Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Z jesenjo se je z novimi barvnimi odtenki in vsebinami oplemenitil tudi FinD-INFO. Iskanje vsebin je odslej še hitrejše in prijaznejše. Da bi bila tudi realizacija spremenjenih standardov prijaznejša, smo pripravili zanimiv članek o računovodenju poslovnih združitev, opozarjamo pa tudi na posledice identifikacije za DDV in nepravočasnega vplačila osnovnega kapitala. Želimo, da je čas vaš zaveznik - ne le sedaj, temveč tudi v prihodnje.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/40, 13. oktober 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo nam je posredoval članek, v katerem opozarja, da je v primeru zamude vplačila osnovnega kapitala dolžnik družbi odškodninsko odgovoren, iz lastništva pa je lahko tudi izključen.

 
Davčne novosti

Odbitek DDV je odvisen od identifikacije za DDV, ki je ključ do vseh obveznosti in ugodnosti iz naslova DDV.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
DDV in postopek 42 – dodatno pojasnilo
Obdavčitev nadomestil članom občinske volilne komisije

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Objavljene so bile spremembe in dopolnitve Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) in Zakona o bančništvu (ZBan-1). Novela ZZavar, ki bo začela veljati 23. oktobra, uvaja predvsem spremembe na področju sestave skupščine vzajemnih zavarovalnic, novela ZBan-1, ki že velja, vendar se začne uporabljati 31. decembra, pa med drugim predvideva, da se bo z letom 2011 jamstvo za bančne vloge zvišalo na 100.000 evrov. Več lahko preberete v članku Spremembe pri vzajemnih zavarovalnicah in jamstvih za bančne vloge.

• S spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente se s 5. oktobrom zviša trošarina za plinsko olje za 7 evrov, za neosvinčeni bencin pa za 11 evrov na 1000 litrov.

• Objavljena je bila odpoved Kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije, vendar pa se normativni del kolektivne pogodbe uporablja do sklenitve nove pogodbe, oziroma najdlje 6 mesecev.

• Z dopolnitvami Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 so določene naloge posredniškega telesa pri pregledu dospelih vlog ter se pri izvajanju razpisov uporabljajo predpisi o javnem naročanju.

• Z dopolnitvijo Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni razvoj bo od 22. oktobra delo sveta in sekretariata v okviru Službe Vlade RS za podnebne spremembe izvajano po novem.

• 22. oktobra bodo začele veljati spremembe Zakona o Rdečem križu Slovenije (ZRKS), ki določajo, da morajo odslej občine z območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije skleniti neposredne pogodbe za sofinanciranje njegovega delovanja in programov, ki jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije in druge lokalne organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti.

• Z Zakonom o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ), ki bo začel veljati 1. novembra, so postavljeni temelji prestrukturiranja Kapitalske družbe, določena pa so tudi sredstva prenosa iz KAD na ZPIZ in razpolaganja s pravicami SOD.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Z zadnjimi spremembami SRS in MSRP 3 poteka računovodenje poslovnih združitev po novem.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče v zadevi I Cpg 96/2010 presoja možnost jamčenja za določeno/opredeljeno porabo goriva vozil. Meni, da se odgovornost za stvarne napake in garancija za brezhibno delovanje prodane stvari do izpolnitve zahtevkov iz ene ali druge oblike odgovornosti ne izključujeta. Tovorna vozila, ki opravljajo prevoz blaga, imajo večja odstopanja v voznih razmerah, naloženost vozil je različna, relacije so različno dolge, obstajajo pa tudi še druge okoliščine, ki vplivajo na porabo, zato je neživljenjsko pričakovati, da bi prodajalec/proizvajalec za določeno ali opredeljeno porabo dajal jamstvo. Težko jo je namreč že natančno predvideti, kaj šele zanjo jamčiti.

 
Napovednik dogodkov

Tokrat opozarjamo na seminar o pomembnosti urejenega dokumentiranja notranjerevizijskih poslov.

 
Aktualno

Izkoristite novosti FinD-INFO:

• Več vsebin
MSRP s pojasnili in stališči,
Rokovnik z možnostjo uporabnikovih lastnih zaznamkov,
Več različnih izračunov
Navzkrižne povezave med vsemi dokumenti
Koristne povezave.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.