Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratno številko namenjamo različnim vidikom izdelave poslovnega načrta, ki je temeljni dokument utemeljevanje poslovne ideje pri pridobivanju finančnih sredstev, kot tudi pri preverjanju upravičenosti koriščenja davčnih olajšav iz naslova vlaganj v raziskovalno in razvojno dejavnost. Ob tem pa velja opozoriti na številne spremembe predpisov, ki bodo prinesle vrsto obračunskih sprememb v praksi. Naj bo čas vaš zaveznik!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/43, 3. november 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Pri pridobivanju finančnih sredstev je dober poslovni načrt temelj za realizacijo vaše poslovne ideje.

 
Davčne novosti

Po izkušnjah tujih davčnih uradov tudi DURS uvaja horizontalni davčni monitoring.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Izvajanje posameznih določb predpisov o obdavčenju v zvezi z razdelitvijo družbe
Posebni davek na določene prejemke in uporaba mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnemu obdavčevanju

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S šestmesečnim odpovednim rokom so s 23. oktobrom odpovedane naslednje kolektivne pogodbe: za javni sektor, za raziskovalno dejavnost, za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, za dejavnost obvezne socialne varnosti, za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, za dejavnost poklicnega gasilstva, za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, za gozdarsko dejavnost, za kmetijsko dejavnost, za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, za zaposlene v zdravstveni negi v Republiki Sloveniji in za dejavnost okolja in prostora.

• S spremembo Zakona o trošarinah (ZTro-K) se s 30. oktobrom 2010 trošarina od zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje zviša na 0,0113 evra za kubični meter, trošarina od električne energije za poslovne in neposlovne namene pa na 3,05 evra na megavatno uro. Do 1. maja 2014 se trošarina za zemeljski plin za pogonski namen plačuje v znesku 0,0180 evra za kubični meter.

• Z dopolnitvijo Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-B) je določeno delno plačilo za izgubljeni dohodek za družinskega pomočnika 734,15 evrov, ki pa v prehodnem obdobju do 30. decembra 2011 znaša 660,74 evrov, oziroma 697,44 evrov v obdobju od 31. decembra 2011 do 30. decembra 2012. V skladu s to spremembo centri za socialno delo ponovno odločijo o višini in načinu usklajevanja navedenih transferjev, pri čemer se na novo določena višina in usklajevanje delnega plačila za izgubljeni dohodek določita od 1. decembra 2010 dalje.

• Na podlagi spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O) bo odslej kolektivna pogodba za javni sektor sklenjena, ko jo podpišejo Vlada Republike Slovenije in večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki predstavljajo najmanj štiri različne dejavnosti javnega sektorja, oziroma katerih skupno število članstva presega 40% zaposlenih v javnem sektorju.

• Od 1. novembra velja nova Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, ki lahko znaša od 5 do 12% glede na velikost oddelka, ki jo javni uslužbenec vodi.

• Z dopolnitvijo Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 se letni izvedbeni načrt pri izvajanju lokalnih razvojnih strategij za leto 2011 vloži na Ministrstvu za kmetijstvo RS med 1. januarjem in 31. marcem 2011.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Še je čas, da optimirate vašo davčno bilanco in koristite višje davčne olajšave. Pri tem je potrebno vedeti, da je ravno poslovni načrt skupni imenovalec davčne in računovodske obravnave RR aktivnosti podjetja.

 
Izbor iz arhiva

Sodba III Ips 45/2007 obravnava poslovodjev zahtevek za plačilo honorarja za opravljeno delo poslovodenja na podlagi naknadnega dogovora nasproti ustanoviteljici tožene stranke. Tožeča stranka namreč dogovor o poslovodenju ni sklenila s toženo stranko, ampak z njeno ustanoviteljico. Tako ta družba ni bila zgolj tretji, ki bi honorar za opravljeno delo poslovodenja "tehnično" plačevala namesto tožene stranke. Dodaten problem je nastopil tudi s plačilom odpravnine, ki sploh ni bila predmet pogodbe oz. dogovora.

 
Aktualni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. septembra 2010 do 30. septembra 2010 znaša 442,03 evrov za 1000 litrov.

Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec avgust znaša 1.487,20 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.486,49 evra
• minimalna plača znaša 734,15 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Napovednik dogodkov

Pravočasno se pripravite na DDV spremembe s 1.1.2011.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.