Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratno številko smo namenili samostojnim podjetnikom, saj opozarjamo na posebnosti evidentiranja podjetnikovega dohodka in na obdavčitev nekaterih sredstev, ki ne izhajajo iz njihovega poslovanja. Podjetnike iz Pomurja pa velja spomniti, da lahko pri letošnji optimizaciji davčne bilance uveljavljajo višje davčne olajšave, če izpolnjujejo pogoje po ZRPPR1015. Želimo vam optimalno jesen!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/43, 27. oktober 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Večina podjetnikov deluje v obliki samostojnega podjetnika (s.p.). Pri tem je potrebno poznati posebnosti Knjiženja podjetnikovega dohodka.

 
Davčne novosti

V mesecu varčevanja naj vas spomnimo tudi na Priznavanje in obdavčitev dohodka iz obresti.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev sredstev iz naslova subvencij za samozaposlitev
Izračun odbitnega deleža – finančne storitve, opravljene davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Danes začne veljati Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki ureja ukrepe države na trgu dela, s katerimi se zagotavljata izvajanje storitev javne službe na področju zaposlovanja in ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti. Novi zakon, ki se bo uporabljal od 1. januarja 2011, povečuje krog upravičencev do nadomestila za brezposelnost, saj bo do nadomestila upravičen posameznik, ki je bil v delovnem razmerju vsaj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih (sedaj vsaj 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih). Prav tako se zvišuje višina nadomestila za prve tri mesece (s 70 na 80 odstotkov osnove), pri čemer je po novem osnova za odmero nadomestila povprečna plača posameznika v osmih mesecih (prej v 12 mesecih). Minimalno nadomestilo bo znašalo 350 evrov. Z začetkom uporabe novega zakona se z nekaterimi izjemami razveljavljajo določbe Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB).

• Na podlagi Uredbe o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil, ki se ponujajo za prodajo ali najem na območju Evropske unije, mora v skladu z Direktivo 1999/94/ES in z Uredbo (ES) št. 1137/2008 dobavitelj za vsak nov model osebnega vozila, ki se nahaja na prodajnem mestu, izdelati oznako o varčni porabi goriva in emisijah CO2 ter jo posredovati prodajalcu. Slednji pa oznako namesti na levo sprednje stransko steklo vsakega novega modela osebnega vozila, ki se nahaja na prodajnem mestu ali oznako razstavi v radiu 50 cm od vozila. Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo tržni inšpektorji. Za kršitev določb se z globo od 4.000 do 40.000 evrov kaznuje dobavitelj ali prodajalec. Uredba velja od 30. oktobra, uporabljati pa se začne 18. maja 2011.

• Po Pravilniku o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih in javnih skladih iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor lahko nagrada iz tega naslova prodaje znaša največ 30 odstotkov dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

• Na podlagi spremembe Pravilnika o vračilu trošarine za komercialni namen upravičenec vloži zahtevek na novem obrazcu TRO-K za koledarsko trimesečje (januar, februar, marec; april, maj, junij; julij, avgust, september; oktober, november, december) najpozneje v šestdesetih dneh po preteku koledarskega trimesečja, za katerega uveljavlja vračilo.

• Od 1. oktobra se uporablja nova Kolektivna pogodba o določitvi najnižjih osnovnih plač za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Podjetniki iz Pomurja lahko letos uveljavljajo davčne olajšave za investicije po ZRPPR1015.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v zadevi I U 1907/2009 odločilo, da se za rezidenta Republike Slovenije šteje osebo, če ima v Sloveniji uradno prijavljeno svoje stalno prebivališče - tako določa 1. točka 6. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-1). Potrdila o rezidenstvu Avstrije tožnik ni predložil, niti ni predložil dokazila, da je v Avstriji obdavčen po svetovnem dohodku. V kolikor bi to storil, bi to pomenilo, da ga tako Slovenija kot Avstrija štejeta za svojega davčnega rezidenta, zato bi bilo treba njegov status obravnavati na podlagi določb Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

 
Napovednik dogodkov

Pravočasno se pripravite na izdelavo letnega poročila in se udeležite posveta Priprave na letno poročilo 2010 in postopki zaradi insolventnosti v Mariboru ali Ljubljani.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.