dotikajo tudi Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V skladu s spremembami ZBan-1 država po 31.12.2010 ne bo več neomejeno jamčila za bančne vloge.

 
Izbor iz arhiva

V sodbi II U 86/2009 je bilo upravno sodišče mnenja, da se v primeru, da kršitelj ne plača globe in stroškov postopka po pravnomočnosti sodbe o zavrnitvi zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog, plačilni nalog pošlje v izvršitev organu, pristojnemu za izterjavo davkov, kakor narekuje osmi odstavek 57. člena Zakona o prekrških (ZP-1).

 
Pomembno iz rokovnika

Samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje do 30. novembra davčni upravi pošljejo Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile oktobra 2010 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,1%.

 
Napovednik dogodkov

Podružnice postajajo v zadnjem času tarča davčnih inšpekcijskih nadzorov. Kako se pripraviti na to, vas bodo seznanili na seminarju Podružnice: davčne pasti in novosti za konec 2010.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.