Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Letošnja jesen nas preseneča z muhastim vremenom, preseneča pa tudi država, saj omogoča pridobivanje različnih spodbud, ki pa so spodbudne le ob natančnem izpolnjevanjem pogojev in ne pomenijo vedno tudi davčno ugodnejše obravnave. Povsod nas spremlja neki »drobni tisk« in poznavanje le-tega nam pomaga pri izbiri prave poti. Naj vam pri tem pomagamo tudi mi!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/44, 10. november 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Ob zaključku poslovnega leta si podjetja medsebojno potrjujejo terjatve in obveznosti. Pri tem velja upoštevati posebnosti slabitev terjatev iz finančnega najema, kot jih navaja računovodski nasvet Inštituta za računovodstvo.

 
Davčne novosti

Podjetja iz Pomurja lahko pri zaposlovanju prikrajšanih delavcev koristijo spodbude za zaposlovanje po ZRPPR1015.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obravnava štipendij
Nižja stopnja DDV za manjša popravila usnjene galanterije in gospodinjske opreme iz blaga

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, ki velja od 30. oktobra, določa postopek financiranja izvajalcev na podlagi neposrednega poziva ter njihove pravice in obveznosti.

• Upravni odbor Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko ter Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo sta sprejela Pojasnilo 1 in novo Pojasnilo 8, s katerim je opredeljen neodvisni ocenjevalec vrednosti po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV) in s tem preklicala Pojasnilo 8, ki je bilo objavljeno 24. septembra 2010.

• Po Sklepu o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja bodo odslej zavarovalnice o imetnikih svojih delnic poročale vsake tri mesece na novem obrazcu NAL-KD.

• Z objavo Sklepa o soglasju k spremembam in dopolnitvam Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji se od 3. novembra uporabljajo nove meje za razdelitev sredstev po letnem programu, ki bo točkovan po novi razpredelnici. Fundacija na novo namenja del sredstev tudi za neposredne potrebe vrhunskih športnikov in ukinja subvencioniranje obresti od posojil za gradnje športnih objektov, financiranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu, prav tako pa so iz financiranja izločeni šahisti.

• Od 6. novembra dalje banke izvajajo Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, s katerim se določajo postopki financiranja, refinanciranja, preverjanja bonitetnih sistemov, merjenja tveganj in vrednotenja rezerv po pravilih bančnega Eurosistema.

• 1. januarja bo začela veljati novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki ukinja nižjo stopnjo obdavčitve novogradenj, ki niso del socialne politike in določa obdavčitev s splošno, 20 odstotno davčno stopnjo. Novela v slovenski pravni red prenaša še vrsto direktiv s področja DDV-ja ter uvaja spremembe na področju obdavčitve zemeljskega plina in električne energije, opravljanja storitev, univerzalnih poštnih storitev ter kraja opravljanja storitev za kulturne, umetnostne, športne, znanstvene, izobraževalne, zabavne ali podobne prireditve.

• Vlada je konec oktobra s sklepom ustanovila Javno agencijo za javno naročanje Republike Slovenije, ki bo opravljala strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi s sistemom in izvajanjem javnih naročil ter bo opravljala druge naloge, vezane na spodbujanje razvoja sistema javnega naročanja in prenos dobrih praks. Agencija bo začela delovati 1. januarja 2011.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V okviru letošnje aktivne politike zaposlovanja velja opozoriti, da se subvencija šteje za dohodek iz opravljanja dejavnosti.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče v sklepu Psp 359/2006 meni, da javno delo predstavlja enega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja, odklonitev vključitve v program javnih del pa je potrebno presojati po 4. alinei 1. odstavka 70. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB). Pri zaposlitvi v programu javnih del je potrebno presojati ustreznost oziroma primernost takšnih del. Tudi razloge za prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb je treba presojati v smislu prej omenjene določbe in ugotoviti, ali je bila brezposelna oseba napotena na ustrezno zaposlitev, pa je le-to neupravičeno odklonila.

 
Pomembno iz rokovnika

Le še danes je čas za izpolnitev obveznosti poročanja iz naslova statistike finančnih računov.

 
Napovednik dogodkov

V praksi še vedno veliko vprašanj poraja Uporaba mehanizma obrnjene davčne obveznosti med slovenskimi davčnimi zavezanci.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.